• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fundacja Tygodnika "Polityka"

  Przeczytaj także...
  Wiesław Zygmunt Władyka (ur. 27 lipca 1947 w Baligrodzie) - polski dziennikarz, profesor historii na Uniwersytecie Warszawskim, literaturoznawca, historyk prasy.Zdzisław Pietrasik (ur. 20 listopada 1947 w Sadówce) – polski krytyk filmowy i teatralny, dziennikarz, publicysta, szef działu kulturalnego tygodnika "Polityka".
  Tomasz Giaro (ur. 1951 we Wrocławiu) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, teorii, filozofii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Uczeń Henryka Kupiszewskiego i Maxa Kasera, profesor nauk prawnych, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Nagrody Naukowe „Polityki (dawniej: Stypendia Fundacji Tygodnika „Polityka”) – stypendia dla młodych naukowców przyznawane przez „Politykę” w ramach akcji „Zostańcie z nami” przez Fundację Tygodnika „Polityka”. Akcja tygodnika rozpoczęła się raportem „Desperados czyli z życia młodego naukowca”, opublikowanym w nr 10 tygodnika z 2001 roku, po którym nastąpiła seria artykułów opisujących niepokojąco trudną sytuację młodych i zdolnych polskich naukowców. Stypendia przyznawane są od 2001 roku. Od 2011 roku stypendia noszą nazwę Nagród Naukowych i wprowadzone jest rozróżnienie na laureatów i finalistów stypendium. W latach 2001-2005 fundacja zebrała fundusze na 104 stypendia po 25 000 zł, przekazując w sumie młodym polskim naukowcom 2 600 000 zł.

  Barbara Skarga (ur. 25 października 1919 w Warszawie, zm. 18 września 2009 w Olsztynie) – polska profesor filozofii PAN. Dama Orderu Orła Białego.Barbara Kudrycka z domu Stelmaszyńska (ur. 22 stycznia 1956 w Kolnie) – profesor nauk prawnych, w latach 2004–2007 deputowana do Parlamentu Europejskiego, od 2007 minister nauki i szkolnictwa wyższego w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska, posłanka na Sejm VII kadencji.

  Wykłady inauguracyjne wygłaszali m.in. Barbara Kudrycka, Michał Kleiber, Barbara Skarga, Piotr Sztompka, Zygmunt Bauman, Anthony Giddens, Tomasz Szlendak, Dariusz Jemielniak.

  Skład jury „Zostańcie z nami!”[ | edytuj kod]

  Wnioski ocenia jury – w osobach profesorów legitymujących się wybitnym dorobkiem w dziedzinach, w których prowadzą lub zamierzają rozpocząć prowadzenie prac badawczych osoby wnioskujące o przyznanie stypendium. Skład jury ulega niewielkim zmianom z roku na rok. W 2008 roku miało następujący skład:

  Polityka” – polski liberalno-lewicowy, opiniotwórczy tygodnik społeczno-polityczny, wydawany od 1957 w Warszawie. "Polityka" utrzymuje się na czołowych miejscach pod względem wielkości sprzedaży wśród polskich tygodników opinii, w tym często na pierwszym miejscu (ogólna sprzedaż na poziomie ok. 130 tys. egzemplarzy – stan na lipiec 2012).Maria Teresa Skoczek (ur. 1947) – polska geografka, latynoamerykanistka, emerytowana profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

  Alina Brodzka-Wald – literaturoznawstwo, Ewa Bartnik – biologia, Katarzyna Chałasińska-Macukow – fizyka, Maria Skoczek – geografia, Dorota Szwarcman – muzykologia, Barbara Markiewicz – filozofia, Henryk Domański – socjologia, Adam Frączek – psychologia i pedagogika, Bogumił Jeziorski – chemia, Michał Kleiber – nauki techniczne, Janusz Kramarek – sztuki piękne, archeologia, Jan Madey – matematyka, informatyka, Zdzisław Pietrasik – filmoznawstwo, sztuki piękne, Aleksander Sieroń – medycyna, Tomasz Szapiro – ekonomia zarządzanie, Adam Szostkiewicz – teologia, religioznawstwo, Wiesław Władyka – historia, nauki polityczne, medioznawstwo, Tomasz Giaro – nauki prawne.

  Alina Brodzka-Wald (ur. 11 listopada 1929 w Warszawie, zm. 19 marca 2011 w Warszawie) – polska historyk literatury, wieloletni profesor w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.Aleksander Romuald Sieroń (ur. 1948) - polski lekarz, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, doktor honoris causa, jest profesorem zwyczajnym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kieruje Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 2005 roku otrzymał doktorat Honoris Causa w dziedzinie nauk medycznych w Narodowym Uniwersytecie Ukrainy w Użgorodzie. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii, hipertensjologii oraz balneologii i medycyny fizykalnej. Stworzył i kieruje znanym i uznanym w świecie Ośrodkiem Diagnostyki i Terapii Laserowej Nowotworów, a także Centralną Pracownią Endoskopii i Pracownią Genetyczną Nowotworów. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki Śląskiej Akademii Medycznej, a w latach 2008-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przewodniczył Zespołowi Konsultantów Wojewódzkich Województwa Częstochowskiego będąc jednocześnie Konsultantem Województwa Częstochowskiego ds. Chorób Wewnętrznych. Aktualnie jest Konsultantem Wojewódzkim Województwa Śląskiego ds. Angiologii oraz Balneologii i Medycyny Fizykalnej.

  Rozkład stypendiów na dziedziny (2001-2009)[ | edytuj kod]

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Regulamin przyznawania stypendiów
 • Tomasz Szlendak (ur. 1 marca 1974 w Toruniu) – socjolog, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Ewa Bartnik (ur. 15 grudnia 1949 w Warszawie) – polska uczona, profesor nauk biologicznych, wykładowca akademicki, popularyzatorka nauki.
  Warto wiedzieć że... beta

  Dariusz Jemielniak (ur. 17 marca 1975) – polski teoretyk zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu wysokimi technologiami, profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego oraz centrum badawczego CROW (Center for Research on Organizations and Workplaces).
  Zygmunt Bauman (ur. 19 listopada 1925 w Poznaniu) – polski socjolog, filozof, eseista, jeden z twórców koncepcji postmodernizmu – ponowoczesności, płynnej nowoczesności, późnej nowoczesności.
  Adam Szostkiewicz (ur. 22 czerwca 1952 w Częstochowie) – polski dziennikarz, tłumacz i publicysta, działacz opozycji w okresie PRL, w latach 2003–2007 członek Rady Języka Polskiego, od 2012 członek Polskiego Oddziału PEN Clubu.
  Stypendium (w znaczeniu prawnym) – jednostronne świadczenie pieniężne ze strony osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie nauki lub sztuki albo w celu umożliwienia kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki.
  Dorota Szwarcman (ur. 24 września 1952 w Warszawie) – polska publicystka i krytyk muzyczny żydowskiego pochodzenia, siostra Belli Szwarcman-Czarnoty.
  Henryk Domański (ur. 1952) – polski socjolog, profesor nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
  Michał Kleiber (ur. 23 stycznia 1946 w Warszawie) – polski naukowiec, specjalista z zakresu mechaniki i informatyki, były minister nauki, od 2007 prezes Polskiej Akademii Nauk, były doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. kontaktów z nauką. Mąż lekkoatletki, płotkarki Teresy Sukniewicz-Kleiber.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.713 sek.