Gdynia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gdynia (wymowa , kaszub. Gdiniô, niem. Gdingen) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, w województwie pomorskim, położone nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Gdańskim i Pojezierzu Wschodniopomorskim. Wchodzi w skład Trójmiasta (wraz z Gdańskiem i Sopotem), jest zatem jednym z miast centralnych aglomeracji Trójmiasta. Według danych GUS z 31 grudnia 2020 r., Gdynia liczyła 244 104 mieszkańców (dwunaste miejsce w Polsce) i zajmowała 135,14 km². Jest najludniejszym miastem niewojewódzkim.

Gdynia jest młodym miastem, więc nie posiada zabudowy reprezentującej style architektoniczne takie jak gotyk, renesans lub barok. Ukształtowane w dwudziestoleciu międzywojennym Śródmieście posiada wiele zachowanych bądź odbudowanych budynków. Są one przykładami modernizmu jak budynek biurowy PLO. Modernizm cechował się białymi elewacjami budynków, co sprawiło, że przedwojenna Gdynia nosiła miano "białego miasta". Znajdujący się w Śródmieściu Budynek Banku Polskiego prezentuje klasycyzm akademicki. Ten styl, zaistniały w mieście w latach 20. XX wieku, uzewnętrzniają zdobienia kolumnami, gzymsami, pilastrami i tympanonami. Kręgosłupem centralnej części miasta, wokół których przedwojenna zabudowa powstawała, były ulice 10 Lutego i Świętojańska. Wille mieszkalne na Kamiennej Górze są przykładem historyzmu w odmianie stylu dworkowego.Zatoka Gdańska (kasz. Gduńskô Hôwinga, niem. Danziger Bucht, ros. Гданьская бухта) – zatoka w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego, pomiędzy Polską i Rosją. Średnia głębokość wynosi około 50 m, a maksymalna 118 m. Przezroczystość wody w zależności od pory roku kształtuje się od 8 do 16 m. Zasolenie zatoki wynosi od 7 do 8 promili. W czasie silnych sztormów występują fale o wysokości przekraczającej 9 m. Nad Zatoką Gdańską znajdują się największe polskie porty: Gdańsk i Gdynia. Jeszcze w drugiej połowie XX w. ważnym zajęciem części zamieszkałej nad nią ludności było rybołówstwo przybrzeżne, uprawiane nawet przy plażach Gdańska, Sopotu i Gdyni, które dziś zanikło m.in. z powodu znacznego zanieczyszczenia wód zatoki i zmniejszenia ilości ryb.

Prawa miejskie Gdynia uzyskała 4 marca 1926. Impulsem do rozwoju miasta była budowa portu, który powstał w celu zapewnienia Polsce dostępu do morskich szlaków i bazy marynarki wojennej wobec niepewnej sytuacji w Wolnym Mieście Gdańsku. Szybki napływ ludności i dynamiczny rozwój portu sprawiły, że w ciągu kilkunastu lat po nadaniu praw miejskich Gdynia ze wsi rybackiej przekształciła się w miasto zamieszkane blisko 130 tys. osób (1939).

Gmina Wejherowo – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim. Gmina w całości znajduje się w aglomeracji gdańskiej. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie gdańskim.Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół starokatolicki prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich, Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Polskiej Rady Ekumenicznej. Organem prasowym wspólnoty jest „Rodzina”, przy kościele działa również Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański.

