GLib

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

GLib (G Library) - niskopoziomowa, narzędziowa biblioteka funkcji dla programistów języka C, dostarczająca jednolite API.

Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.Tablica asocjacyjna (tablica skojarzeniowa, mapa, słownik, ang. associative array, map, dictionary) – nazwa dla powszechnie stosowanego w informatyce abstrakcyjnego typu danych, który przechowuje pary (unikatowy klucz, wartość) i umożliwia dostęp do wartości poprzez podanie klucza.

GLib jest wykorzystywana przede wszystkim jako podstawa biblioteki GTK+ (której była częścią do wydania wersji 1.1.0) oraz graficznego środowiska GNOME.

Cechy biblioteki[ | edytuj kod]

 • funkcje obsługujące kolejność bajtów
 • definicje podstawowych typów i ich limitów
 • standardowe makra
 • obsługa konwersji typów
 • przydatne definicje liczbowe (np. matematyczne)
 • implementacja wielowątkowości GThread
 • asynchroniczne kolejki
 • implementacja obiektowości GObject
 • obsługa dynamicznie ładowanych modułów
 • obsługa gniazd i plików (ogólnie operacji I/O)
 • system logowania błędów i ostrzeżeń
 • alokacja pamięci
 • obsługa Unicode i UTF-8
 • uruchamianie procesów potomnych przy użyciu fork()
 • wbudowany generator liczb losowych
 • kodowanie i dekodowanie danych w formacie Base64 (od wersji 2.12.x)
 • obsługa wyrażeń regularnych (od wersji 2.14.x)
 • Struktury i typy danych

  Unicode – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646. Znaki obu standardów są identyczne. Standardy te różnią się w drobnych kwestiach, m.in. Unicode określa sposób składu.Proces – jedno z podstawowych pojęć w informatyce, definiowane jako egzemplarz wykonywanego programu. Każdy nowo powstały proces otrzymuje unikatowy numer, który go jednoznacznie identyfikuje, tzw. PID (od (ang.) process identifier).
 • jedno- i dwukierunkowe listy
 • tablice asocjacyjne
 • drzewa binarne
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • GObject
 • GTK+
 • GNOME
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Dokumentacja API GLib
 • Warto wiedzieć że... beta

  UTF-8 – system kodowania Unicode, wykorzystujący od 8 do 32 bitów do zakodowania pojedynczego znaku, w pełni kompatybilny z ASCII.
  Gniazdo w telekomunikacji (ang. socket) – pojęcie abstrakcyjne reprezentujące dwukierunkowy punkt końcowy połączenia. Dwukierunkowość oznacza możliwość wysyłania i odbierania danych. Wykorzystywane jest przez aplikacje do komunikowania się przez sieć w ramach komunikacji międzyprocesowej.
  Alokacja pamięci oraz dezalokacja pamięci - w informatyce to odpowiednio przydział i zwolnienie ciągłego obszaru pamięci. Po uruchomieniu, proces (program) otrzymuje od systemu operacyjnego jedną lub więcej pul dostępnej pamięci możliwej do dowolnego wykorzystania. W zależności od przyjętej konstrukcji i zastosowania obszar nazywany jest stertą (ang. heap) lub stosem. W trakcie działania program może zażądać od systemu operacyjnego większej ilości pamięci (alokacja) lub też zwolnić niepotrzebny obszar (dezalokacja).
  C – imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.
  Generator liczb losowych (ang. random number generator; czasem nazywany generatorem zdarzeń losowych (REG - Random Event Generator) lub generatorem przypadków) - program komputerowy lub układ elektroniczny, generujący stacjonarny i ergodyczny, losowy ciąg elementów binarnych, zorganizowanych zwykle jako ciąg liczb losowych. Generator liczb losowych jest urządzeniem, które nie produkuje przypadkowych liczb, lecz stany, które wyrażane są później jako liczby, stąd też określane są często poprawniejszą nazwą "generatora zdarzeń losowych" (REG - Random Event Generator).
  GObject (skrót od GLib Object System) - biblioteka programistyczna przeznaczona dla języka C, rozpowszechniana na zasadach licencji LGPL. Wchodzi w skład biblioteki GLib i podobnie jak ona jest dostępna na wielu platformach. Istnieje również możliwość używania tej biblioteki z poziomu innych języków niż C.
  GNOME (ang. GNU Network Object Model Environment) – graficzne środowisko użytkownika oparte na systemie X Window System oraz Widżetach GTK+ i GDK. Działa na większości systemów typu Unix.

  Reklama