GFAP

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kwaśne białko włókienkowe (GFAP z ang. Glial fibrillary acidic protein) – białko filamentów pośrednich, występujące w komórkach glejowych, m.in. w astrocytach, ale również w innych typach komórek, takich jak komórki Leydiga jądra i komórki gwiaździste wątroby. Opisane zostało w 1971 roku. Należące do typu III białek filamentów pośrednich, u ludzi kodowane jest przez gen GFAP, który znajduje się na chromosomie 17, w locus 17q21. Budową przypomina białka wimentynę, desminę i peryferynę, biorące udział w budowie cytoszkieletu komórki. GFAP i produkty jego rozpadu są użytecznym markerem komórkowym, przede wszystkim w rozpoznawaniu udarów i traumatycznych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.

PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Choroba Alexandra (ang. Alexander disease) – rzadka, genetycznie uwarunkowana śmiertelna choroba ośrodkowego układu nerwowego, należąca do chorób neurodegeneracyjnych. Choroba wiąże się z obecnością mutacji w genie kwaśnego białka fibrylarnego gleju (ang. glial fibrillary acidic protein – GFAP).

Mutacje w genie białka GFAP są odpowiedzialne za wystąpienie objawów rzadkiej choroby należącej do leukodystrofiichoroby Alexandra.

Opisano zależność między stężeniem białka GFAP w płynie mózgowo-rdzeniowym u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym a stopniem ich niepełnosprawności w skali EDSS (ang. Expanded Disability Status Scale).

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Zhihui Yang, Kevin K.W. Wang, Glial Fibrillary acidic protein: From intermediate filament assembly and gliosis to neurobiomarker, „Trends in Neurosciences”, 38 (6), 2015, s. 364–374, DOI10.1016/j.tins.2015.04.003, ISSN 0166-2236, PMID25975510, PMCIDPMC4559283 [dostęp 2021-01-08] (ang.).
 2. Genetics Home Reference: Alexander disease (ang.). Genetics Home Reference. [dostęp 2018-03-23].
 3. Anna Jurewicz, Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego w stwardnieniu rozsianym, „Polski Przegląd Neurologiczny”, 1 (3), 2005, s. 114-117 [dostęp 2021-01-08].

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Entrez Gene: GFAP glial fibrillary acidic protein
 • Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM, ang. multiple sclerosis, MS) – przewlekła, zapalna, demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia (demielinizacji i rozpadu aksonów) tkanki nerwowej.Płyn mózgowo-rdzeniowy (łac. liquor cerebrospinalis) – przejrzysta, bezbarwna ciecz, która wypełnia przestrzeń podpajęczynówkową, układ komorowy i kanał rdzenia kręgowego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Jądra (łac. testis, dosłownie – świadek, orchis, testimonium virile, grec. didymis ) – męskie narządy rozrodcze u ludzi i zwierząt odpowiednik rozwojowy jajników.
  Komórki Leydiga, komórki interstycjalne Leydiga – komórki śródmiąższowe; występują w gonadach męskich (jądrach), pełnią funkcje odżywcze i produkują hormony androgeny.
  PMCID (ang. PubMed Central Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego cytowanego artykułu naukowego bazy PubMed Central.
  Komórka gwiaździsta, neuron gwiaździsty (ang. stellate cell) – typ morfologiczny neuronu charakteryzujący się radialnym ułożeniem dendrytów nadającym mu kształt gwiazdy.
  Cytoszkielet – sieć włóknistych struktur białkowych w komórce eukariotycznej, dzięki którym organella i substancje nie pływają swobodnie w cytoplazmie, ale zajmują pewne przypisane sobie miejsca.
  Komórki glejowe lub glej (gr. glia = klej; ang. glial cells), stanowią obok komórek nerwowych drugi składnik tkanki nerwowej. Czasami wszystkie rodzaje komórek glejowych określane są wspólnie jako neuroglej.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama