• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gazownia w Toruniu  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Zespół staromiejski Torunia – najstarsza część Torunia, składająca się ze Starego Miasta, Nowego Miasta i zamku krzyżackiego.Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.
  Historia[ | edytuj kod]
  Dawny zbiornik na gaz przy ul. Franciszkańskiej, obecnie planetarium
  Dawne laboratorium przy ul. Flisaczej, obecnie pub

  Lata 1859–1920[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Budynek Planetarium w Toruniu.

  Pierwszą gazownię miejską w Toruniu uruchomiono w 1859 roku, gdy Toruń należał do Królestwa Prus. Mieściła się ona na terenie Zespołu Staromiejskiego w rejonie skrzyżowania ulic Kopernika i Pod Krzywą Wieżą (tereny dzisiejszego Alpinarium). W pobliżu postawiono dwa zapasowe zbiorniki na gaz, które znajdowały się przy Franciszkańskiej i Flisaczej. Do czasów współczesnych zachowała się murowana konstrukcja tego pierwszego, w której dziś mieści się planetarium. Natomiast obok zlikwidowanego już zbiornika w pobliżu Bramy Klasztornej (ul. Flisacza) ocalało laboratorium, w którym w latach 70. i 80. XX wieku funkcjonowała kameralna kawiarnia „Flisacza”, obecnie pub.

  Jakubskie Przedmieście (dawniej Jakubowe Przedmieście, niem. Jakobsvorstadt) – nazwa dawnego przedmieścia Torunia, przynależącego już od czasów średniowiecza do parafii pod wezwaniem św. Jakuba z Nowego Miasta, części Torunia, założonej w 1264.II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

  Lata 1920–1945[ | edytuj kod]

  Po I wojnie światowej, kiedy Toruń znalazł się w granicach II Rzeczypospolitej i został stolicą województwa pomorskiego, rozpoczął się dynamiczny rozwój miasta i tym samym wzrastało zapotrzebowanie na gaz. Wtedy to polska administracja rozpoczęła przygotowania do modernizacji i rozbudowy gazownictwa w mieście. W pierwszej kolejności w latach 1926–1929 wyremontowano właśnie tę XIX-wieczną gazownię, lecz ze względu na jej przestarzałą aparaturę oraz brak możliwości rozbudowy, władze miasta postanowiły wybudować nową gazownię przy ul. Szosa Lubicka. Zaprojektował ją w 1936 roku Teodor Piotrowski, późniejszy dyrektor Gazowni Miejskiej. Budowę rozpoczęto 15 czerwca 1938 roku i podzieloną ją na kilka etapów. Do końca sierpnia tegoż roku wzniesiono: aparatownię, oczyszczalnie oraz kotłownię, a podczas drugiego etapu, który trwał do wiosny 1939 roku, powstały: budynek administracyjny, portiernia, warsztaty oraz garaże.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Gospodarka Torunia – przemysł, firmy z wieloletnią tradycją, otoczenie biznesu, strefa ekonomiczna, sektor branży IT, instytucje finansowe, handel, targi i jarmarki w Toruniu.

  We wrześniu 1939 roku, po wkroczeniu do Torunia wojsk hitlerowskich, prawie już ukończony obiekt przejął okupant, a w 1942 roku, po dokończeniu budowy m.in. piecowni oraz komina, nastąpiło jej otwarcie.

  Po 1945[ | edytuj kod]

  Po II wojnie światowej gazownię uruchomiono 1 października 1945 roku, a w latach 1958–1965 wzbogacono ją o nowoczesną aparaturę. W latach 80. XX wieku gazownia zakończyła produkcję, zaś piecownię wraz z kotłownią i kominem zburzono, a z wnętrza wieży usunięto zbiorniki. W 2007 roku rozebrano portiernię i garaże.

  Planetarium im. W. Dziewulskiego w Toruniu działa od 1994 r. Prezentowane są tu seanse astronomiczne z zakresu wiedzy astronomicznej.I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.

  Obecnie mieszczą się tu pomieszczenia techniczne Państwowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

  3 grudnia 2019 roku władze gazowni zorganizowały obchody 160–lecia jej istnienia.

  Gazownia wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 1411).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Zabytki w Toruniu
 • Turystyka w Toruniu
 • Gospodarka Torunia


 • Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Budynek Planetarium w Toruniu – dawny zbiornik na gaz, wchodzący w skład Gazowni Miejskiej, obecnie siedziba Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu.
  Brama Klasztorna także Brama Świętego Ducha lub Brama Mniszek – jedna z trzech bram średniowiecznego Torunia, jakie przetrwały do dnia dzisiejszego.
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
  Wehrmacht – całość sił zbrojnych III Rzeszy Niemieckiej z wyłączeniem Waffen-SS, utworzona 16 marca 1935 ustawą o powszechnym obowiązku służby wojskowej, która stanowiła jednostronne zerwanie klauzul militarnych traktatu wersalskiego (1919).
  Gminna ewidencja zabytków – ewidencja, której prowadzenie jest przewidziane przez Ustawę z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568). Gminna ewidencja zabytków powinna być prowadzona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków powinny zostać uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) – największa spółka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej. Działalność prowadzi głównie w Polsce, a także za granicą – w Libii, Pakistanie, Czechach, Danii, Niemczech.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.738 sek.