Gabriela Lenartowicz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gabriela Teresa Lenartowicz z domu Kosel (ur. 12 grudnia 1960 w Katowicach) – polska polityk i samorządowiec, w latach 2008–2014 prezes Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, następnie członek zarządu województwa śląskiego, w 2015 wicewojewoda śląski, posłanka na Sejm VIII i IX kadencji.

Koalicja Obywatelska (KO) – koalicja Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, powołana przed wyborami samorządowymi w 2018 (komitet nosił wówczas nazwę Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska), następnie w różnych formach kontynuowana (na wybory parlamentarne w 2019 komitet przyjął nazwę Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni). Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.

Życiorys[ | edytuj kod]

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 1992 do 1996 była dziennikarką, a następnie redaktorką naczelną „Nowin Raciborskich”, publikowała artykuły popularyzujące zagadnienia związane z prawnymi aspektami funkcjonowania administracji publicznej, integracją europejską oraz funduszami strukturalnymi. Pracowała w sztabie kryzysowym w czasie tzw. powodzi tysiąclecia w 1997, następnie była doradcą w projekcie Banku Światowego na rzecz usuwania skutków i profilaktyki zagrożeń powodziowych. Od 1996 do 2004 pełniła funkcję naczelnika wydziału rozwoju w Raciborzu, a następnie w Rybniku. W latach 2004–2006 kierowała regionalnym biurem projektów europejskich oraz była akredytowanym konsultantem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 2007–2008 pełniła funkcję sekretarza powiatu raciborskiego.

Wybory samorządowe w Polsce 2006 zostały przeprowadzone 12 listopada; II tura (ponowne głosowanie) w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyła się 2 tygodnie później, 26 listopada.Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – polskie odznaczenie resortowe, nadawane od 1997 przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zastąpiła nadawaną do 1991 Odznakę „Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Zaangażowała się w międzyczasie w działalność polityczną w ramach Platformy Obywatelskiej. W wyborach w 2002 bez powodzenia kandydowała do sejmiku śląskiego. Mandat radnej wojewódzkiej II kadencji objęła w 2005 w miejsce Grzegorza Janika. Z powodzeniem ubiegała się o reelekcję w wyborach w 2006. W 2007 bezskutecznie ubiegała się o mandat poselski.

Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 – wybory do Sejmu i Senatu. Na mocy postanowienia prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 17 lipca 2015, zmienionego postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2015 odbyły się 25 października 2015.Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (skrót MNE) – stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami związanymi z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw.

W 2008 została powołana na prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (rezygnując w konsekwencji z mandatu radnej). Stanowisko to zajmowała do 2014, była także przewodniczącą krajowego konwentu prezesów WFOŚiGW. W 2014 ponownie z powodzeniem wystartowała do sejmiku śląskiego, zdobywając ponad 21 tys. głosów. 1 grudnia 2014 objęła funkcję członka zarządu województwa odpowiedzialnego m.in. za regionalny program operacyjny. Zrezygnowała z niej w czerwcu 2015 po rozszerzeniu koalicji o Ruch Autonomii Śląska. 2 lipca 2015 została powołana na stanowisko drugiego wicewojewody śląskiego.

Wybory samorządowe w Polsce w 2014 roku - wybory samorządowe, które odbędą się 16 listopada 2014. Będą to pierwsze wybory samorządowe przeprowadzone na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego.Powiat raciborski – powiat w południowej Polsce (województwo śląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Racibórz.

W wyborach parlamentarnych w 2015 otworzyła listę PO w okręgu rybnickim. Uzyskała mandat poselski, otrzymując 17 823 głosy. W Sejmie VIII kadencji została członkinią Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, pracowała też w Komisji Gospodarki i Rozwoju (2015–2017) oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (2015–2016).

Wybory samorządowe w 2002 r. odbyły się dnia 27 października 2002 roku. Druga tura wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyła się dwa tygodnie później 10 listopada. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dziennik Ustaw z 27 sierpnia 2002 r. Nr 134, poz. 1125) weszło w życie z dniem ogłoszenia [1].Ruch Autonomii Śląska (RAŚ) – organizacja utworzona w styczniu 1990 przez osoby z Górnego Śląska. Od 27 czerwca 2001 stowarzyszenie z siedzibą w Rybniku. Głównym celem organizacji jest utworzenie autonomicznego regionu w historycznych granicach Górnego Śląska. Ruch Autonomii Śląska powołuje się na posiadanie autonomii w okresie II Rzeczypospolitej przez województwo śląskie, które działało w ramach Statutu Organicznego, nadanego przez Sejm Ustawodawczy.

