Fizykoterapia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Fizykoterapia – jedna z form fizjoterapii i część medycyny fizykalnej, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, pobieranymi z natury (Słońce, borowina) lub wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami (krioterapia, prądy różnego rodzaju).

Lecznictwo uzdrowiskowe – zorganizowana działalność, która polega na świadczeniu przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu leczniczych właściwości surowców naturalnych, wód mineralnych i właściwości klimatu. Podstawową funkcją lecznictwa uzdrowiskowego jest odnowa sił biologicznych człowieka poprzez wykorzystanie wód leczniczych, kopalin naturalnych i zdrowotnych właściwości klimatu.Parafina (z łac. parum affinis – "niskie powinowactwo") – mieszanina stałych alkanów (powyżej 20 atomów węgla w cząsteczce), wydzielana m.in. z ciężkich frakcji o temperaturze wrzenia ponad 350 °C ropy naftowej lub z frakcji smół wytlewnych z węgla brunatnego. Zależnie od stopnia rafinacji jasnożółta do białej, ma postać krystalicznego wosku (tłusta w dotyku), nierozpuszczalna w wodzie i etanolu, lecz rozpuszczalna w wielu innych rozpuszczalnikach organicznych (np. w terpentynie, eterze).

Fizykoterapię można podzielić na:

 • Elektroterapia
 • Prąd stały
 • Galwanoterapia
 • Jontoforeza (Jonoforeza)
 • Kąpiele elektryczno-wodne
 • Prąd małej częstotliwości
 • Elektrostymulacja
 • Impulsy trójkątne
 • Impulsy prostokątne
 • Prąd faradyczny
 • Prąd neofaradyczny
 • Przezskórna stymulacja nerwów - TENS
 • Prądy diadynamiczne - Prądy DD, czyli prądy Bernarda
 • Prąd średniej częstotliwości
 • Prądy interferencyjne Nemeca
 • Prądy stereointerferencyjne
 • Modulowane prądy średniej częstotliwości
 • Pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości
 • Diatermia krótkofalowa
 • Diatermia mikrofalowa
 • Magnetoterapia - oddziaływanie polem magnetycznym
 • Magnetostymulacja
 • Ultrasonoterapia - Ultradźwięki
 • Aerozoloterapia - Wziewania
 • Haloterapia
 • Balneoterapia
 • Woda mineralna
 • Borowina
 • Kąpiel
 • Kąpiel solankowa
 • Kąpiel kwasowęglowa
 • Kąpiel siarkowodorowa
 • Klimatologia i lecznictwo uzdrowiskowe
 • Laseroterapia
 • Helioterapia - kąpiele słoneczne
 • Światłolecznictwo - fototerapia, helioterapia
 • Promieniowanie podczerwone
 • Promieniowanie nadfioletowe
 • Hydroterapia - kąpiele, półkąpiele, natryski, polewania, okłady w tym
 • Bicze szkockie
 • Zimne prysznice
 • Termoterapia - oddziaływanie temperaturą
 • Zimnolecznictwo - oddziaływanie zimnem
 • ogólnoustrojowe z zastosowaniem tzw. mokrego zimna
 • kąpiele w wodzie z lodem, morsowanie
 • metoda leczenia tzw. suchym zimnem - krioterapia
 • miejscowa - np. owiewanie zimnym powietrzem
 • ogólna - zabieg w kriokomorze
 • Ciepłolecznictwo - oddziaływanie ciepłem
 • Sauna
 • Łaźnia sucha - Łaźnia rzymska
 • Parafina
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • OCLC 749835816.
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Medycyna fizykalna - dział medycyny, mający zastosowanie w fizjoterapii, gdzie łączy w sobie zagadnienia metod fizycznych wykorzystywanych w celach leczniczych, zapobiegawczych i diagnostycznych. Dziedzina ta pozostaje w ścisłej współpracy z teoretycznymi oraz klinicznymi osiagnięciami innych działów medycyny oraz wieloma innymi pobocznymi dziedzinami - fizyki, techniki i nauk przyrodniczych.Prąd stały (ang. direct current, DC) – prąd stały charakteryzuje się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych, w odróżnieniu od prądu zmiennego i przemiennego – (AC, ang. alternating current).
  Warto wiedzieć że... beta

  Ciepłolecznictwo - forma termoterapii polegająca na przekazywaniu do organizmu energii cieplnej na drodze przewodzenia, przenoszenia lub promieniowania. Rozróżnia się zabiegi ciepłolecznicze o działaniu miejscowym i ogólnym.
  Krioterapia (z stgr. κρυο krýos – zimny + stgr. θεραπεια therapeía – leczenie) – w medycynie, forma zimnolecznictwa z zastosowaniem temperatur poniżej 0 °C.
  Ultradźwięki – fale dźwiękowe, których częstotliwość jest zbyt wysoka, aby usłyszał je człowiek. Za górną granicę słyszalnych częstotliwości, jednocześnie dolną granicę ultradźwięków, uważa się częstotliwość 20 kHz, choć dla wielu osób granica ta jest znacznie niższa. Za umowną, górną, granicę ultradźwięków przyjmuje się częstotliwość 1 GHz. Zaczyna się od niej zakres hiperdźwięków Niektóre zwierzęta mogą emitować i słyszeć ultradźwięki, np. pies, szczur, delfin, wieloryb, chomik czy nietoperz.
  Fototerapia (światłoterapia), czyli światłolecznictwo, helioterapia to nazwa określająca różne działania mające u podstawy leczenie światłem.
  Prądy interferencyjne (zwane również prądami Nemeca) są prądami średniej częstotliwości modulowanymi w amplitudzie z małą częstotliwością. Powstają w wyniku interferencji w tkankach dwóch prądów przemiennych średniej częstotliwości o przebiegu sinusoidalnym, których częstotliwości mało różnią się od siebie. W lecznictwie wykorzystuje się prądy ok. 4000Hz, np. 3900 i 4000Hz lub 4000 i 4100Hz. Interferencję uzyskuje się przez zastosowanie dwóch niezależnych obwodów zabiegowych przy użyciu dwóch par elektrod umiejscowionych w taki sposób, aby interferencja zachodziła w głębi tkanek, w okolicy umiejscowienia procesu chorobowego. Powstawanie prądów interferencyjnych można wytłumaczyć przykładem znanego z akustyki zjawiska dudnienia, w którym w wyniku nakładania się dwóch drgań harmonicznych powstaje drganie wypadkowe. W wyniku interferencji w głębi tkanek powstaje elektryczny bodziec leczniczy, którego częstość występowania mieści się w granicach małej częstotliwości. Bodziec ten, nazywany inaczej wektorem interferencji, wykazuje bardzo złożoną strukturę przestrzenną.
  Elektroterapia prądem średniej częstotliwości wykorzystuje prąd elektryczny modulowany w amplitudzie, o częstotliwości w granicach 1000-10000 Hz. W ostatnich latach prądy średniej częstotliwości znajdują w elektroterapii coraz częstsze zastosowanie. Ich wykorzystanie uzasadnione jest:
  Magnetoterapia - jedna z podstawowych metod stosowanych w ramach specjalizacji medycznej określanej jako medycyna fizykalna. Magnetoterapia jest formą terapii, wykorzystującą zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości (ELF-MF - extremely-low-frequency – manetic fields). Nazewnictwo zmiennych pól magnetycznych stosowanych w terapii zależy od parametrów fizycznych tych pól i dzieli się na działy medyczne takie jak magnetoterapia i magnetostymulacja Pole magnetyczne stosowane w magnetoterapii charakteryzuje się częstotliwością mniejszą od 100 Hz i indukcją magnetyczną rzędu mili Tesli (0,1 – 20 mT), tj. indukcją 2-3 razy większą od indukcji pola magnetycznego Ziemi oraz różnym kształtem impulsu pola (sinusoidalnym, prostokątnym lub trójkątnym), który może być generowany w wersji bipolarnej i unipolarnej. Znacznie mniejsze wartości indukcji magnetycznej wykorzystywane są w magnetostymulacji. Zwykle mają większą częstotliwość przebiegu podstawowego (od kilku do 3000 Hz), a wartości indukcji magnetycznej wynoszą od1pT do 100µT (0,1 mT)[,,]. Magnetoterapia jest uniwersalną metodą stosowaną w profilaktyce i terapii wielu schorzeń, której wszechstronne, dobroczynne działanie zostało udowodnione praktycznie oraz naukowo

  Reklama