Galeria sztuki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
National Gallery, jedna z sal wystawowych.

Galeria sztuki – pomieszczenie lub zbiór pomieszczeń przeznaczony do prezentacji dzieł sztuki. W bardziej potocznym znaczeniu galeria sztuki może oznaczać:

Fortyfikacja (z łac. fortificatio – umocnienie) – zespół obiektów wojskowych w postaci odpowiednich budowli i urządzeń, przeznaczonych do prowadzenia działań obronnych.Krypta – w starożytności podziemny, sklepiony korytarz, w okresie starochrześcijańskim – sklepiona komora grobowa w katakumbach, w wiekach późniejszych – część budynku kościoła (zazwyczaj pod prezbiterium) spełniająca funkcje pochówkowe zmarłych dostojników duchownych i świeckich oraz jako miejsce przechowywania i eksponowania relikwii świętych.
 • Konkretną salę lub grupę sal często prezentującą sztukę danego typu lub pochodzącą z danej kolekcji np. Galeria Sztuki Średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Warszawie
 • Instytucję publiczna prezentującą sztukę jak np. National Gallery of Art w Waszyngtonie.
 • Prywatne przedswęzięcie biznesowe łączące prezentację sztuki z handlem
 • National Gallery of Art

  Duże galerie zwykle zlokalizowane są w specjalnie zaprojektowanych budynkach umożliwiających różnorodną aranżację przestrzeni wystawienniczej oraz jej iluminację. Często, dla stworzenia nastroju, wykorzystuje się budowle pierwotnie o zupełnie innym przeznaczeniu: baszty i latarnie morskie, sale zamkowe, krypty, spichrze, młyny i wiatraki, hale fabryczne, bunkry lub nawet - więzienia.

  Biennale (z wł. "dwuletni") – wydarzenie, najczęściej impreza artystyczna, mające miejsce co dwa lata lub trwająca dwa lata. Biennale mają zazwyczaj charakter międzynarodowy.Triennale – impreza artystyczna odbywająca się co trzy lata lub trwająca trzy lata. Termin został zapożyczony z języka włoskiego (dosłownie oznacza „trzyletni”).

  Otwarcie nowej wystawy, zwykle uroczyste, tylko dla zaproszonych gości, (przeważnie specjalistów i krytyków), często połączone z konferencją prasową – to wernisaż.

  Działalność[ | edytuj kod]

  Eksponowane dzieła mogą mieć charakter tradycyjny – malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika, rysunek, ceramika, instalacja, itp., może to być także sztuka wideo, sztuka obiektu, performance lub happening. Często wystawiana jest sztuka egzotyczna i ludowa.

  Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW) – muzeum sztuki w Warszawie, założone w 1862 jako Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, narodowa instytucja kultury; jedno z największych muzeów w Polsce i największe w Warszawie.Dzieło sztuki – całościowy i syntetyczny wytwór artystyczny o określonym sensie, charakteryzujący się wysokimi walorami estetycznymi (piękno). Poza funkcją estetyczną może pełnić również inne funkcje (np. wychowawczą, poznawczą, użytkową lub religijną). Jego twórcą jest człowiek - istota wyposażona w specyficzną wrażliwość (bez autora nie ma dzieła sztuki). Produkt ten stara się ukazać za pomocą określonej konwencji (formy) pewną rzeczywistość fizyczną lub psychiczną (treść). Dzieło sztuki ustanawia szczególny wgląd w świat widzialny lub emocjonalny, który może być wynikiem namysłu filozoficznego autora lub spontaniczną reakcją chwili.

  Formy działalności:

 • prezentacje (retrospektywne) wybitnych osobowości sztuki uzupełnione o monograficzne wydawnictwa albumowe
 • zjawiska i tendencje sztuki najnowszej w rozmaitych jej przejawach i formach
 • promocja artystów młodego pokolenia
 • wystawy indywidualne, zbiorowe, środowiskowe, artystów polskich i zagranicznych
 • spotkania autorskie, spotkania z ciekawymi postaciami z dziedziny sztuk wizualnych z kraju i z zagranicy, zakładające również współudział publiczności.
 • wykłady, seminaria, pokazy, odczyty, koncerty, spektakle teatralne, wieczory poetyckie, spotkania literackie, programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży
 • aukcje charytatywne
 • festiwale, konkursy, warsztaty, plenery.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ekspozycja, muzeum
 • Galeria sztuki współczesnej
 • Biuro Wystaw Artystycznych
 • biennale, triennale
 • cepeliada
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Galerie sztuki współczesnej w Polsce
 • Aktualny program wystaw w galeriach i muzeach w Polsce
 • Latarnia morska – znak nawigacyjny w postaci charakterystycznej wieży umieszczonej na brzegu lub wodzie (latarniowiec).National Gallery – galeria sztuki w Londynie, w północnej części Trafalgar Square. Jest to galeria państwowa, prezentująca kolekcję 2300 dzieł malarstwa, głównie zachodnioeuropejskiego, z lat 1250–1900, w tym zbiór obrazów sławnych francuskich impresjonistów i Vincenta van Gogha. Udostępniona jest bezpłatnie, jednak w przypadku okazjonalnych wystaw pobiera się opłatę za wstęp.
  Warto wiedzieć że... beta

  Festiwal (łac. festivus - radosny, wesoły, świąteczny) – szereg imprez artystycznych, przeważnie jednego typu (np. filmowych, muzycznych, teatralnych), będących przeglądem osiągnięć w danej dziedzinie, zorganizowanych w jednym czasie i pod wspólną nazwą, często ujętych w ramy konkursu.
  Wystawiennictwo – architektura wystaw, termin z dziedziny architektury wnętrz i sztuk plastycznych, który określa sztukę prezentowania (eksponowania) dzieł sztuki, przedmiotów, towarów, dokumentów, zjawisk, idei.
  Monografia – praca naukowa omawiająca jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący. Zebranie i omówienie wszystkich dostępnych informacji dotyczących bezpośrednio danego zagadnienia.
  Seminarium (łac. seminarium - szkółka roślin) - metoda nauczania polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem uczniów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, czy też w jeszcze inny sposób, jak również biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą.
  Spichlerz (czasem: śpichlerz, spichrz, elewator zbożowy) – jedno- lub kilkukondygnacyjna budowla przeznaczona do przechowywania materiałów sypkich, głównie ziarna zbóż – luzem lub w workach, charakteryzujący się zwartą bryłą, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami i niewielkimi oknami.
  Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.
  Malarstwo – obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych form wyrazu przyczynia się jednak do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich.

  Reklama