• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Folwarki

  Przeczytaj także...
  Powiat lubaczowski (w latach 1918-1922 na tym obszarze istniał powiat cieszanowski) – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Powiat położony jest w wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest częścią makroregionu południowo-wschodniej Polski. Jego siedzibą jest miasto Lubaczów. Powierzchnia powiatu stanowi 7,3% powierzchni województwa.Folwarki Tylwickie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Zabłudów.
  Gorce (513.52) – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Nazwa "Gorce" związana jest prawdopodobnie ze słowem "gorzeć" (palić się, płonąć) i pochodzi od sposobu uzyskiwania polan śródleśnych metodą żarową. Spotykana jest już w aktach z 1254 r. (item mons Gorcz nuncupatus), używał jej Jan Długosz w 1480 r. (in monten Gorcz). W innych źródłach można też spotkać nazwę Górce, która by mogła oznaczać niskie góry.

  Miejscowości i ich części w Polsce[ | edytuj kod]

  Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe
 • Folwarki – część miasta Radomsko
 • Folwarki – część miasta Żory
 • Folwarki – część wsi Goraj w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Goraj
 • Folwarki – część wsi Stromiec w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec
 • Folwarkiwieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Cieszanów
 • Folwarkiwieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica
 • Inne[ | edytuj kod]

 • Folwarki – dawna nazwa miejscowości Stráne na Słowacji
 • Folwarki – polany na północnych stokach Pasma Lubania w Gorcach
 • Folwarki – dawna wieś w powiecie buczackim Królestwa Galicji i Lodomerii, obecnie część miasta Monasterzyska
 • Folwarki Małe – dawna wieś obok Brodów, obecnie dzielnica miasta
 • Folwarki Wielkie – dawna wieś obok Brodów, obecnie dzielnica miasta
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Folwarki Małe
 • Folwarki Tylwickie
 • Folwarki Wielkie
 • Folwark
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Podział administracyjny województwa tarnopolskiego na powiaty i gminy (Stan z dnia 1 października 1929 r.). „Tarnopolski Dziennik Wojewódzki”. 26, 1 grudnia 1929, s. 275.
  Gmina Cieszanów – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.Powiat białobrzeski - powiat w Polsce (południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Białobrzegi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Goraj – wieś (niegdyś miasto) w Polsce położona w województwie lubelskim, w północnej części powiatu biłgorajskiego, w gminie Goraj.
  Brody (ukr. Броди), dawniej Lubicz – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, stolica rejonu nad Suchowólką; liczą 23752 mieszkańców (2011).
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Pasmo Lubania – dobrze wyodrębniony grzbiet górski w południowo-wschodniej części Gorców, między dolinami Ochotnicy, Dunajca i Krośnicy, oddzielony od głównego rozrogu Przełęczą Knurowską. Długość ok. 20 km, szerokość do 10 km. W Paśmie Lubania w kierunku od Przełęczy Knurowskiej na wschód wyróżnia się w jego grani głównej kolejno następujące, słabo wyodrębnione wzniesienia:
  Żory (czes. Žory, niem. Sohrau) – miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, historycznie na Górnym Śląsku.
  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.716 sek.