• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fundacja Nowoczesna Polska  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Wizualizacja – ogólna nazwa graficznych metod tworzenia, analizy i przekazywania informacji. Za pomocą środków wizualnych ludzie wymieniają się zarówno ideami abstrakcyjnymi jak i komunikatami mającymi bezpośrednie oparcie w rzeczywistości. W dzisiejszych czasach wizualizacja wpływa na sposób prowadzenia badań naukowych, jest rutynowo wykorzystywana w dyscyplinach technicznych i medycynie, służy celom dydaktycznym, a także bywa pojmowana jako środek wyrazu artystycznego.Podręcznik szkolny – książka przeznaczona dla ucznia, w której zawarty jest materiał nauczania, przedstawiony za pomocą tekstów, ilustracji, schematów.

  Fundacja Nowoczesna Polska – polska fundacja, której celem jest działanie na rzecz zrozumienia i wykorzystywania technologii informatycznych, zwłaszcza w procesie edukacji.

  Historia fundacji[ | edytuj kod]

  Fundacja powstała 6 grudnia 2001 roku z inicjatywy jej fundatorów: Wojciecha Szewko, Tadeusza Sawica oraz Ireneusza Nawrockiego. Pierwszym prezesem fundacji został Adam Piechowicz. W 2002 roku, na zlecenie firmy Intel fundacja w ramach programu „Nauczanie ku przyszłości” przeszkoliła 45 tys. nauczycieli z obsługi komputera. W 2004 roku fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. W 2007 roku została organizatorem Dnia Domeny Publicznej. Fundacja jest członkiem założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Od 2012 roku jest także organizatorem konferencji CopyCamp, poświęconej przyszłości prawa autorskiego.

  Philippe Aigrain (ur. 1949) - francuski informatyk i badacz. Był odpowiedzialny za programy ESPRIT oraz IST prowadzone przez Komisję Europejską.Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

  Od 2007 roku prezesem fundacji jest Jarosław Lipszyc.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Vorbis - stratny kodek dźwięku z rodziny Ogg. Bardzo często używany jest w połączeniu z kontenerem Ogg i nosi wtedy nazwę Ogg Vorbis (często błędnie zapisywaną tylko jako Ogg, czy nawet jako OGG). Ogg Vorbis potrafi obsłużyć do 255 kanałów i ponad 16-bitowy dźwięk w zakresie 6-48 kHz.
  Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) – koalicja polskich organizacji wspierających ideę rozwijania i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych (ang. OER).
  MP3 ((ang.) MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3) – algorytm kompresji stratnej dźwięku, przetworzonego uprzednio na sygnał cyfrowy. Popularnie zwany formatem MP3 lub standardem MP3. Jest zdefiniowany przez IETF w dokumencie RFC 5219.
  Jarosław Lipszyc (ur. 1975) - polski poeta, były dziennikarz „Aktivista” i „Życia Warszawy” oraz działacz na rzecz wolnej kultury.
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.
  Dzień Domeny Publicznej – nieoficjalne święto przypadające 1 stycznia i obchodzone w kilku krajach na świecie. Celem tych obchodów jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na rolę domeny publicznej w budowaniu kultury i otwieraniu dostępu do wiedzy oraz promowanie wiedzy na temat prawa autorskiego. Ustanowienie Dnia Domeny Publicznej 1 stycznia wynika z faktu, że w wielu krajach prawa autorskie do wszelkiej twórczości gasną z upływem 70 lat od śmierci autora z efektem na koniec roku kalendarzowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.843 sek.