• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Freeware

  Przeczytaj także...
  Licencja oprogramowania – umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać.Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.
  Domena publiczna (ang.: public domain) – w najwęższym znaczeniu jest to twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego. Pojęcie to wywodzi się z angielskiego systemu common law i początkowo oznaczało grunty należące do państwa, które zostały udostępnione do bezpłatnego użytku publicznego, co później zostało rozciągnięte na własność intelektualną, która z różnych względów nie jest objęta ochroną prawa autorskiego i może w związku z tym być wykorzystywana bezpłatnie przez każdego.

  Freewarelicencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu źródłowego. Czasami licencja freeware zawiera dodatkowe ograniczenia (np. część freeware jest całkowicie darmowa jedynie do użytku domowego).

  Sam termin został wymyślony przez Andrew Fluegelmana.

  Oprogramowanie zamknięte, prawnie zastrzeżone (ang. proprietary software) – oprogramowanie objęte restrykcjami dotyczącymi używania, kopiowania lub modyfikacji, rozpowszechniane zwykle w postaci binarnej, bez kodu źródłowego. Pojęcie przeciwstawne oprogramowaniu Open Source lub Wolnemu Oprogramowaniu.Andrew Fluegelman (ur. 27 listopada 1943, uznany za zmarłego 6 lipca 1985) - programista i prawnik, a także redaktor amerykańskich czasopism PC World i Macworld.

  Programy na licencji freeware mogą być nieodpłatnie wykorzystywane, jednak zabrania się czerpania korzyści finansowych z ich dystrybucji przez osoby trzecie. Licencja nie dotyczy dystrybucji produktów (dokumentów, grafiki, innych programów itd.) stworzonych przy użyciu programów na licencji freeware, więc nie ogranicza możliwości ani nie narzuca konieczności pobierania opłat za wytworzone produkty.

  Termin freeware funkcjonuje również jako określenie oprogramowania objętego tą licencją.


  Programy korzystające z tej licencji, to między innymi:

  - Microsoft Teams

  - Shiginima Launcher

  - Scratch

  - Adobe Flash Player

  - Sklep Google Play

  - u Torrent

  - Adobe Reader

  - CCleaner

  - Google Chrome

  - Zoom

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • licencje oprogramowania
 • zamknięte oprogramowanie
 • domena publiczna
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.601 sek.