Format pliku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Format pliku – ustalony standard zapisu informacji w pliku danego typu. Sposób zakodowania informacji lub danych zależy od zastosowanej aplikacji. Ze względu na dostępność do specyfikacji struktury formatu, wyróżnia się powszechnie znany, czyli otwarty format pliku (o publicznie dostępnej strukturze) oraz utajniony przez producenta programu format zamknięty.

Otwarty format - format plików komputerowych, które w odróżnieniu od formatu zamkniętego, posiadają jawną, ogólnodostępną strukturę. Popularne otwarte formaty mają szansę stać się otwartymi standardami.PNG (ang. Portable Network Graphics) – rastrowy format plików graficznych oraz system bezstratnej kompresji danych graficznych.

Przykładowo, do najczęściej stosowanych formatów plików do zapisu grafiki należą BMP, GIF, JPEG, PNG. Często format pliku jest określany przez jego rozszerzenie. Niezależnie od rozszerzenia, funkcjonują typy zawartości MIME.

Formaty plików dokumentów biurowych można podzielić na formaty przechowujące dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne i prezentacje.Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.

Spisy formatów plików komputerowych[ | edytuj kod]

 • spis formatów plików
 • spis formatów plików archiwów
 • spis formatów plików audio
 • spis formatów plików bazodanowych
 • spis formatów plików dokumentów biurowych
 • spis formatów plików graficznych
 • spis formatów plików wideo
 • spis formatów plików tekstowych
 • spis formatów plików obrazów
 • spis otwartych formatów plików
 • spis zamkniętych formatów plików
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Lista sygnatur plików (ang.)
 • FileTypes.pl - Baza rozszerzeń plików i typów plików
 • Poniższa lista przedstawia szerzej znane oraz popularne oprogramowania służące do tworzenia obrazów oraz przyporządkowane im formaty plików.Format zamknięty (ang. proprietary format) – opatentowany lub chroniony restrykcyjnymi licencjami format pliku komputerowego lub też innego rodzaju format lub struktura. Jego przeciwieństwem jest format otwarty o jawnej pełnej dokumentacji i bez ograniczeń licencyjnych w jego stosowaniu.
  Warto wiedzieć że... beta

  JPEG (wym. dżej-peg lub jot-peg) – metoda kompresji statycznych obrazów rastrowych, przeznaczony głównie do stratnego zapisu obrazów naturalnych (pejzaży, portretów itp.), charakteryzujących się płynnymi przejściami barw oraz brakiem lub małą ilością ostrych krawędzi i drobnych detali.
  Formaty plików graficznych można podzielić na formaty przechowujące grafikę rastrową oraz formaty przechowujące grafikę wektorową. Z kolei formaty przechowujące grafikę rastrową można podzielić na stosujące kompresję bezstratną, stosujące kompresję stratną oraz nie stosujące kompresji.
  GIF (ang. Graphics Interchange Format) – format pliku graficznego z kompresją bezstratną (opis niżej) stworzony w 1987 roku przez firmę CompuServe. Pliki tego typu są powszechnie używane na stronach WWW, gdyż pozwalają na tworzenie animacji dwustanową przezroczystością.
  Kod (łac. codex – spis) – ciąg składników sygnału (kombinacji sygnałów elementarnych, np. kropek i kresek, impulsów prądu, symboli) oraz reguła ich przyporządkowania składnikom wiadomości (np. znakom pisma). W niektórych zastosowaniach, głównie przy przesyłaniu informacji podlegających utajnieniu, zwany jest szyfrem. Kody są stosowane m.in. w telegrafii, w technice cyfrowej.
  Standard – wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś, np. wytwarzanego przedmiotu (np. standardem jest, że każdy współcześnie wytwarzany telewizor wyświetla kolory) czy ludzkiego zachowania (norma kulturowa). Standard to czasem także podstawowa, najprostsza wersja produktu.
  Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.

  Reklama