Filtr informacji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Filtr informacjisystem informacyjny, który działając w sposób ciągły ze strumieniem dokumentów, eliminuje dokumenty irrelewantne na podstawie profili wyrażających stałe w czasie potrzeby informacyjne użytkowników.

Graf dwudzielny – graf, którego zbiór wierzchołków można podzielić na dwa rozłączne zbiory tak, że krawędzie nie łączą wierzchołków tego samego zbioru. Jeśli pomiędzy wszystkimi parami wierzchołków należących do różnych zbiorów istnieje krawędź, graf taki nazywamy pełnym grafem dwudzielnym lub kliką dwudzielną i oznaczamy Kn,m gdzie n i m oznaczają liczności zbiorów wierzchołków.Ontologia lub metafizyka (por. metafizyka klasyczna) – podstawowy (obok epistemologii) dział filozofii starający się badać strukturę rzeczywistości i zajmujący się problematyką związaną z pojęciami bytu, istoty, istnienia i jego sposobów, przedmiotu i jego własności, przyczynowości, czasu, przestrzeni, konieczności i możliwości.

Przedmiotem zainteresowania filtrów są jednostki informacji, które powyżej zostały określone mianem dokumentów. Dokument jest tutaj rozumiany bardzo szeroko, jako treść mająca znaczenie dla odbiorcy, którą można mu zaprezentować.

Definicja formalna filtru informacyjnego[ | edytuj kod]

Filtr informacyjny jest to czwórka gdzie:

  • – zbiór reprezentacji pewnego strumienia dokumentów,
  • – zbiór reprezentacji stałych potrzeb informacyjnych użytkowników nazywanych profilami,
  • ontologia użyta do modelowania reprezentacji dokumentów, profili i ich realizacji,
  • – funkcja relewancji, która przypisuje liczbę rzeczywistą parze złożonej z zapytania i reprezentacji pewnego dokumentu.


  • Podstrony: 1 [2] [3]
    Reklama