Gacz parafinowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gacz parafinowymieszanina stałych, mających ponad 15 atomów węgla w cząsteczce, alkanów (parafin), zawierających od 10% do 30% olejów, wydzielana z ciężkich frakcji ropy naftowej (o temperaturze wrzenia ponad 350 °C) oraz pozostałości po jej destylacji.

Alkany (łańcuchowe węglowodory nasycone, parafiny od łac. parum affinis – mało reaktywne) – organiczne związki chemiczne zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru, przy czym atomy węgla połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedynczymi.Mieszanina – układ dwóch lub więcej pierwiastków lub związków chemicznych zmieszanych ze sobą w dowolnym stosunku i wykazujących swoje indywidualne właściwości.

Gacz wytwarzany jest w procesie produkcji oleju bazowego. Surowiec w czasie ekstrakcji rozpuszczalnikiem pozbawia się związków aromatycznych, a pozostałą masę ponownie poddaje rozpuszczaniu (na przykład w butanonie) w celu obniżenia lepkości (dla umożliwienia filtracji w niskiej temperaturze). Tak rozcieńczony olej jest następnie schładzany do temperatury od -10 °C do -20 °C, dzięki czemu krystalizuje parafina, którą się filtruje. Gacze pochodzące z różnych rafinerii mogą znacznie się różnić kolorem, zawartością oleju i temperaturą topnienia.

Frakcja – część mieszaniny wyodrębniana w procesie rozdzielania (np. rektyfikacji, destylacji, chromatografii, odwirowywania, rekrystalizacji, wymrażania). Rozdział mieszaniny na frakcje jest możliwy dzięki zróżnicowaniu właściwości fizycznych jej składników.Parafina (z łac. parum affinis – "niskie powinowactwo") – mieszanina stałych alkanów (powyżej 20 atomów węgla w cząsteczce), wydzielana m.in. z ciężkich frakcji o temperaturze wrzenia ponad 350 °C ropy naftowej lub z frakcji smół wytlewnych z węgla brunatnego. Zależnie od stopnia rafinacji jasnożółta do białej, ma postać krystalicznego wosku (tłusta w dotyku), nierozpuszczalna w wodzie i etanolu, lecz rozpuszczalna w wielu innych rozpuszczalnikach organicznych (np. w terpentynie, eterze).

Dalszym etapem przeróbki gaczu jest rafinacja, w wyniku której otrzymuje się nierozpuszczalną w wodzie i etanolu parafinę, barwy od jasnożółtej do białej, w zależności od stopnia oczyszczenia, o postaci krystalicznego wosku. Obok produkcji parafiny tradycyjne zastosowania gaczu to nasycanie (impregnacja przeciwwilgociowa) płyt wiórowych i zapałek oraz produkcja preparatów antykorozyjnych i przeciwwilgociowych. Gacz o zawartości oleju poniżej 10% używa się do wyrobu świec religijnych.

Surowiec – materiał przeznaczony do dalszej przeróbki. Surowce są produktami przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa lub powstają w wyniku przerobu odpadów.Rozpuszczalnik − ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem. Najbardziej znanym rozpuszczalnikiem jest woda.

Jeszcze na początku XXI wieku gacz był traktowany jak surowiec o niskiej wartości, jednak liczba jego zastosowań wzrasta – zwłaszcza przemysł rafineryjny narastająco przetwarza go na oleje bazowe. Też jest surowcem do produkcji paliw niskosiarkowych, co spowodowało wzrost jego ceny o około 300% od wczesnych lat pierwszego dziesięciolecia XXI w..

Woski – grupa substancji stałych pochodzenia naturalnego lub syntetycznego o stosunkowo niskiej temperaturze topnienia i niskiej lepkości w stanie stopionym. Parametry wosków są różnie określane przez różne źródła. Według Niemieckiego Stowarzyszenia Nauki o Tłuszczach woski mają następujące właściwości:Paliwo – substancja wydzielająca przy intensywnym utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła. Energia uzyskana ze spalania paliwa wykorzystywana jest:

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gacz parafinowy | Paraffin Wax Sp. z o.o, paraffinwax.pl [dostęp 2017-12-02] (pol.).
  2. BP, www.bp.com [dostęp 2017-12-02] (ang.).
  3. Encyclopedia of Waxes, www.candlecauldron.com [dostęp 2017-11-18].
  4. Slack Wax - PRODUCTS, hciwax.com [dostęp 2021-04-25] (ang.).

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  • https://cdn-als.dataweavers.io/-/media/als/resources/services-and-products/environmental/data-sheets---usa/petroleum-hydrocarbon-ranges.pdf?rev=893631f38b0e4d0faf70044154b2ffb4
  • Reklama