• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fetyszyzm - religioznawstwo  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Religie prehistoryczne – religie, których istnienia można się domyślać na podstawie wykopalisk archeologicznych, obejmujących początkowy okres dziejów ludzkości do około 3300 p.n.e., czyli do momentu, w którym przypuszczalnie wynaleziono pismo. Przez cały ten okres wierzenia przekazywane były ustnie oraz na drodze zachowań naśladowczych, czyli powielania z pokolenia na pokolenie pewnych rytuałów, gestów i czynności wchodzących w skład danej praktyki religijnej, tak jak to robią do dzisiaj wszystkie społeczeństwa niepiśmienne.Antropomorfizacja lub antropomorfizm – zabieg językowy, polegający na nadawaniu niebędącymi ludźmi przedmiotom, pojęciom, zjawiskom, zwierzętom itp. cech ludzkich i ludzkich motywów postępowania. Często odnosi się do wyobrażenia bogów na obraz i podobieństwo człowieka. Termin jest kombinacją dwóch greckich słów, άνθρωπος (anthrōpos), oznaczających „ludzki”, oraz μορφή (morphē), oznaczającego „kształt” lub „formę”.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH
  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • amulet
 • prześladowania osób dotkniętych albinizmem
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. T. J. Alldridge, The Sherbro and its Hinterland, (1901)
  2. Parandowski 1967 ↓, s. 2.
  3. Online Etymology Dictionary – fetish
  4. Religie świata. Encyklopedia, red. J. Rawicz i in., s. 244–245.
  5. Wyatt MacGaffey. African objects and the idea of fetish. „RES: Anthropology and Aesthetics”. 25, s. 123–131, 1994. 
  6. William Pietz. The Problem of the Fetish, I. „RES: Anthropology and Aesthetics”. 9, s. 5–17, Spring 1985. The President and Fellows of Harvard College acting through the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology. JSTOR: 20166719. 
  7. ang. „Pietz shows that the fetish as a concept was elaborated to demonize the supposedly arbitrary attachment of West Africans to material objects. The European subject was constituted in opposition to a demonized fetishism, through the disavowal of the object.” – Peter Stallybrass: Consumption: critical concepts in the social sciences. Daniel Miller (edytor). Wyd. 1. publ.. London: Routledge, 2001. ISBN 0-415-24267-3.
  8. ritual | Britannica.com, www.britannica.com [dostęp 2017-12-02] (ang.).
  9. Ritualism - definition of ritualism by The Free Dictionary, www.thefreedictionary.com [dostęp 2017-12-02].
  10. rytualizm – Wielki słownik W. Doroszewskiego PWN, sjp.pwn.pl [dostęp 2017-12-02] (pol.).
  11. https://www.jstor.org/stable/1257856
  12. totemism | religion | Britannica.com, www.britannica.com [dostęp 2017-12-02] (ang.).
  13. Catholic Encyclopedia: Totemism, www.newadvent.org [dostęp 2017-12-02].
  14. animism | Britannica.com, www.britannica.com [dostęp 2017-12-02] (ang.).
  15. Catholic Encyclopedia: Animism, www.newadvent.org [dostęp 2017-12-02].
  16. shamanism | religion | Britannica.com, www.britannica.com [dostęp 2017-12-02] (ang.).
  17. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Shamanism, www.newadvent.org [dostęp 2017-12-02].
  18. The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979)
  19. Encyclopedia of African Religion, hasło Nana Buluku
  20. African Oracles – Nana Buluku
  21. African Oracles – Mawu-Lisa
  22. „Animals: fact and folklore”, New Mexico Magazine, August 2008, s. 56–63, zob. New Mexico magazine website.
  23. Manfred Lurker: A Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons. s. 48. (ang.)
  24. https://web.archive.org/web/20160911101058/http://www.zunifetishstore.com/?view=zuni-fetish Zuni Fetish – What are Zuni Fetishes (ang.)
  25. Eagle Symbol ***, www.warpaths2peacepipes.com [dostęp 2017-11-18] (ang.).
  26. Parandowski 1967 ↓, s. 210.
  27. Parandowski 1967 ↓, s. 227.
  Mitologia ugarycka – zbiór wierzeń ludności, zamieszkałej obszary Kanaanu w okresie XV–XIII wieku p.n.e. Zbiory mitów ugaryckich odnaleziono podczas wykopalisk archeologicznych w bibliotekach pałacu królewskiego w Ugarit i kilku świątyniach. Są to, jak do tej pory, najstarsze znane mity spisane w języku semickim. Mitologia ugarycka jest częścią religii kananejskiej.Togo, Republika Togijska – państwo w zachodniej Afryce nad Zatoką Gwinejską. Graniczy z Ghaną, Beninem i Burkina Faso.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  El Gabal (Elah Gabal, Pan Góry, grecki Heliogabal) – syryjski bóg słońca, lokalna forma kultu ogólnosemickiego Baala, czczony w Emesie. Jego kult za czasów cesarza Heliogabala był okresowo wprowadzony w Imperium Romanum.
  JSTOR (/dʒeɪ-stɔːr/, skrót od ang. Journal Storage) – biblioteka cyfrowa utworzona w 1995 roku. Początkowo zawierała cyfrowe kopie czasopism naukowych o wyczerpanym nakładzie. Następnie zaczęła zbierać także książki, materiały źródłowe oraz aktualne numery czasopism naukowych. Pozwala na wyszukiwanie w pełnej treści niemal 2000 czasopism naukowych.
  Szamanizm − zespół praktyk i wierzeń opierających swe pojmowanie relacji świata namacalnego do świata duchowego na fundamentalnej roli szamana jako osoby zdolnej do podróży ekstatycznych w zaświaty dla dobra swojej wspólnoty bądź jej poszczególnych członków.
  Rytualizm – kurczowe trzymanie się pewnych tradycyjnych sposobów postępowania w obrębie grupy społecznej lub społeczeństwa, gorliwe przestrzeganie norm, przy zupełnym abstrahowaniu od celów, do realizacji których dąży dana grupa czy społeczeństwo. Ignorowanie wartości uznanych w społeczeństwie lub grupie społecznej. Rytualizm jest jedną z wyróżnionych przez Roberta K. Mertona dewiacji społecznych.
  Animizm (łac. anima – dusza) – zespół wierzeń występujący w religiach archaicznych bądź tradycyjnych zakładający istnienie świata materialnego i duchowego, współistnienie duszy z ciałem, przypisujący duszę lub rzadziej ducha zmarłych ludzi, wszystkim roślinom, zwierzętom, minerałom i żywiołom.
  Religioznawstwo – zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i od filozofii religii – charakteryzuje się , empirycznym (antropologicznym, socjologicznym, historycznym, ekonomicznym) stosunkiem do przedmiotu badań. Często stosowana jest perspektywa porównawcza (fenomenologia religii).
  Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.