Girolamo Verallo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

Girolamo Verallo (ur. w 1497 w Cori, zm. 10 października 1555 w Rzymie) – włoski kardynał.

Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.Konklawe 5-9 kwietnia 1555 – konklawe, które odbyło się po śmierci papieża Juliusza III i wybrało na jego następcę Marcelego II.

Życiorys[ | edytuj kod]

Był jednym z dwanaściorga dzieci rzymskiego lekarza, Girolama Veralli i Giulii Giacovazzi. W młodości studiował prawo, a następnie przybył do Rzymu, gdzie w 1534 został referendarzem Obojga Sygnatur i audytorem Roty Rzymskiej. W latach 1537-1540 pełnił rolę nuncjusza w Wenecji; był także protektorem Ignacego z Loyoli. 20 sierpnia 1540 został wybrany biskupem Bertinoro. 14 listopada 1541 został biskupem Caserty, a dokładnie 3 lata później – arcybiskupem Rossano. W 1542 towarzyszył przyszłemu kardynałowi Ottonowi von Waldburgowi, który ogłaszał bullę Initio nostri huius pontificatus na Sejmie w Norymberdze, informując o rozpoczęciu soboru trydenckiego. Następnie pełnił jeszcze kilka misji legackich. 8 kwietnia 1549 został kreowany kardynałem prezbiterem Santi Silvestro e Martino ai Monti. 9 listopada 1549 został administratorem diecezji Capaccio, jednak z tej funkcji zrezygnował 1 marca 1553. W 1551 zrezygnował także z diecezji Rossano na rzecz swojego brata Paolo. Od 25 lutego 1550 był prefektem Trybunału Sygnatury Sprawiedliwości, a od 17 czerwca 1550 członkiem Świętego Oficjum; obie funkcje sprawował aż do śmierci. Brał udział w kilku konklawe: w 1549-1550, pierwszym w 1555 i drugim w 1555.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Inkwizycja rzymska – współczesne określenie zreformowanej inkwizycji papieskiej, działającej po 1542 roku głównie na terenie państw włoskich, podlegającej zwierzchnictwu i kontroli ze strony centralnego organu Kurii Rzymskiej, tj. Świętej Kongregacji Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji, zwanej także Świętym Oficjum.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Verallo, Girolamo (ang.). The Cardinals of the Holy Roman Church. [dostęp 2013-08-24].
  2. Girolamo Cardinal Verallo (ang.). catholic-hierarchy.org. [dostęp 2013-08-24].
  3. Herman H. Schwedt: Die Anfänge der Römischen Inquisition. Kardinäle und Konsultoren 1542 bis 1600. Wiedeń: 2013, s. 261-262. ISBN 978-3-451-27144-1.
  4. Konrad Eubel: Hierarchia Catholica Medii Aevii. Münster: 1923, s. 30, 152, 286.
  5. Sebastian Merkle: Concilium Tridentinum. Concilii Tridentini Diariorum, pars secunda. Freiburg im Breisgau: Herder, 1911, s. 157.
Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Kardynał (łac. cardinalis – główny, zasadniczy, mocno z czymś związany), formalnie - Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego (łac. Cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae ), potocznie nazywany purpuratem z racji koloru noszonego mucetu – najwyższa po papieżu godność kościelna w Kościele katolickim. Wszyscy kardynałowie razem tworzą Kolegium Kardynałów.
Warto wiedzieć że... beta

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Rota Rzymska, oficjalnie Trybunał Roty Rzymskiej - obok Sygnatury Apostolskiej i Penitencjarii Apostolskiej jeden z trybunałów w Kurii Rzymskiej.
Legat papieski – przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, delegowany przez papieża w celu prowadzenia, kształtowania i kontroli polityki kościelnej w danym kraju.
Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej, Sygnatura Apostolska – najwyższy organ sądowniczy Kościoła katolickiego, którego kompetencje i działanie regulowane są przez Kodeks prawa kanonicznego (kan. 1445). Obecnie prefektem Trybunału jest kard. Raymond Leo Burke z USA.
Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.
SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.

Reklama