Giganci historii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Giganci historii – polski teleturniej emitowany od 15 sierpnia 2020 r. na antenie TVP Historia, szczegółowo sprawdzający wiedzę uczestników z poszczególnych dziedzin historii. Jest to pierwszy teleturniej tej stacji. Jego prowadzącymi zostali Przemysław Babiarz i Maciej Kurzajewski (pojawiają się w nim na zmianę).

Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość.

Wszystkie odcinki teleturnieju można również oglądać za pośrednictwem Internetu – dostępne są one w serwisie TVP VOD.

Zasady gry[ | edytuj kod]

Reguły opracowano na podstawie regulaminu teleturnieju oraz precyzowano w oparciu o poszczególne odcinki programu.

Władysław I Łokietek (ur. między 3 marca 1260 a 19 stycznia 1261, zm. 2 marca 1333 w Krakowie) – książę na Kujawach Brzeskich i Dobrzyniu 1267-1275 (pod opieką matki), udzielne rządy razem z braćmi 1275-1288, książę brzeski i sieradzki 1288-1300, książę sandomierski 1289-1292, 1292-1300 lennik Wacława II, regent w księstwie dobrzyńskim 1293-1295, książę łęczycki 1294-1300, książę wielkopolski i pomorski 1296-1300, na wygnaniu w latach 1300-1304, od 1304 w Wiślicy, od 1305 ponownie w Sandomierzu, Sieradzu, Łęczycy i Brześciu, od 1306 w Krakowie i zwierzchnictwo nad księstwami: inowrocławskim i dobrzyńskim, 1306-1308/1309 na Pomorzu, od 1314 w Wielkopolsce, od 20 stycznia 1320 roku, król Polski (był pierwszym władcą Polski koronowanym w Krakowie, w katedrze wawelskiej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława), od 1327 zamiana Sieradza i Łęczycy na Inowrocław i Dobrzyń, w 1329 utrata ziemi dobrzyńskiej, w 1332 utrata Kujaw.Sybiracy – w Polsce osoby zesłane na Syberię zarówno w carskiej Rosji jak i ZSRR. Wielu sybiraków należy do Związku Sybiraków. Standardowe znaczenie słowa sybirak to mieszkaniec Syberii.

Do gry przestępuje pięcioro uczestników, mierzą się oni ze sobą w czterech rundach.

W sytuacjach spornych lub niejasnych decyzję o uznaniu odpowiedzi podejmują eksperci – zaproszeni do studia profesorowie oraz doktorowie. Pieczę nad prawidłowym przebiegiem gry we wszystkich odcinkach sprawował prof. dr hab. Janusz Odziemkowski.

Runda 1. – Kto pierwszy, ten lepszy[ | edytuj kod]

Prowadzący zadaje wszystkim graczom osiem pytań (w drugiej serii osiem lub dziesięć, w pierwszej zaś siedem pytań) z czterema wariantami odpowiedzi. Udzielać odpowiedzi – poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku – można od chwili pojawienia się pytania z podpowiedziami do momentu, w którym upływa pięć sekund po zakończeniu czytania treści przez prowadzącego. Poprawna odpowiedź nagradzana jest dziesięcioma punktami, błędna zaś nie przynosi zysku. Wszyscy gracze przechodzą dalej.

Zakon krzyżacki – pełna nazwa: Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (zakon krzyżacki, zakon niemiecki, łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Theutonicus, OT, niem. Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem, Deutscher Orden, DO) – zakon rycerski, jeden z trzech największych, obok joannitów i templariuszy, które powstały na fali krucjat w XI i XII wieku. Sprowadzony, by zapewnić bezpieczeństwo ewangelizacji Prusów, opanował militarnie obszary późniejszych Prus Wschodnich oraz dzisiejszej Łotwy i Estonii tworząc z tych ziem formację państwową Prusy Zakonne. Zakon podbił także niektóre ziemie Polski i Litwy.Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.

Znaczenie ma nie tylko liczba poprawnych odpowiedzi, ale również szybkość ich udzielania – rozstrzyga ona bowiem kolejność w rankingu, która może okazać się istotna w następnej rundzie (stąd nazwa rundy). Jeśli kolejności nie da się ustalić ze względu na taki sam czas udzielania odpowiedzi, wówczas rzuca się monetą.

Marian Hemar, urodzony jako Jan Marian Hescheles, pseud. Jan Mariański, Marian Wallenrod, Harryman i inne (ur. 6 kwietnia 1901 we Lwowie, zm. 11 lutego 1972 w Dorking) – polski poeta, satyryk, komediopisarz, dramaturg, tłumacz poezji, autor tekstów piosenek.Bolesław II Szczodry (Śmiały) (ur. ok. 1042, zm. 2 lub 3 kwietnia 1081 lub 1082) – książę Polski w latach 1058–1076, król Polski w latach 1076–1079.

Runda 2. – Bitwa o punkty[ | edytuj kod]

Każdy z graczy odpowie na trzy pytania. Uczestnik może wybrać stawkę, o którą będzie walczyć: dziesięć punktów lub dwadzieścia punktów (wtedy pytanie jest nieco trudniejsze) oraz numer pytania. Po przeczytaniu przez prowadzącego pytania zawodnik ma pięć sekund na udzielenie odpowiedzi. Za dobrą odpowiedź wzbogaci się o dziesięć lub dwadzieścia punktów (w zależności od wyboru), a za złą – nie otrzyma nic. Po tym etapie odpada zawodnik z najmniejszą liczbą punktów, a w przypadku remisu decyduje rezultat rundy pierwszej.