Spis treści

 • 1 Środowisko naturalne
 • 1.1 Klimat
 • 2 Toponimia
 • 3 Historia
 • 4 Podział administracyjny
 • 5 Administracja i polityka
 • 5.1 Rada Miasta
 • 5.2 Konsulaty
 • 6 Przemysł, gospodarka i finanse
 • 6.1 Gospodarka morska
 • 6.2 Przemysł
 • 6.3 Usługi
 • 6.4 Handel
 • 6.5 Budżet
 • 7 Demografia
 • 8 Wspólnoty religijne
 • 9 Komunikacja
 • 9.1 Komunikacja morska
 • 9.2 Komunikacja miejska w Gdyni
 • 10 Kultura
 • 10.1 Kina
 • 10.2 Teatry
 • 10.3 Galerie
 • 10.4 Muzea
 • 10.5 Biblioteki
 • 10.6 Inne instytucje kultury
 • 10.6.1 Film
 • 10.6.2 Muzyka i taniec
 • 10.6.3 Sztuki wizualne
 • 10.6.4 Literatura i pokrewne
 • 10.6.5 Imprezy masowe i plenerowe
 • 10.7 Media
 • 11 Ochrona zdrowia
 • 11.1 Szpitale publiczne
 • 12 Edukacja
 • 12.1 Organizacje pozarządowe
 • 12.2 Szkoły wyższe
 • 13 Turystyka
 • 13.1 Hotele
 • 13.2 Szlaki
 • 13.2.1 Ścieżki rowerowe
 • 13.3 Spotkania podróżników
 • 14 Przyroda
 • 14.1 Park krajobrazowy i rezerwaty
 • 14.2 Klify
 • 14.3 Miasto – ogród Kamienna Góra
 • 14.4 Zespół dworsko-parkowy
 • 14.5 Zespół dworsko-parkowy Kolibki
 • 14.6 Skwer Plymouth
 • 14.7 Park Rady Europy
 • 15 Architektura
 • 16 Bezpieczeństwo
 • 16.1 Przestępczość
 • 16.2 Wojsko
 • 17 Sport
 • 17.1 Kluby sportowe
 • 17.1.1 Nieistniejące kluby sportowe
 • 17.2 Cykliczne imprezy sportowe
 • 18 Gdynia w kulturze
 • 19 Miasta partnerskie
 • 20 Sąsiednie gminy
 • 21 Zobacz też
 • 22 Uwagi
 • 23 Przypisy
 • 24 Linki zewnętrzne
 • Środowisko naturalne[ | edytuj kod]

  Dom Żeglarza Polskiego zbudowany w 1937 roku stanowi kwintesencję modernizmu charakterystycznego dla przedwojennej Gdyni

  Graniczy z powiatami ziemskimi: kartuskim, puckim, wejherowskim i powiatami grodzkimi: Gdańsk oraz Sopot. Przez miasto płyną małe rzeki: Kacza oraz Chylonka. Gdynia znajduje się na 2 miejscu pod względem ludności w województwie pomorskim, a 12 pod względem ludności i 16 pod względem wielkości w Polsce. Powierzchnia miasta wynosi 135,14 km². Najniżej położonym miejscem jest tafla wody Zatoki Gdańskiej – 0 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie to Góra Donas o wysokości 205,7 m n.p.m.

  Nasze Miasto (wcześniej Echo Miasta) – bezpłatna gazeta, wydawana od czerwca 2005, ukazująca się w poniedziałki i czwartki. Większość nakładu gazety jest rozprowadzana w godzinach przedpołudniowych kierowcom w miejscach o najwyższym natężeniu ruchu (na skrzyżowaniach) oraz przechodniom (w okolicach dworców, przystanków komunikacji miejskiej, itp.). Pozostała część nakładu rozkładana jest na stojakach umieszczanych w miejscach użyteczności publicznej (biura, urzędy, restauracje, itp.). Wydanie czwartkowe, w związku z większym nakładem w stosunku do wydania poniedziałkowego, dystrybuowane jest już w środowe popołudnia.Beit Trójmiasto − postępowa gmina żydowska, funkcjonująca w ramach Beit Polska − Związku Postępowych Gmin Żydowskich w RP, który jest członkiem Europejskiej Unii dla Judaizmu Postępowego i Światowej Unii dla Judaizmu Postępowego. Gmina ma siedzibę w Gdańsku, a swoim zasięgiem obejmuje Trójmiasto.

