• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Filozofia  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Sceptycyzm - pojęcie wieloznaczne, określające postawę w nauce, pogląd filozoficzny oraz potocznie - postawę "sceptyka" (człowiek wątpiący, krytyczny, niedowierzający).Patrystyka (łac. patristica, od (łac.) patres, gr. πατήρ) – nauka zajmująca się twórczością i życiem Ojców Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich oraz epoką, w której żyli. Patrystyka może być działem historii albo teologii. Jako nauka teologiczna jest ściśle powiązana z dogmatyką (a konkretnie z historią dogmatów).
  Podział ze względu na przedmiot zainteresowań[ | edytuj kod]

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Audi 2006 ↓, s. 336.
  2. Herodot, Dzieje, I,30,2.
  3. Maryniarczyk i Krąpiec 2000 ↓, s. 1.
  4. Schnädelbach 1995 ↓, s. 58.
  5. Martens i Schnädelbach 1995 ↓, s. 52-56.
  6. Kołakowski 2000 ↓, s. 21-22.
  7. Kołakowski 2000 ↓, s. 19-21.
  8. Kołakowski 2000 ↓, s. 18-19.
  9. Kołakowski 2000 ↓, s. 22.
  10. Kołakowski 2000 ↓, s. 30.
  11. Schnädelbach 1995 ↓, s. 90.
  12. Maryniarczyk, Krąpiec 3-11 ↓.
  13. Swieżawski 2000 ↓, s. XI.
  14. Schnädelbach 1995 ↓, s. 66.
  15. Schnädelbach 1995 ↓, s. 79.
  16. Arystoteles, Metafizyka, IV.1.
  17. Schnädelbach 79 ↓.
  18. Schnädelbach 1995 ↓, s. 82-89.
  19. Maryniarczyk i Krąpiec 2000 ↓, s. 26.
  20. Maryniarczyk i Krąpiec 2000 ↓, s. 2.
  21. Schnädelbach 1995 ↓, s. 90-91.
  22. Schnädelbach 1995 ↓, s. 95.
  23. Maryniarczyk i Krąpiec 2000 ↓, s. 33.
  24. Audi 332 ↓.
  25. Giovanni Reale: Historia filozofii starożytnej. T. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2000, s. 70-72.
  26. Russell 2000 ↓, s. 8.
  27. Russell 2000 ↓, s. 23.
  28. Anzenbacher 1992 ↓, s. 30-31.
  29. Anzenbacher 1992 ↓, s. 32-33.
  30. Swieżawski 2000 ↓, s. 331-336.
  31. Matthias Lutz-Bachmann: Religion, Critique of. W: Routledge Encyclopedia of Philosophy. Edward Craig (ed.). London: Taylor & Francis, 1998, s. 236-238.
  32. Wilhelm Gottlieb Tennemann, A Manual of the History of Philosophy, London: Bell & Daldy, 1870.
  33. Richard H. Popkin (red.), Historia filozofii zachodniej, Poznań: Zysk i S-ka, 2003., Otfried Höffe, Mała historia filozofii, Warszawa: PWN, 2011.
  34. B.A.G. Fuller, Historia filozofii, Warszawa: PWN, 1967.
  35. Russell 2000 ↓.
  36. Zbigniew Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa: PWN, 1989.; Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa: PWN, 1982.
  37. Zbigniew Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa: PWN, 1989.
  38. Audi 2006 ↓, s. 326-327.
  Absolut (łac. absolutus – bezwarunkowy, niezwiązany) – osobowy lub bezosobowy pierwotny byt, doskonały, najwyższy, pełny, całkowicie niezależny, nieuwarunkowany i niczym nieograniczony.Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Leczenie, terapia, kuracja – szereg czynności medycznych, z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem; postępowanie lekarskie, którego celem jest przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jego jakości życia. Wyróżniamy różne rodzaje leczenia:
  Johann Gottlieb Fichte (ur. 19 maja 1762 w Rammenau, zm. 29 stycznia 1814 w Berlinie) – jeden z trzech (obok Schellinga i Hegla) wielkich filozofów niemieckiego klasycznego idealizmu, mason.
  Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.
  Filozofia religii - dziedzina filozofii, której głównymi przedmiotami badań są: religia, Bóg oraz poruszająca zagadnienia związane z zakładanymi przez wierzenia religijne faktami, bytami czy spodziewanymi wydarzeniami.
  Postmodernizm (inaczej: ponowoczesność, pomo, po-mo) – prąd myślowy odwołujący się do poczucia końca historii i wielkich narracji.
  Filozofia indyjska – filozofia uprawiana na subkontynencie indyjskim oraz na obszarach, w których zaznaczyły się indyjskie wpływy kulturowe (jak Azja Środkowa, Tybet, Indonezja, Indochiny). Powstała niezależnie od filozofii europejskiej i od filozofii chińskiej. Jest ściśle związana z religiami indyjskimi, zwłaszcza z hinduizmem, buddyzmem i dżinizmem.
  Teoria – z gr. theoría- oglądanie, rozważanie. System pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy opisujący jakąś wybraną fizyczną lub abstrakcyjną dziedzinę.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.