Fiolet metylowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Fiolet metylowy (fiolet metylowy 2B, fiolet zasadowy 1) – mieszanina 3 organicznych związków chemicznych: tetra-, penta- i heksametylowych pochodnych chlorowodorku pararozaniliny, [(H
2
NC
6
H
4
)
3
C]+
Cl
. Numer CAS 101357-18-0 lub 8004-87-3. Głównym składnikiem jest związek pentametylowy, natomiast pochodna w pełni metylowana (chlorowodorek heksametylopararozaniliny) znana jest jako fiolet krystaliczny (lub fiolet zasadowy 3, fiolet gencjanowy i in.). Jako „fiolet gencjanowy” określa się też mieszaninę fioletu metylowego z fioletem krystalicznym, służącą do sporządzania gencjany.

Chemiczne wskaźniki pH – związki chemiczne, których barwa zmienia się zależnie od pH środowiska, w którym się znajdują.United States National Library of Medicine (NLM) to największa na świecie biblioteka medyczna prowadzona przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych. Zbiór biblioteki obejmuje ponad siedem milionów książek, czasopism, raportów, rękopisów, mikrofilmów, fotografii i grafik związanych z medycyną i pokrewnymi naukami, w tym także niektóre najstarsze i najrzadsze prace.

Otrzymywany jest przez przedmuchiwanie powietrza przez roztwór dimetyloaniliny w obecności fenolu, chlorku sodu i soli miedzi(II), co prowadzi do częściowej dealkilacji dimetyloaniliny z wydzieleniem formaldehydu, który ulega kondensacji z aminoanilinami obecnymi w mieszaninie.

W stanie stałym jest zielonym krystalicznym proszkiem, natomiast roztwory mają kolor żółty (pH < 0,15) lub fioletowy (pH > 3,2).

Gencjana (łac. Pyoctaninum coeruleum FP III, Methylrosanilinum chloratum, Violetum Gentianae, pioktanina, fiolet gencjanowy, fiolet gencjany, fiolet goryczki) – 0,5–2% wodny lub spirytusowy roztwór fioletu gencjanowego, czyli farmakopealnego surowca farmaceutycznego (FP III): mieszaniny związków: fioletu metylowego i fioletu krystalicznego.Fiolet krystaliczny (łac. Methylrosanilini chloridum; chlorek heksametylo-p-rozaniliny) – organiczny związek chemiczny z grupy barwników trifenylometanowych (zwanych także barwnikami anilinowymi).

Stosowany jest m.in. jako wskaźnik pH (zakres zmiany barwy pH 0,1–2,0) i wskaźnik do wykrywania utleniaczy (ze względu na odbarwianie się w środowisku utleniającym), jako substancja barwiąca denaturat i składnik rysików ołówków kopiowych.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Fiolet metylowy (nr 69710) w katalogu produktów Sigma-Aldrich (Merck KGaA). [dostęp 2013-03-17].
 2. Thomas Gessner, Udo Mayer: Triarylmethane and Diarylmethane Dyes. W: Ullmann’s Encyclopedia of Chemical Technology. Weinheim: Wiley, 2005, s. 20–21. DOI: 10.1002/14356007.a27.179.
 3. CRC Handbook of Chemistry and Physics. Wyd. 83. Boca Raton: CRC Press, 2003, s. 3-384.
 4. Methyl Violet 2B (Methyl Violet). W: R.W. Sabnis: Handbook of Biological Dyes and Stains: Synthesis and Industrial Applications. John Wiley and Sons, 2010, s. 309–312. DOI: 10.1002/9780470586242. ISBN 978-0-470-58624-2.
 5. Fiolet metylowy (nr C3886) w katalogu produktów Sigma-Aldrich (Merck KGaA). [dostęp 2013-03-17].
 6. Farmakopea Polska III, s. 505.
 7. Klaus Balser i in.: Triarylmethane and Diarylmethane Dyes. W: Ullmann’s Encyclopedia of Chemical Technology. Weinheim: Wiley, 2005, s. 15. DOI: 10.1002/14356007.a05_419.pub2.Sprawdź autora rozdziału:1.
 8. Naim Kosaric i in.: Ethanol. W: Ullmann’s Encyclopedia of Chemical Technology. Weinheim: Wiley, 2005, s. 38. DOI: 10.1002/14356007.a09_587.Sprawdź autora rozdziału:1.
 9. Michael Colditz, Ernst Kunkel, Karl-Heinz Bohne: Drawing and Writing Materials. W: Ullmann’s Encyclopedia of Chemical Technology. Weinheim: Wiley, 2005, s. 4. DOI: 10.1002/14356007.a09_037.
 10. Chlorowodorek tetrametylopararozaniliny, [w:] PubChem [online], United States National Library of Medicine, CID: 91997555 (ang.).
 11. Chlorowodorek pentametylopararozaniliny, [w:] PubChem [online], United States National Library of Medicine, CID: 196986 (ang.).
 12. Chlorowodorek heksametylopararozaniliny, [w:] PubChem [online], United States National Library of Medicine, CID: 11057 (ang.).
Utleniacz – pierwiastek lub związek chemiczny, będący w analizowanej reakcji redoks akceptorem (przyjmującym) elektronów. Utleniacze w reakcjach zmniejszają swój stopień utlenienia i jednocześnie powodują jego wzrost w pozostałych produktach reakcji.Ołówek – narzędzie do pisania lub rysowania na papierze lub drewnie. Cechuje się czarnym lub ciemnoszarym kolorem pisma oraz możliwością starcia naniesionego za jego pomocą napisu.
Warto wiedzieć że... beta

PubChem – baza danych związków chemicznych zarządzana przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), który jest częścią National Library of Medicine, który z kolei jest instytucją podległą United States National Institutes of Health (NIH). Baza powstała w 2004 r., a jej głównym celem jest przyspieszenie badań nad lekami poprzez obniżenie kosztów dostępu do informacji.
Dimetyloanilina – organiczny związek chemiczny, pochodna aniliny, stosowana jako rozpuszczalnik oraz do syntez organicznych.
Numer CAS – oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalające na identyfikację substancji.
Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.
Fenol (hydroksybenzen), C6H5OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli. Od alkoholi odróżnia go fakt, że grupa hydroksylowa połączona jest bezpośrednio z pierścieniem aromatycznym, co wpływa na właściwości związku – m.in. na wzrost właściwości kwasowych.
DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
Denaturat (spirytus skażony) – handlowa nazwa alkoholu etylowego (zwykle ok. 92%) skażonego substancjami mającymi uniemożliwić jego spożycie.

Reklama