• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Forma odlewnicza

  Przeczytaj także...
  Odlewnictwo – technologia (niekiedy sztuka lub umiejętność) polegająca na zalewaniu uprzednio przygotowanej formy ciekłym materiałem, najczęściej stopem metali, ale również gipsem, woskiem czy tworzywami sztucznymi oraz takim sterowaniu procesem krzepnięcia lub reakcji chemicznej tężenia odlewu, aby otrzymać wyrób o odpowiedniej strukturze i właściwościach. Do odlewnictwa zalicza się także techniki przygotowania form odlewniczych (formierstwo) oraz obróbki odlanych obiektów.Masa formierska – mieszanka składników formierskich, o odpowiednim rodzaju i proporcjach zależnych od zastosowania danej masy. Masy można podzielić w zależności od ich przeznaczenia, zastosowania przy formowaniu, konsystencji, stopnia zużycia, składu oraz jakości. Najczęściej stosowanym jest podział ze względu na przeznaczenie, który zależy od rodzaju odlewanego materiału, parametrów odlewu, oczekiwanej dokładności wymiarowej oraz technologii jaką będzie wykonywana forma.

  Forma odlewnicza – zbiór elementów, które pozwalają na doprowadzenie metalu do wnęki odzwierciedlającej kształt wykonywanego odlewu. Formy odlewnicze w przypadku form jednorazowych zrobione są masy formierskiej (formy jednorazowe) lub z metalu (formy trwałe).

  W pierwszym przypadku wewnątrz formy znajduje się układ wlewowo-zasilający, wnęka lub model odlewu oraz kanały odpowietrzające. Układ wlewowo-zasilający ma za zadanie doprowadzenie metalu do wnęki lub modelu, a kanały odpowietrzające mają za zadanie odprowadzić nadmiar gazów zgromadzony np. w wyniku odlewnia metoda traconego wosku. Sam model powinien być usytuowany tak, by jego płaszczyzna podziału pokrywała się z płaszczyzną podziały formy. Masa formierska powinna być zagęszczona bardziej wokół modelu i układu wlewowo-zagęszczającego, a mniej przy krawędziach. Masę zagęszczać można zarówno ręcznie, jak i automatycznie. W celu wykonania kanałów odpowietrzających należy nakłuć górną powierzchnie formy.

  W drugim przypadku formy mogą być niedzielone lub posiadać wiele płaszczyzn podziału. Ponieważ forma wykonana jest z metalu nie ma możliwości odprowadzanie gazów poprzez nakłucie formy. Rolę kanałów odpowietrzających pełnią szczeliny wykonane na płaszczyznach podziału oraz korki odpowietrzające. Głównymi zaletami form trwałych w porównaniu do form jednorazowych są: mała chropowatość powierzchni, brak problemów z odpadami oraz eliminacja problemu składowania skrzynek formierskich.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. K.Granat, Laboratorium z Odlewnictwa, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.562 sek.