GNU arch

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

GNU Arch to rozproszony system kontroli wersji. Jego głównym autorem jest Tom Lord, stąd nazywany też tla (skrót od Tom Lord's Arch). Lord rozpoczął projekt jako alternatywną dla CVS kolekcję skryptów. Od roku 2003 Arch należy do projektu GNU. Na bazie Archa powstały osobne systemy wersji ArX oraz Bazaar.

Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.Dowiązanie symboliczne (łącze symboliczne, ang. symbolic link, często skracane jako symlink) to specjalny rodzaj pliku w systemach plików. Wskazuje on, odwołując się za pomocą nazwy, na dowolny inny plik lub katalog (który może nawet w danej chwili nie istnieć). Odwołanie jest niewidoczne na poziomie aplikacji tzn. jest traktowane jak zwykły plik lub katalog.

Każdy element repozytorium Archa jest śledzony globalnie, co pozwala na dużą skalowalność systemu i łatwe scalanie oraz włączanie łatek z dowolnych źródeł.

Wybrane możliwości Archa:

  • atomowe zmiany: jeśli naniesienie zmiany w repozytorium jest nieudane, cała zmiana jest wycofywana, aby zapobiec błędom
  • zestawy zmian: Arch śledzi całe zestawy zmian, które mogą zawierać więcej niż jeden plik
  • zaawansowane i proste zarządzanie gałęziami
  • zaawansowane scalanie gałęzi
  • cyfrowe podpisy
  • możliwość zmiany nazwy plików i katalogów
  • śledzenie dowiązań symbolicznych
  • Arch jest krytykowany z powodu trudności w nauce obsługi, nawet wśród użytkowników innych systemów kontroli wersji. Chodzi między innymi o dużą liczbę poleceń oraz niestandardową konwencję nazewnictwa, która utrudnia pracę skryptów i powłok systemowych oraz portowanie na inne niż uniksowe systemy operacyjne. Poza tym zarzuca mu się słabą skalowalność do dużych repozytoriów.

    Port – wersja programu komputerowego na inną platformę sprzętową bądź programistyczną, zazwyczaj na inną architekturę procesora lub system operacyjny. Port powstaje w wyniku przeniesienia już istniejącego kodu, ogólniej można mówić o implementacji danego programu na inną platformę.Skalowalność (ang. scalability) - zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby elementów składowych.

    Zwolennicy programu uważają te wady za efekty dojrzewania systemu, które z czasem zostaną naprawione.

    Od roku 2009 GNU Arch jest oficjalnie nie polecany i nie rozwijany - będą poprawiane jedynie błędy bezpieczeństwa. Fundacja GNU zaleca używanie Bazaar jako systemu zastępującego GNU Arch.

    Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  • Witryna GNU Arch
  • Wiki Archa
  • Podręcznik Archa
  • Artykuł LWN.net o Arch
  • Powłoka systemowa (ang. shell) – program komputerowy pełniący rolę pośrednika pomiędzy systemem operacyjnym lub aplikacjami a użytkownikiem, przyjmując jego polecenia i "wyprowadzając" wyniki działania programów. To pośrednictwo nie jest obowiązkowe (programy mogą być bardziej "samodzielne").GNU Bazaar (kiedyś Bazaar-NG, komenda bzr) – rozproszony system kontroli wersji napisany w języku Python, sponsorowany przez firmę Canonical Ltd. Bazaar działa z wieloma systemami operacyjnymi, w tym: GNU/Linux, FreeBSD, MS Windows, Mac OS X. Bazaar jest wolnym (od „wolność”) programem z otwartym kodem źródłowym. Został wydany na licencji GNU GPL i jest częścią Projektu GNU.
    Warto wiedzieć że... beta

    Repozytorium (łac. repositorium) – miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania. Magazyn główny, centralny, zaprojektowany jednak w taki sposób, aby dostęp do wszystkich jego zasobów był równie łatwy. Niegdyś szafa na księgi i akta urzędowe. Dziś termin stosowany również w odniesieniu do najrozmaitszych zasobów cyfrowych (baz danych, zbioru pakietów czy kodów źródłowych), np. w Internecie.
    CVS (ang. Concurrent Versions System) – popularny system kontroli wersji udostępniany na licencji GPL. Został stworzony do pracy grupowej nad kodem programów lub innych projektów realizowanych w zapisie elektronicznym. CVS zbudowany jest w architekturze klient-serwer.
    Scalanie (zwane także integracją) w systemie kontroli wersji, to podstawowa operacja, która pozwala na połączenie wielu zmian wykonanych na zbiorze plików będących pod kontrolą systemu. Jest ona potrzebna najczęściej w przypadku, gdy dwie osoby z dwóch różnych komputerów zmodyfikują plik w tym samym czasie. Kiedy dwie gałęzie są łączone, wynikiem jest jeden zbiór plików zawierający zmiany z obu zestawów.
    Język skryptowy – język programowania służący do kontrolowania danej aplikacji. Skrypty – programy napisane w językach skryptowych – wykonywane są wewnątrz pewnej aplikacji, w odróżnieniu od programów ("normalnych", nieskryptowych), które wykonują się niezależnie od innych aplikacji.
    Łata, łatka (ang. patch) – jest to poprawka lub uaktualnienie do programu (rzadziej do danych), przeznaczona do usunięcia pewnych problemów, błędów, rozszerzenia funkcjonalności programu albo zwiększenia wydajności (ang. performance) wcześniejszej wersji programu.
    System kontroli wersji (ang. version/revision control system) – oprogramowanie służące do śledzenia zmian głównie w kodzie źródłowym oraz pomocy programistom w łączeniu zmian dokonanych w plikach przez wiele osób w różnych momentach czasowych.
    Katalog (ang. directory, katalog) – logiczna struktura organizacji danych na nośnikach danych. Katalog może zawierać pliki i kolejne katalogi. Można powiedzieć, że katalog to pojemnik na pliki (lub inne katalogi), pozwalający je katalogować, zamiast składować bezpośrednio w katalogu głównym systemu plików.

    Reklama