  Klimat[ | edytuj kod]

  Gdynia znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego między morskim a kontynentalnym, który modyfikowany jest pod wpływem bezpośredniego sąsiedztwa Morza Bałtyckiego. W zależności od pory roku morze podwyższa bądź obniża temperaturę powietrza w stosunku do głębi lądu, tzn. gdy temperatura morza jest wyższa niż powietrza, to ogrzewa atmosferę, oddając ciepło i analogicznie na odwrót. Średnia temperatura w styczniu to −0,9 °C, a w lipcu to 17,2 °C, natomiast średnia roczna to 7,9 °C. Miasto jest jednym z najbardziej nasłonecznionych miejsc w Polsce, zwłaszcza w maju i czerwcu, gdy średnie nasłonecznienie wynosi 20,66 MJ/m². Także pod względem wilgotności wykazuje większe wartości, które w miesiącach zimowych wynoszą około 82%, natomiast najmniejsze wartości notuje się w czerwcu – 74%, a także występuje większa liczba dni mglistych. W okresie rocznym największy średni poziom dobowego zachmurzenia występuje w okresie od listopada do lutego, a najniższy – w maju i czerwcu. Upodabnia to Gdynię do warunków występujących w pozostałej, nizinnej części Polski. Pod względem opadów największe są w lipcu – 70 mm, a najmniejsze w marcu – 23 mm. Położenie w cieniu opadowym Pojezierza Pomorskiego powoduje, że suma roczna opadu atmosferycznego jest niższa o ok. 100 mm w stosunku do reszty kraju i wynosi 535 mm. Wiatry przeważnie wieją z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego, wykazując dużą zmienność kierunku i prędkości, a w okresie wiosennym szczególnie dostrzegalna jest cyrkulacja bryzowa. Ze względu na zróżnicowanie rzeźby terenu i występującego zabudowania wyróżnia się następujące obszary:

  Chylonia (kaszb. Chëlonô, niem. Kielau) – największa pod względem liczby mieszkańców dzielnica Gdyni – zamieszkuje ją ponad 25 599 osób. Zabudowę stanowią głównie bloki mieszkalne i domy jednorodzinne (na południe od torów kolejowych) oraz tereny przemysłowe i kolejowe (na północ od torów).Gacko – leśniczówka w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Golczewo. Leży na Równinie Gryfickiej, nad rzeką Wołczą, ok. 1,5 km na północny zachód od wzgórza Bukowiec.
 • mezoklimat Wysoczyzny Gdańskiej,
 • mezoklimat strefy krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej,
 • mezoklimat wschodniego fragmentu Pradoliny Kaszubskiej.
 • Dnia 17 stycznia 1931 w Gdyni zanotowano najniższe ciśnienie w Polsce – 960.2 hPa.

  | edytuj kod]

  Podobnie jak sąsiedni Gdańsk i małopolski Gdów nazwa wywodzi się od prasłowiańskiej podstawy *gъd oznaczającej „mokry, wilgotny, bagienny” i równocześnie „zarośnięty” (lit. gudē, chorw. gdinjica = „mały las”, żupa serbska Gacka, u Konstantyna Porfirogenety w De administrando imperio Gutzeka, łac. Goduscani, żupa chorwacka Gacko zamieszkiwana przez plemię Gadczan, w kronikach frankijskich natio Guduscanorum pod rządami księcia Borny dux Guduscanorum oraz kilka nazw miejscowych w Serbii Gacko [Gъd-ьsko], nazwa rzeki w Słowenii Gacka, chorwacki Gdinj na Hvarze, Dinjiška w Dalmacji, czeska Kdyně, po niem. Gedein).

