• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gartner

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Business Intelligence (analityka biznesowa) jest pojęciem o bardzo szerokim znaczeniu. Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).

  Gartner, Inc. – założone w 1979 roku w Stanach Zjednoczonych niezależne przedsiębiorstwo analityczno-badawcze specjalizujące się w zagadnieniach strategicznego wykorzystania technologii oraz zarządzania technologiami.

  Gartner działa obecnie w 100 krajach, zatrudnia ok. 8800 pracowników, w tym 1200 analityków (Gartner Research) i 600 konsultantów (Gartner Consulting). Spółka Gartner, Inc. jest notowana na amerykańskiej giełdzie New York Stock Exchange. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Stamford, w stanie Connecticut, w Stanach Zjednoczonych.

  Architektura (gr. αρχιτεκτονική architektonike) – nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych.Subskrypcja - to mechanizm (element stron WWW) służący do pobierania od użytkowników ich adresów e-mail, które są katalogowane w bazach danych i używane do wysyłania określonych informacji (np. newslettera czy ofert handlowych).

  Działalność[ | edytuj kod]

  Głównym obszarem działania jest dostarczanie wiedzy potrzebnej do podejmowania decyzji dotyczących technologii informacyjnych poprzez oferowany na zasadzie subskrypcji program, obejmujący dostęp do analityków oraz raportów publikowanych przez Gartnera.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  W obszarze zarządzania technologiami przedsiębiorstwo zajmuje się m.in. takimi problemami jak:

 • tworzenie aplikacji (ERP, CRM, portale korporacyjne, tworzenie i zarządzania treściami),
 • business intelligence i zarządzanie informacjami,
 • usprawnianie procesów biznesowych,
 • architektura korporacyjna,
 • infrastruktura i operacje IT,
 • zarządzanie programami i portfelami projektów,
 • bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem,
 • pozyskiwanie rozwiązań technologicznych z rynku i zarządzanie relacjami z dostawcami.
 • Przejęcia i inwestycje[ | edytuj kod]

  Odkąd Gartner wszedł na giełdę w 1993 roku, spółka dokonała ponad 32 przejęć i inwestycji. Te przedsiębiorstwa, ludzie i produkty poszerzają jej kompleksowy pakiet rozwiązań produktowych dla biznesu i specjalistów IT na całym świecie.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Przejęcia oraz inwestycje dokonane przez Gartner, Inc.:

 • CEB (2017) - badania z zakresu IT, finansów, HR, prawa, sprzedaży,
 • SCM World (2016),
 • Capterra (2015),
 • Nubera (2015),
 • Senexx (2014),
 • Marketvisio (2014),
 • Software Advice (2014),
 • IDEAS International (2012) – dostawca narzędzi do badań i analiz informatycznych dla dużych korporacji,
 • Burton Group, Inc. (2009) – przedsiębiorstwo oferujące badania i usługi doradcze, specjalizujące się w ofercie dla specjalistów z branży IT,
 • AMR Research, Inc. (2009) – przedsiębiorstwo oferujące badania i usługi doradcze w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw,
 • META Group (2005) – dostawca usług z obszaru badań IT, usług doradczych i consultingu strategicznego.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gartner Acquisitions, www.gartner.com [dostęp 2017-11-23].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona internetowa Gartner, Inc. (ang.)
 • Gartner w liczbach (1 kwartał 2018) (ang.)
 • Przedstawicielstwo Gartner w Polsce
 • Zarządzanie należy do nauk ekonomicznych. Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.Stamford – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Connecticut, port nad zatoką Long Island Sound (Ocean Atlantycki).
  Warto wiedzieć że... beta

  New York Stock Exchange, NYSE (dosł. Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych) – druga co do wielkości obrotów giełda świata, zdetronizowana w 1996 r. przez giełdę NASDAQ. Założona w 1817 roku jako New York Stock & Exchange Board.
  Zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management (SCM)) – rozwiązania informatyczne, które służą przedsiębiorstwu do zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw. Dzięki nim możliwa jest synchronizacja przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi kooperantami, co wyraźnie ułatwia firmie dostosowanie się do określonego popytu rynkowego. Zajmują się przepływem informacji, produktów i usług. Wewnętrzne SCM obejmuje zagadnienia związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją. Zewnętrzne SCM integruje przedsiębiorstwo z jego dostawcami i klientami.
  Infrastruktura, służba komunalna (łac infra = w dolnej części i structura = układ, szyk) – podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Oprogramowanie użytkowe lub oprogramowanie aplikacyjne – oprogramowanie oferujące bezpośredni kontakt z człowiekiem, czyli interakcję z użytkownikiem komputera. Oprogramowanie użytkowe przeznaczone jest do wykonywania czynności poleconych przez użytkownika oraz rozwiązywania problemów zadanych przez użytkownika.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Zarządzanie ryzykiem – według międzynarodowej normy ISO 31000:2009, oraz polskiej normy PN-ISO 31000:2012 skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.