W wyborach w 2019 kandydowała z listy KO w okręgu nr 30, otrzymując 11 838 głosów i uzyskując ponownie mandat poselski.

Wyróżniana nagrodami resortowymi, a także przyznawanymi przez organizacje gospodarcze i instytucje regionalne. W 2010 otrzymała Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Gabriela Lenartowicz. slaskie.pl. [dostęp 2015-07-09].
 2. Gabriela Lenartowicz II wicewojewodą śląskim. katowice.uw.gov.pl, 2 lipca 2015. [dostęp 2015-07-02].
 3. Serwis PKW – Wybory 2002. [dostęp 2015-07-09].
 4. Uchwała sejmiku nr II/41/3/2005. slaskie.pl, 14 listopada 2005. [dostęp 2015-07-09].
 5. Serwis PKW – Wybory 2006. [dostęp 2015-07-09].
 6. Serwis PKW – Wybory 2007. [dostęp 2015-05-31].
 7. Serwis PKW – Wybory 2014. [dostęp 2015-07-09].
 8. Śląsk dla koalicji PO-PSL-SLD. Marszałkiem został Wojciech Saługa. tvn24.pl, 1 grudnia 2014. [dostęp 2014-12-01].
 9. Gabriela Lenartowicz rezygnuje. nowiny.pl, 23 czerwca 2015. [dostęp 2015-07-09].
 10. Serwis PKW – Wybory 2015. [dostęp 2015-10-27].
 11. Strona sejmowa posła VIII kadencji. [dostęp 2018-07-30].
 12. Serwis PKW – Wybory 2019. [dostęp 2019-10-14].
 13. Postanowienie nr 4/OP/2010 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziennik Urzędowy MSWiA, 24 sierpnia 2010. [dostęp 2019-01-12].

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona sejmowa posła VIII kadencji. [dostęp 2018-07-30].
 • Powódź tysiąclecia – potoczna nazwa powodzi, która nawiedziła w lipcu 1997 roku południową i zachodnią Polskę, Czechy, wschodnie Niemcy (Łużyce), północno-zachodnią Słowację oraz wschodnią Austrię, doprowadzając na terenie Czech, Niemiec i Polski do śmierci 114 osób oraz szkód materialnych w wymiarze blisko 4,5 miliarda dolarów. Na terenie Polski zginęło 56 osób, a szkody oszacowano na ok. 3,5 miliarda dolarów. Wylały wówczas wody dorzeczy rzek Bóbr, Bystrzyca, Kaczawa, Kwisa, Mała Panew, Nysa Kłodzka, Nysa Łużycka, Odra, Olza, Oława, Skora, Szprotawa, Ślęza i Widawa, a także górnej Wisły i Łaby.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – agencja rządowa – centralny organ administracji podległy Ministrowi Gospodarki – zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.
  Komisja Gospodarki i Rozwoju (skrót: GOR) – jest stałą komisją sejmową, Do zakresu działania Komisji należą sprawy polityki gospodarczej, restrukturyzacji gospodarki, efektywności przemysłu, handlu międzynarodowego i wewnętrznego, technologii, normalizacji, inwestycji bezpośrednich i udziału kapitału zagranicznego, a także samorządu pracowniczego, gospodarczego i pracodawców . Komisja została utworzona 16 listopada 2015 roku, tego samego dnia wybrano jej skład. W sejmach poprzedniej kadencji funkcjonowała Komisja Gospodarki.
  Wybory do Sejmu i Senatu w 2007 roku zostały przeprowadzone w dniu 21 października 2007 roku (niedziela) w związku z podjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Uchwały z dnia 7 września 2007 r. w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 163, poz. 1154) i wydanym w jej następstwie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 7 września 2007 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 162, poz. 1145).
  Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 25 października 2015.
  Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 13 października 2019.
  Grzegorz Piotr Janik (ur. 27 czerwca 1965 w Rybniku) – polski polityk, nauczyciel, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji.

  Reklama