  Gadczanie (również Gedczanie, Gaczanie, Guduskanie, współczesne chorw. Gačani, łac. natio Guduscanorum) – jedno z plemion południowosłowiańskich zamieszkujących żupę Gacka. Obok Obodrytów naddunajskich i Morawian bałkańskich (Duklan, Narentan, Timoczan, Trawunian, Zahlumian) plemię wchodzące w skład ludności przyszłej Chorwacji i Serbii. Jak podaje "Annales Regni Francorum": Erant ibi et aliarum nationum legati, Abodritorum videlicet ac Bornae, ducis Guduscanorum, et Timocianorum, qui nuper a Bulgarorum societate desciverant et ad nostros se contulerant, simul et Liudewiti, dusci Pannoniae inferioris - wyzwolili się spod zwierzchnictwa Bułgarów, jednak zdanie nie precyzuje, którego z wymienionych plemion to miało dotyczyć. Podlegali Bornie, dux Guduscanorum.Przyrostek (sufiks) – w językoznawstwie jest to każdy fragment wyrazu (jego morfem), o ile jest dodany po jego rdzeniu (czyli podstawie słowotwórczej) i jednocześnie ma własności słowotwórcze (czyli nie jest końcówką fleksyjną, przy czym rozróżnienie na "sufiks" jako element słowotwórczy i "końcówkę" jako wykładnik fleksyjny typowe jest wyłącznie dla polonistyki i slawistyki, a nie jest stosowane w innych filologiach, stąd na przykład w angielskiej i niemieckiej wersji tego artykułu "sufiks" jest egzemplifikowany w pierwszym rzędzie jako wykładnik deklinacyjny). Danemu wyrazowi może towarzyszyć jeden sufiks, kilka lub żaden.

  Nazwa po raz pierwszy pojawia się na piśmie w 1253 jako Gdina, w 1570 – Gdigna (gn = ń), a potem już zniemczone Gdingen. Między XIV a XVI w. dołączono żywotny na pomorzu sufiks -ino, Gdynino w 1365, Gdinino w 1534 – być może w związku z wymową kaszubską. Jest to nazwa topograficzna o budowie Gd-ynia, *gъd + przyrostek archaiczny -ynia w znaczeniu lokalizującym miejsce, gdzie ziemia jest mokra, bagienna (porównaj Kcynia, Lutynia, nazwa rzeki Radynia czy chorwackie Gdinj < Gdinja). Znaczenie lokalizujące przyrostka -ynia przybliżają polskie wyrazy pustynia = „miejsce puste, bezleśne”, świątynia, jaskinia etc.

  Kościół św. Michała Archanioła – zabytkowy kościół w gdyńskiej dzielnicy Oksywie. Najstarszy budynek w tym mieście. Historia kościoła sięga roku 1224 gdy został ufundowany przez księcia gdańskiego Świętopełka II. Powołana w roku 1253 przez biskupa Michała parafia obejmowała swoim zasięgiem obszar Kępy Oksywskiej i prawie całe terytorium administracyjne obecnej Gdyni. Z pierwotnej konstrukcji średniowiecznej do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie ściana zachodnia świątyni. W XIV wieku dokonano rozbudowy o wieloboczną część prezbiterium i o nawę boczną od strony północnej. W okresie wojen szwedzkich kościół został zniszczony i ograbiony z wyposażenia. Odbudowa świątyni nastąpiła w roku 1687, w tym samym roku kościół wzbogacił się o nową drewnianą wieżę zwieńczoną barokowym hełmem. W latach 1925-1927 przeprowadzono kolejną restaurację kościoła, kładąc tym razem szczególny nacisk na północną ścianę nawy głównej. W okresie II wojny światowej substancja budowlana świątyni uległa dwukrotnemu częściowemu zniszczeniu. Zniszczony kościół został odbudowany krótko po wojnie. Wewnętrzny układ architektoniczny nawiązuje do rozpowszechnionego w XIII i XIV wieku na Pomorzu Gdańskim stylu wiejskiego kościoła parafialnego.Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga (luks. Lëtzebuerg, Grousherzogdem Lëtzebuerg; niem. Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; fr. Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg) – państwo położone w Europie Zachodniej. Graniczy z Francją od południa, Niemcami od wschodu i z Belgią od zachodu i północy. Państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz NATO.

  Nazwę miasta noszą lub nosiły następujące statki i okręty:

 • ORP „Gdynia” – statek wycieczkowy, w przededniu II wojny światowej wcielony do Marynarki Wojennej jako okręt-baza;
 • ORP „Gdynia” – statek pasażerski, w latach 1939–1941 w Marynarce Wojennej;
 • ORP „Gdynia” – kuter rakietowy służący w MW w latach 1965–1989;
 • M/V „Gdynia” – kontenerowiec, własność szczecińskiego armatora Euroafrica. Obecnie jednostka przebudowana na cementowiec pływa pod nazwą M/V Cemisle.
 • Widok z Kamiennej Góry na Marinę Gdynia. Na dalszym planie Molo Południowe i Basen I Prezydenta, w głębi Mierzeja Helska
  Widok z Kamiennej Góry na Marinę Gdynia. Na dalszym planie Molo Południowe i Basen I Prezydenta, w głębi Mierzeja Helska
  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.Donald Pleasence (ur. 5 października 1919 w Nottinghamshire; zm. 2 lutego 1995 w Saint-Paul de Vence) – angielski aktor charakterystyczny.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
  Warto wiedzieć że... beta

  Ulica Morska w Gdyni – część głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta. Liczy ona ok. 8,3 km długości. Prowadzi od centrum Gdyni do granicy z Rumią. Biegnie przez dzielnice: Działki Leśne (na bardzo krótkim odcinku), Grabówek, Leszczynki, Chylonię oraz Cisowę. Pełni także funkcję trasy przelotowej dla tych oraz dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo.
  Red Bull Air Race World Championship – międzynarodowe zawody rozgrywane od 2003 roku, stworzone i sponsorowane przez firmę Red Bull. Są wyścigami powietrznymi, które polegają na jak najszybszym przelocie pilota przez wyznaczoną trasę. Trasa przelotu składa się z bramek oraz kilku ewolucji jakie musi wykonać pilot. W wyścigach startuje 10 zespołów. Piloci występujący w tych zawodach latają na maszynach: Zivko Edge 540, MXR Technologies MX2, CAP 232 lub Extra 300.
  skwer Kościuszki – reprezentacyjna ulica (kategoria: droga powiatowa) Śródmieścia Gdyni stanowiąca wspólnie z ulicą 10 Lutego i aleją Jana Pawła II wizytówkę Gdyni. Skrzyżowanie skweru z ulicami Świętojańską i 10 Lutego jest punktem centralnym Gdyni.
  Lutynia – wieś w gminie Dobrzyca, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie nad rzeką Lutynia. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1398 roku.
  Puchar Polski w piłce nożnej mężczyzn (także Puchar kraju, oficjalny skrót PP) – cykliczne rozgrywki piłkarskie, organizowane co roku 2 maja przez Polski Związek Piłki Nożnej dla polskich drużyn klubowych (zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych). Zdobywca tytułu otrzymuje prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy UEFA oraz awansuje do finału Superpucharu Ekstraklasy. Mecze finałowe turnieju są rozgrywane na 58 tysięcznym Stadionie Narodowym. PP to najbardziej prestiżowe i masowe ze wszystkich rozgrywek pucharowych prowadzonych kiedykolwiek w Polsce – z racji liczby uczestniczących w nim drużyn – potocznie nazywane „Pucharem tysiąca drużyn”.
  Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).
  Rezerwat przyrody Cisowa został założony w 1983 na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje obszar 24,76 ha głównie doliny rzeki Cisówki wraz z przylegającymi zboczami. Teren rezerwatu jest zarządzany przez Nadleśnictwo Gdańsk, nadzór sprawuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

  Reklama