Filtr akwarystyczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Potfilter.JPG
Pond filter.jpg
System filtracji wody w akwarium: 1 – wpływ wody, 2 – filtracja mechaniczna, 3 – filtr węglowy, 4 – filtr biologiczny, 5 – wpływ do zbiornika

Filtr akwarystyczny – urządzenie do utrzymania odpowiednich parametrów fizycznych i chemicznych wody w akwarium przez wymuszanie jej obiegu przez złoża filtracyjne o różnych właściwościach. Dwa lub więcej filtrów stanowią układ filtracji akwarium.

Detrytus, detryt (łac. detritus – roztarty, rozdrobniony) – drobnoszczątkowa, martwa materia organiczna, martwe szczątki roślin, zwierząt oraz ich odchodów występujące na powierzchni gleby (np. opadłe liście i gałązki w lesie), na dnie zbiorników wodnych lub unoszące się w toni wodnej. Gromadzi się również na drzewach – pochodzi z odchodów i ciał owadów (głównie mrówek) wędrujących po drzewach i budujących na nich gniazda (mrowiska). Stanowi ważne źródło pokarmu dla detrytusożerców. W niektórych ujęciach w skład detrytusu wchodzą również drobne cząstki mineralnego pochodzenia.Kożuch bakteryjny - rodzaj biofilmu, cienka błona bakterii, substancji organicznych i kurzu, zbierająca się i pływająca na powierzchni wody w akwarium.

Zadania filtrów akwarystycznych[ | edytuj kod]

Filtry akwarystyczne mają za zadanie utrzymanie pożądanych parametrów fizykochemicznych wody w akwarium. W zależności od swego przeznaczenia i oczekiwanych efektów osiągają to poprzez:

Filtr biologiczny – rodzaj stosowanego w akwarystyce filtra, który wspomaga zachodzące w akwarium lub w oczku wodnym przemiany biochemiczne związane z rozkładem materii organicznej, głównie poprzez wytworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi mikroorganizmów (bakterie, pierwotniaki i grzyby), bezkręgowców i roślin wychwytujących i asymilujących produkty rozkładu materii.Filtr pulsacyjny - jest to filtr akwarystyczny zewnętrzny biologiczny, w którym ciągły obieg wody przez filtr wymuszony pompą zastąpiono następującymi po sobie cyklami napełniania i opróżniania filtra.
 • usunięcie zawiesin i fizycznych zanieczyszczeń z toni wodnej
 • rozkład wysoce szkodliwych produktów przemiany materii na substancje mniej szkodliwe
 • absorpcja i usunięcie z akwarium substancji szkodliwych powstałych w wyniku procesów naturalnych
 • absorpcja i usunięcie z akwarium substancji chemicznych i leków celowo do niego wprowadzonych w ramach zabiegów pielęgnacyjnych
 • wprowadzanie do akwarium substancji czynnych chemicznie lub biologicznie w celu uzyskania i utrzymania pożądanych parametrów wody
 • unieszkodliwianie (eksterminacja) występujących w akwarium szkodliwych glonów, bakterii, wirusów oraz ich form przetrwalnikowych i zarodników.
 • Zadania te w większości osiąga się przez zastosowanie wkładów filtracyjnych o różnych właściwościach dobieranych w zależności od potrzeb i oczekiwanego efektu. Wyjątkiem jest filtr UV, w którym stosuje się lampę emitującą promieniowanie ultrafioletowe.

  Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.Przetrwalnik (endospora, spora, gr. σπορα tzn. nasienie) – formy spoczynkowe umożliwiające organizmom przetrwanie niekorzystnych dla nich warunków (susza, niskie temperatury).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Filtr wewnętrzny - filtr znajduje się wewnątrz akwarium, obieg wody w akwarium wymusza pompa lub napowietrzacz (brzęczyk).
  Filtr UV - sterylizator akwarystyczny wykorzystujący promieniowanie UV - ultra fioletowe, filtr zewnętrzny, zamknięty.
  Napowietrzacz akwarystyczny (brzęczyk) – urządzenie wykorzystywane w akwariach, którego zadaniem jest doprowadzenie do zbiornika tlenu, który jest niezbędny do życia dla wszystkich organizmów żywych. Jest on wykorzystywany głównie w akwariach profesjonalnych, ponieważ w podstawowych zestawach akwarystycznych filtry wewnętrzne posiadają wbudowaną funkcję napowietrzania słupa wody.
  Olsza, olcha (Alnus Mill.) – rodzaj drzew i krzewów z rodziny brzozowatych obejmujący ok. 25-37 gatunków, spośród których typowym jest Alnus glutinosa (L.) Gaertn.. Gatunki te spotykane są w strefie umiarkowanej i borealnej półkuli północnej. Olsze mają brodawki korzeniowe, w których żyją promieniowce z rodzaju Actinomycetes, mające zdolność asymilowania wolnego (atmosferycznego) azotu.
  Filtr diatomowy w akwarystyce jest to rodzaj filtra mechanicznego wykorzystujący jako wkład filtracyjny ziemię okrzemkową.
  Ultrafiolet, nadfiolet, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie nadfioletowe (skrót UV) – promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 10 nm do 400 nm (niektóre źródła za ultrafiolet przyjmują zakres 100–400 nm), niewidzialne dla człowieka. Promieniowanie ultrafioletowe są to fale krótsze niż promieniowanie widzialne i dłuższe niż promieniowanie rentgenowskie. Zostało odkryte niezależnie przez niemieckiego fizyka, Johanna Wilhelma Rittera, i brytyjskiego chemika, Williama Hyde’a Wollastona, w 1801 roku.
  Nitryfikacja – proces utleniania amoniaku i soli amonowych do azotynów i azotanów prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne.

  Reklama