GEOS

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

GEOS (Graphic Environment Operating System) – system operacyjny stworzony w roku 1985 przez firmę Berkeley Softworks (później GeoWorks).

Seria telefonów komórkowych firmy Nokia z serii S80 są nazwane Komunikatorami (ang. Communicator). Posiadają rozkładaną obudowę kryjącą ów moduł Komunikatora. Ich zastosowanie jest wszechstronne dzięki dostępnym wielu aplikacjom.Commodore 64, C64, CBM64 – komputer domowy z lat 80. XX wieku firmy Commodore Business Machines (CBM). C64 był dotychczas najlepiej sprzedającym się komputerem w historii informatyki.

Początkowo przeznaczony dla komputerów Commodore 64, na który powstała pierwsza wersja tego systemu. Później utworzono wersje dla Commodore 128, Apple II oraz wersje v2 dla Commodore 64. Istniała także mało znana wersja dla Commodore Plus/4. Umożliwiał pracę w środowisku graficznym na 8-bitowych komputerach.

W grudniu 1987 ankieta przeprowadzona przez Compute!'s Gazette ogłosiła, że ponad połowa jej czytelników używała systemu GEOS

Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.Menedżer plików (ang. file manager) jest to program komputerowy służący do zarządzania strukturą plików, katalogów i woluminów.

Interfejs użytkownika[ | edytuj kod]

Graficzny interfejs użytkownika będący podstawą GEOS-a stanowił bardzo duży krok naprzód w dziedzinie komunikacji użytkownika z komputerem. Przed jego powstaniem jedyną alternatywą było wprowadzanie poleceń z klawiatury i komunikacja z systemem operacyjnym w trybie tekstowym. GEOS udostępniał pulpit z umieszczonymi na nim ikonami oraz kursor poruszany za pomocą dżojstika, klawiatury lub myszy. Centralnym punktem systemu był górny pasek, w którego skład wchodził zegar oraz menu poleceń. Poprzez rozwijanie poszczególnych pozycji menu uzyskiwało się dostęp do poleceń systemu. Już wcześniej istniały programy udostępniające takie możliwości, ale GEOS był pierwszym środowiskiem graficznym dla komputerów ośmiobitowych.

Commodore 128 – komputer domowy produkowany przez firmę Commodore International w latach 80. XX wieku; ostatni z 8-bitowych komputerów tej firmy, zaprezentowany na targach CES (Consumer Electronics Show) w Las Vegas, w styczniu 1985, równolegle z modelami C128D oraz LCD.Klawiatura komputerowa – uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkcji klawiatura zawiera różnego rodzaju klawisze – alfabetyczne, cyfrowe, znaków specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez użytkownika.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Grafika rastrowa – prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym.
Kursor (łac. cursor - biegacz) to ruchomy znacznik wyświetlany na wyświetlaczu, służący do wskazywania miejsca, w którym operator zamierza podjąć jakąś akcję. Zależnie od urządzenia i rodzaju wykonywanej pracy znacznik ten może przybierać różne kształty i kolory, w pewnych przypadkach może to być nawet krótka animacja. Kształt kursora informuje operatora o aktualnych możliwościach działania.
Komputer Alto firmy Xerox, stworzony w Xerox PARC w 1973, jest uważany za pierwszy komputer osobisty z systemem graficznym. Wykorzystano w nim wiele innowacyjnych rozwiązań:
Dżojstik (po polsku - manipulator drążkowy; ang. joystick, od joy – zabawa, stick – patyk, drążek) – urządzenie wejścia komputera, manipulator służący do sterowania ruchem obiektów na ekranie. W podstawowej wersji zbudowany z wychylnego drążka zamocowanego na podstawce, którego przechylenie w odpowiednim kierunku powoduje stosowną reakcję sterowanego obiektu, oraz w przyciski uruchamiające przypisane im działania i dodatkowe funkcje sterujące, znajdujące się na podstawce i samym drążku. Pierwsze dżojstiki nie służyły do rozrywki (ang. joy stick), lecz do sterowania samolotami, nazywano je wtedy „drążkami sterowniczymi” (ang. „control stick”).
DTP (ang. Desktop Publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do druku. W tym znaczeniu termin ten dotyczy nie tylko fazy projektowej, czyli tworzenia w programach komputerowych obrazu (oraz kształtu) stron publikacji, ale także zarządzania pracą grupową, a nawet odnosi się do komputerowego sterowania urządzeniami wykorzystywanymi w tym procesie, a więc np. naświetlarkami czy maszynami drukarskimi.
Mac OS – system operacyjny komputerów Macintosh. Od wydania wersji 10.0 (OS X), starsze wersje znane są jako Mac OS Classic.
System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

Reklama