Krzysztof Kamil Baczyński (ps. Jan Bugaj, Emil, Jan Krzyski, Krzysztof, Piotr Smugosz, Krzysztof Zieliński, Krzyś; ur. 22 stycznia 1921 w Warszawie, zm. 4 sierpnia 1944 tamże) – polski poeta czasu wojny, podchorąży, żołnierz Armii Krajowej, podharcmistrz Szarych Szeregów, jeden z przedstawicieli pokolenia Kolumbów, w czasie okupacji związany z pismem „Płomienie” oraz miesięcznikiem „Droga”. Zginął w czasie powstania warszawskiego jako żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

Runda 3. – Szach-mat[ | edytuj kod]

Nietypową cechą trzeciej rundy jest fakt, że pytania do niej układają przed nagraniem zawodnicy. Każdy z nich w porozumieniu z jury konkursu wybiera trzy pytania (z pięciu, które samemu wcześniej przygotował) i umieszcza je w kopertach z numerami 1, 2 i 3.

W czasie gry autor pytań (uczestnik) ma prawo do rozdzielenia ich pomiędzy swoich rywali, tzn. wskazania, który uczestnik odpowie na pytanie z koperty nr 1, który odpowie na pytanie z koperty nr 2, i który z koperty nr 3. Tym sposobem każdy zostanie wyznaczony do odpowiedzi trzykrotnie. Po przeczytaniu pytania wyznaczony uczestnik ma piętnaście sekund na podanie odpowiedzi. Jeśli odpowiadający będzie miał rację, to otrzyma dziesięć punktów, ale jeśli się pomyli lub nie odpowie w ogóle – dziesięć punktów trafi do autora pytania.

Władcy Polski – lista obejmuje książąt i królów Polski. Pierwszą dynastią panującą w Polsce byli Piastowie, którzy rządzili od powstania państwa polskiego (około 900) do 1370, z krótką przerwą na panowanie Przemyślidów (1291–1306). W latach 1138–1320 miało miejsce rozbicie dzielnicowe, kiedy władza nad ziemiami polskimi należała równocześnie do wielu niezależnych książąt piastowskich. Od 1370 do 1399 panowali dwaj monarchowie z dynastii Andegawenów, zaś od 1386 do 1572 monarchowie z dynastii Jagiellonów.Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Po tej rundzie ponownie odpada uczestnik, który ma najmniej punktów, a w przypadku remisu pod uwagę bierze się wynik rundy drugiej.

Runda 4. – Finał – walka o tron[ | edytuj kod]

W grze pozostają trzy osoby. Każda usłyszy pytanie ułożone przez eksperta. Gracz wybiera, czy chce dostać pytanie za trzydzieści, za sześćdziesiąt, czy za sto punktów. Na odpowiedź ma piętnaście sekund. Błędna odpowiedź lub jest brak nie są karane (uczestnik pozostaje z tym, co miał).

Starożytność – okres w historii Bliskiego Wschodu, Europy i Afryki Północnej nazywany też antykiem i obejmujący dzieje tych regionów od powstania pierwszych cywilizacji do około V wieku n.e.Trylogia Sienkiewicza – cykl powieści historycznych autorstwa Henryka Sienkiewicza, które publikowane były w latach 1884-1888. Ich akcja toczy się na terenach I Rzeczypospolitej pod koniec pierwszej i w drugiej połowie XVII wieku.

Osoba, która zdobędzie najwięcej punktów w grze, zdobywa tytuł Giganta Historii oraz 20 000 złotych.

Dogrywka[ | edytuj kod]

Rozgrywana wtedy, gdy remis uniemożliwia wyłonienie jednego zwycięzcy. Może do niej trafić dwoje lub troje graczy. Odbywa się metodą „nagłej śmierci”. Prowadzący zadaje pytanie, a uczestnicy zgłaszają się do odpowiedzi, wciskając przycisk. Poprawna odpowiedź oznacza zwycięstwo, a błędna – eliminację z gry i zwycięstwo rywala (jeśli gra dwoje zawodników; jeśli jednak gra troje, to po błędzie pojawia się kolejne pytanie).

II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Mianem odkrycia Ameryki popularnie określa się fakt dotarcia do tego kontynentu Krzysztofa Kolumba. W rzeczywistości ludźmi, którzy dotarli do kontynentu amerykańskiego, byli Mongoloidzi (tj. ludność rasy żółtej) przybyli z Azji. Jednak już w czasach prekolumbijskich pojawiała się tam też czasem europoidalna (tj. biała). Do Europoida mógł należeć znaleziony w 1996 w stanie Waszyngton szkielet sprzed 9000 lat, znany jako Człowiek z Kennewick (jest to obecnie kwestia sporna). Jako pierwszego przedstawiciela cywilizacji europejskiej, który dotarł do Ameryki, uznaje się Leifa Erikssona (na początku XI w.).


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Powstania śląskie – trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, jakie miały miejsce w latach 1919-1921 między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej.
Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831 – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).
<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.
Leopold Tyrmand, (ur. 16 maja 1920 w Warszawie, zm. 19 marca 1985 w Fort Myers na Florydzie) – polski pisarz i publicysta, popularyzator jazzu w Polsce.
Polscy olimpijczycy – grupa sportowców reprezentująca Polskę na igrzyskach olimpijskich zarówno na letnich (od igrzysk w Paryżu w 1924) jak i zimowych (od igrzysk w Chamonix w 1924).
TVP Historia – kanał o tematyce historycznej TVP, który rozpoczął nadawanie 3 maja 2007 roku. Oparty jest przede wszystkim na produkcji własnych programów oraz zasobach archiwalnych TVP. Nie brakuje w nim także produkcji zagranicznych. TVP Historia aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami. Wiele programów i filmów nadawanych przez stację można w późniejszym terminie obejrzeć na stronie internetowej.

Reklama