Fitochemia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Fitochemianauka badająca związki organiczne obecne w roślinach, ich właściwości, szlaki metaboliczne prowadzące do ich powstania oraz regulację biosyntezy.

PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Enzymy – wielkocząsteczkowe, w większości białkowe, katalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne poprzez obniżenie ich energii aktywacji.

Za początek fitochemii uznaje się odkrycie morfiny przez Friedricha Wilhelma Sertürnera w 1804 r. Przez kolejne 150 lat naukowcy zajmujący się tą dziedziną koncentrowali się na odkrywaniu i izolacji kolejnych związków wytwarzanych przez rośliny. Znanych jest ponad 200 tys. związków chemicznych zaliczanych do metabolitów wtórnych. Przez ostatnie 50 lat badania fitochemiczne zmierzają głównie do wyjaśnienia roli tych związków dla organizmów roślin. Początkowo uznawano je za odpadowe produkty metabolizmu. Jednakże okazało się, że metabolity wtórne zapewniają roślinom przetrwanie w środowisku (zob. ekologia biochemiczna). Badania fitochemiczne objęły poza wykrywaniem i izolacją związków również izolację i charakterystykę enzymów oraz genów warunkujących możliwość syntezy metabolitów wtórnych.

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Metabolity wtórne – grupa związków organicznych, które nie są bezpośrednio niezbędne do wzrostu i rozwoju organizmu. Synteza związków określanych jako metabolity wtórne jest charakterystyczna dla roślin wyższych, grzybów i bakterii. Poznano kilkadziesiąt tysięcy związków zaliczanych do metabolitów wtórnych. Szacuje się, że może istnieć około 200 000 takich związków. W przypadku niektórych związków chemicznych występujących w komórkach roślinnych, ocena czy jest on bezpośrednio niezbędny do działania organizmu jest trudna.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • agrochemia
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Thomas Hartmann, From waste products to ecochemicals: fifty years research of plant secondary metabolism, „Phytochemistry”, 68 (22-24), 2007, s. 2831–2846, DOI10.1016/j.phytochem.2007.09.017, PMID17980895 (ang.).
  2. Maike Petersen, Current status of metabolic phytochemistry, „Phytochemistry”, 68 (22-24), 2007, s. 2847–2860, DOI10.1016/j.phytochem.2007.07.029, PMID17881017 (ang.).
  3. Alisdair R. Fernie, The future of metabolic phytochemistry: larger numbers of metabolites, higher resolution, greater understanding, „Phytochemistry”, 68 (22-24), 2007, s. 2861–2880, DOI10.1016/j.phytochem.2007.07.010, PMID17804028 (ang.).
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.Szlak metaboliczny – szereg następujących po sobie reakcji biochemicznych, w których produkt jednej reakcji jest substratem kolejnej. Reakcje szlaków są zwykle katalizowane przez enzymy oraz podlegają ścisłej kontroli. W skali całego organizmu reakcje metaboliczne regulowane są przez hormony.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ekologia biochemiczna, ekologia chemiczna – dziedzina nauki leżąca na pograniczu biologii i chemii, dział ekologii obejmujący chemiczne oddziaływania między organizmami należącymi do tego samego lub różnych gatunków oraz oddziaływania organizmów z elementami ich siedliska.
  Biosynteza, synteza biologiczna – proces biologiczny składający się na anabolizm. Zachodzi w organizmach żywych, w wyniku czego powstają związki organiczne, m.in. białka, tłuszcze i węglowodany. Biosynteza zachodzi w każdej żywej komórce, choć najintensywniej (zwłaszcza biosynteza białka) w komórkach rozwijających się, które mogą zużywać do tego nawet 90% energii dostępnej dla organizmu. Substratami są m.in. glicyna, ryboza, pirogronian, glicerol, itp. Wymagane jest także dostarczenie energii z ATP oraz obecność specyficznych enzymów.
  Friedrich Wilhelm Adam Sertürner (ur. 19 czerwca 1783 w Neuhaus (niedaleko Paderborn w Niemczech), zm. 20 lutego 1841 w Hameln) — niemiecki farmaceuta. Znany dzięki odkryciu morfiny.
  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.
  Metabolizm – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych. Procesy te pozwalają komórce na wzrost i rozmnażanie, zarządzanie swoją strukturą wewnętrzną oraz odpowiadanie na bodźce zewnętrzne.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia, Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) – eukariotyczne i autotroficzne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy cudzożywne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają one charakter wtórny).

  Reklama