Glukozo-6-fosforan

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Glukozo-6-fosforanorganiczny związek chemiczny z grupy aldoz, pochodna glukozy ufosforylowana w pozycji 6. Występuje powszechnie w organizmach żywych.

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NADH - forma zredukowana, NAD - forma utleniona) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd pełniący istotną rolę w procesach oddychania komórkowego. Różne pochodne tego związku są akceptorami elektronów i protonów w procesach utleniania komórkowego. Pełnią też rolę koenzymów oksydoreduktaz.Aldozy lub aldehydocukry – cukry proste, w których cząsteczkach występuje grupa aldehydowa, w przeciwieństwie do ketoz, w których występuje grupa ketonowa. Ich ogólny wzór sumaryczny to: CnH2nOn (gdzie n≥3).

Powstawanie:

Glukokinaza występuje tylko w wątrobie, pobudzana jest w stanie sytości

Heksokinaza występuje też w innych tkankach.

Oba enzymy katalizują reakcję:

glukoza → glukozo-6-fosforan

Enzymy katalizujące reakcje, w których bierze udział:

a) izomeraza fosfoheksozowa

glukozo-6-fosforan → fruktozo-6-fosforan

Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.

b) fosfoglukomutaza

glukozo-6-fosforan → glukozo-1-fosforan

c) glukozo-6-fosfataza

glukozo-6-fosforan → glukoza (z użyciem ADP)

d) dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa

glukozo-6-fosforan → 6-fosfoglukonian (z użyciem NADP i H2O)

Warto wiedzieć że... beta

Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa (G6PD, ang. glucose-6-phosphate dehydrogenase) – enzym z klasy oksydoreduktaz i grupy dehydrogenaz (EC 1.1.1.49). Uczestniczy w przemianach zachodzących w krwinkach czerwonych. Katalizuje pierwszą reakcję szlaku pentozofosforanowego. Gen G6PD kodujący białko enzymu znajduje się na chromosomie X w locus Xq28.

Reklama