Garnizon Warszawa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Garnizon Warszawagarnizon w Warszawie zajmowany kolejno przez instytucje i jednostki wojskowe:

Stała Komisja Wojenno-Śledcza właściwie Komisja Śledcza przy naczelnym Dowódcy Armii Czynnej i Naczelniku Królestwa Polskiego – centralny organ śledczy powołany dla spraw politycznych w Królestwie Polskim w latach 1833-1865.Polska Siła Zbrojna (niem. Polnische Wehrmacht) – siły zbrojne Królestwa Polskiego aktu 5 listopada. Do października 1918 r. wojska te były podporządkowane armii Cesarstwa Niemieckiego. 12 października 1918 Rada Regencyjna przejęła zwierzchnią władzę nad Polską Siłą Zbrojną oraz wydała dekret z nową rotą przysięgi Wojska Polskiego.
 1. Wojska I Rzeczypospolitej,
 2. Armii Księstwa Warszawskiego (1807-1815),
 3. Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego (1815-1830),
 4. Armii Imperium Rosyjskiego (1831-1915)
 5. Armii Cesarstwa Niemieckiego (1915-1918),
 6. Polskiej Siły Zbrojnej (1917-1918),
 7. Wojska Polskiego II RP (1918-1939),
 8. Wehrmachtu (1939-1944),
 9. Armii KrajowejSZPZWZ (1939-1944),
 10. Sił Zbrojnych PRL (1944-1989)
 11. Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (od 1989)

Garnizon wojsk I Rzeczypospolitej[ | edytuj kod]

Relikty Koszar Gwardii Konnej Koronnej (tzw. Koszar Mirowskich) przy ul. Chłodnej 3
 • 15 Regiment Pieszy Koronny
 • 16 Regiment Pieszy Były Skarbowy
 • 17 Regiment Pieszy Koronny
 • 18 Regiment Pieszy Koronny
 • 20 Regiment Pieszy Koronny
 • 21 Regiment Pieszy Koronny
 • Regiment Gwardii Konnej Koronnej
 • Regiment Gwardii Pieszej Koronnej
 • Garnizon wojsk Księstwa Warszawskiego[ | edytuj kod]

 • 1 Pułk Piechoty (Księstwo Warszawskie) (potem również Kalisz i Częstochowa)
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML) – placówka medyczna, instytut badawczy, powstały 7 stycznia 1928 roku z rozkazu Józefa Piłsudskiego.Armia Cesarstwa Niemieckiego (niem. Deutsche Armee (Kaiserreich), Kaiserliche Armee) – oficjalne określenie sił zbrojnych Cesarstwa Niemieckiego, pod rozkazami cesarza. Składała się z czterech kontyngentów: pruskiego, obejmującego także mniejsze kraje Rzeszy, bawarskiego, saskiego i wirtemberskiego. Formalnie, mimo przejścia pod dowództwo pruskie, królowie tych trzech krajów zachowali pewną kontrolę nad wojskiem. Dotyczyło to zwłaszcza Bawarii. Żołnierze składali przysięgę na wierność cesarzowi, ale bawarskich wojskowych ta przysięga obowiązywała jedynie w czasie wojny, gdyż w czasie pokoju zwierzchnictwo nad armią bawarską sprawował król bawarski. Ponadto, wojska bawarskie różniły się nieco umundurowaniem i istniały wyodrębnione korpusy bawarskie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  29 Czernichowski Pułk Piechoty im. Iwana Dybicza Zabałkańskiego (ros. 29-й пехотный Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк) – pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 25 czerwca 1700 za panowania Piotra I Romanowa.
  Wojskowy Instytut Medyczny z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej - szpital w Warszawie zlokalizowany przy ul. Szaserów 128 (dzielnica Praga Południe). Placówka jest centralnym ośrodkiem klinicznym, dydaktycznym, konsultacyjnym i naukowo-badawczym dla wojskowej służby zdrowia. W 2012 przy szpitalu oddano do użytku sanitarne lądowisko.
  Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego – jednostka wojskowa SZ RP stacjonująca na terenie Garnizonu Warszawa; znajduje się w strukturach Dowództwa Garnizonu Warszawa.
  Lejb-Gwardyjski Pułk Ułanów Jego Wysokości (ros. лейб-гвардии Уланский Его Величества полк) – pułk kawalerii okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 7 grudnia 1817 za panowania cara Aleksandra I Romanowa.
  Szkoła Podchorążych Saperów - szkoła Wojska Polskiego II RP kształcąca kandydatów na oficerów saperów i saperów kolejowych, a w latach 1925-1935 również łączności.
  36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego im. Obrońców Warszawy (36 splt) – oddział lotnictwa transportowego Sił Powietrznych.
  Lejb-Gwardyjski Grodzieński Pułk Huzarów - (ros. лейб-гвардии Гродненский гусарский полк) pułk kawalerii okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 19 lutego 1824 za panowania cara Aleksandra I Romanowa.

  Reklama