• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fuga - budownictwo

  Przeczytaj także...
  Dylatacja (przerwa dylatacyjna), ang. settlement joint, szczelina celowo utworzona w konstrukcji architektonicznej. Wydzielone elementy, ich fragmenty samodzielnie przenoszą przewidywane obciążenia, odkształcenia i przesunięcia.Mur – pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp. Mur może być zbudowany z prefabrykatów połączonych zaprawą budowlaną (np. kamienie, cegły, bloczki betonowe itp. połączone zaprawą wapienną, cementową lub inną podobną) lub też może być wykonany z materiału jednorodnego, np. odlany z betonu lub ulepiony z gliny. Szczególną postacią muru ze wzmocnieniami konstrukcyjnymi jest mur pruski.
  Cegła – materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki) uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowców mineralnych, który wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną. Cegły służą m.in. do wznoszenia ścian, murów, filarów, słupów, a także fundamentów i ścian fundamentowych. Cegły mogą też być wypełnieniem stropów (strop Kleina).
  Brick wall old.jpg

  Fuga (budownictwo) (niem.)

  Wątek (inne określenia: wiązanie, appareil) to w architekturze sposób ułożenia cegieł lub kamieni w murze. Wątki ceglane można rozróżnić po sposobie ułożenia główek i wozówek cegieł.Boazeria (fr. boiserie od bois – drewno,drzewo) – drewniana okładzina ścian lub sufitów, będąca elementem dekoracyjnym bądź izolacyjnym.
 • spoina w murze pomiędzy cegłami w wątku murarskim
 • spoina między płytkami ceramicznymi ułożonymi na ścianie lub podłodze
 • szczelina dylatacyjna, czyli szczelina celowo utworzona w budynku lub jego elemencie
 • wyżłobienie w desce służące do połączenia wzdłużnego np. w boazerii
 • Cechy charakterystyczne[ | edytuj kod]

 • grubość: współcześnie do wiązania cegieł stosuje się spoiny 1-2 cm. Podobne grubości stosowano w średniowieczu (1 cm w arch. romańskiej, 1,5-1,8 w gotyku). W starożytności stosowano spoiny grubsze (3-4 cm w Rzymie, 8 cm w Bizancjum).
 • kolor: wynika ze składu zaprawy, a zwłaszcza z domieszek.
 • kształt: spoinę można modelować na różne sposoby. Można ją podciąć, zaokrąglić do wewnątrz muru lub wyprofilować w kształcie wałka.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Rodzaje fug do płytek ceramicznych
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.