• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Feliks Kiryk  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – czasopismo naukowe wydawane przez Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.Mielec – miasto powiatowe w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim. Miasto położone w dolinie Wisłoki, w Kotlinie Sandomierskiej, historycznie znajdujące się w Małopolsce. Miasto liczy 61 238 mieszkańców i ma powierzchnię 46,89 km² (stan na 31 marca 2013 r.). Jest członkiem Związku Miast Polskich.
  Publikacje[ | edytuj kod]

  Jest autorem ponad 350 prac naukowych, traktujących przede wszystkim o średniowieczu w Polsce. Ponadto napisał kilkanaście książek z dziejów m.in. Tarnowa, Limanowej, Kamieńca Podolskiego, Proszowic, Brzeska, Mielca, Starego i Nowego Sącza i Sandomierza oraz współtworzył Encyklopedię Krakowa i Słownik biograficzny historii Polski. Zainicjował serię wydawniczą Dzieje Narodu i Państwa Polskiego oraz spisał wczesne dzieje Akademii Krakowskiej w zeszycie nr I-15 pt. Nauk przemożnych perła (1986), który ukazał się w ramach wyżej wymienionej serii. Zasiadał w komitecie redakcyjnym czasopisma „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”.

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
 • Świątniki Górne (Krótki zarys dziejów do 1914 r.), maszynopis, Kraków, 1971
 • Krosno w okresie międzywojennym, [w.] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu. T.2 (1918–1970), Kraków, 1973
 • Bochnia. Dzieje miasta i regionu, pod red. Feliksa Kiryka, Zygmunta Ruty, 1980
 • Tarnów. Dzieje miasta i regionu. T.1, Czasy przedrozbiorowe, oprac. zb. pod red. Feliksa Kiryka, Zygmunta Ruty, 1981
 • Jan Długosz. W pięćsetną rocznicę śmierci, materiały z sesji (Sandomierz 24–25 maja 1980), pod red. Feliksa Kiryka, 1983
 • Rudawa. Z dziejów wsi podkrakowskiej (do 1945), pod red. F. Kiryka, Kraków, 1983
 • Mielec. Dzieje miasta i regionu. T.1, Czasy przedrozbiorowe i w okresie rozbiorów i niewoli, pod red. Feliksa Kiryka, 1984
 • Rymanów, pod red. Feliksa Kiryka, 1985
 • Rozwój urbanizacji Małopolski XIII–XVI w. [1], Województwo krakowskie (powiaty południowe), 1985
 • Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta, pod red. Feliksa Kiryka, 1985
 • Gmina Bukowsko, 1985
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 40 roku działalności, oprac. Felik Kiryk, 1986
 • Bochnia. Dzieje miasta i regionu. Suplement, red. nauk. Feliks Kiryk, 1986
 • 700 lat lokacji Sandomierza 1286–1986, wystawa, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, teksty Feliks Kiryk, Jolanta Smuniewska, 1986
 • Rzemiosło krzeszowickie na tle dziejów wsi i miasta. W stulecie powstania Cechu Rzemiosł Różnych w Krzeszowicach 1885–1985, Feliks Kiryk, Urszula Kryszałowicz, 1986
 • Nauk przemożnych perła (zeszyt I-15, seria Dzieje Narodu i Państwa Polskiego), 1986
 • Tarnów. Dzieje miasta i regionu. T.3, Lata drugiej wojny światowej i okupacji hitlerowskiej oraz Polski ludowej, oprac. zb. pod red. Feliksa Kiryka, Zygmunta Ruty, 1987
 • Lekarze i aptekarze sandomierscy z przełomu XVI i XVII stulecia, 1987
 • Mielec. Dzieje miasta i regionu. T.2, Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, pod red. Feliksa Kiryka, 1988
 • Studia i materiały z dziejów osadnictwa i gospodarki górnej Wisły w okresie przedrozbiorowym, pod red. nauk. Feliksa Kiryka, 1990
 • Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, praca zb. pod red. Feliksa Kiryka, 1991
 • Ropczyce. Zarys dziejów, praca zb. pod red. Włodzimierza Bonusiaka i Feliksa Kiryka, 1991
 • Dzieje miasta Nowego Sącza. T.1, pod red. Feliksa Kiryka, aut. Zbigniew Beiersdorf, 1992
 • Wielki król i jego następca, 1992
 • Przywilej lokacyjny miasta Sanoka z 1339 roku, wstęp i oprac. Feliks Kiryk, 1992
 • Dzieje miasta Nowego Sącza. T.2, pod red. Feliksa Kiryka, 1993
 • Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu, pod red. Feliksa Kiryka, 1994
 • Krynica, praca zb. pod red. Feliksa Kiryka, 1994
 • Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu. T.3, pod red. Feliksa Kiryka, 1994
 • Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII–XVI wiek, 1994
 • Wierzchosławice. Dzieje wsi i gminy, pod red. Feliksa Kiryka i Zygmunta Ruty, 1994
 • Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i księstwa siewierskiego, praca zb. pod red. Feliksa Kiryka, 1994
 • Historia Starego Sącza. T.2, 1939–1980, praca zb. pod red. Feliksa Kiryka, 1995
 • Sanok. Dzieje miasta, praca zbiorowa pod red. Feliksa Kiryka, 1995
 • Dębica. Zarys dziejów miasta i regionu, praca zb. pod red. Józefa Buszki i Feliksa Kiryka, 1995
 • Szkolny słownik biograficzny, pod red. Feliksa Kiryka i Andrzeja Jureczki, aut. Tadeusz Budrewicz, 1996
 • Czarny Dunajec i okolice. Zarys dziejów do roku 1945, pod red. Feliksa Kiryka, 1997
 • Wielka historia Polski. T.1, do 1320, aut. tomu Anna Dagnan-Ginter, Andrzej Jureczko, Feliks Kiryk, 1997
 • Wielka historia Polski. T.2, 1320–1506, aut. tomu Feliks Kiryk, Jan Ryś, 1997
 • Kłobuck. Dzieje miasta i gminy (do roku 1939), pod red. Feliksa Kiryka, 1998
 • Sucha Beskidzka, pod red. Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, 1998
 • Amicorum Dona. Studia dedykowane profesorowi Stefanowi Skowronkowi w siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. Feliksa Kiryka, Marka Wilczyńskiego i Jerzego Ciecieląga, 1998
 • Limanowa. Dzieje miasta. T.1, 1565–1945, pod red. Feliksa Kiryka, 1999
 • Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu. T.1, pod red. Feliksa Kiryka, 2000
 • Proszowice. Zarys dziejów do 1939 roku, pod red. Feliksa Kiryka, 2000
 • Dzieje Sławkowa, pod red. Feliksa Kiryka, 2001
 • Rzeszów w okresie międzywojennym i okupacji (1918–1944), 2001
 • Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego. T.1, Okres staropolski, pod red. Feliksa Kiryka, 2002
 • Pergaminy Archiwum Kapituły Katedralnej Sandomierskiej, katalog oprac. Feliks Kiryk, 2002
 • Dzieje Przemyśla. T.2, (1340–1772). Cz.1, U schyłku średniowiecza, pod red. Feliksa Kiryka, 2003
 • Kościoły i parafie miasta Brzeska 1385–2003, Feliks Kiryk, Stanisław Piech, 2004
 • Tarnobrzeg. Dzieje miasta 1593–1939, praca zb. pod red. Feliksa Kiryka, 2005
 • Słownik biograficzny historii Polski. T.1, A–K, pod red. Janiny Chodery, Feliksa Kiryka; aut. haseł Magdalena Adamska, 2005
 • Słownik biograficzny historii Polski. T.2, L–Ż, pod red. Janiny Chodery, Feliksa Kiryka, 2005
 • Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu. T.2, pod red. Feliksa Kiryka, 2005
 • Zbigniew Oleśnicki - książę Kościoła i mąż stanu, materiały z konferencji (Sandomierz, 20–21 maja 2005), pod red. Feliksa Kiryka i Zdzisława Nogi, 2006
 • Absolwenci Sekcji Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Wspomnienia rocznika 1951–1954, zebr. i przygot. Anna Staruchowa przy współudz. Feliksa Kiryka, 2006
 • Leksykon profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946–2006, pod red. Józefa Hampla, Feliksa Kiryka, Iwony Pietrzkiewicz, 2006
 • Odznaczenia i wyróżnienia[ | edytuj kod]

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (12 lipca 2002, za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1976)
 • Odznaka „Zasłużony dla Sanoka” (2001).
 • Tytuł profesora honorowego Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim (2001).
 • Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego (2007)
 • Tytuł doktora honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.
 • Honorowe obywatelstwo Sandomierza (2004),
 • Honorowe obywatelstwo Bukowska (tytuł nadany w czasie obchodów 650-lecia Bukowska),
 • Honorowe Obywatelstwo Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka (9 listopada 2010)
 • Medal Przyjaciela miasta Mielca (2003).
 • Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu w województwie małopolskim, siedziba ziemskiego powiatu nowosądeckiego. Trzecie co do liczby mieszkańców i trzecie co do powierzchni miasto w województwie małopolskim. Węzeł komunikacyjny, główny ośrodek turystyczny Sądecczyzny. Jedno z najstarszych miast w Małopolsce – lokowane 8 listopada 1292 roku. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.Rudawa – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów, 19 km na zachód od centrum Krakowa i 7 km od jego granic.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.
  Edward Zając (ur. 1929 w Tarzymiechach) – polski historyk, archiwista, wbyły dyrektor i kustosz Muzeum Historycznego w Sanoku, wyróżniony Nagrodą Rady Miasta Sanoka za popularyzację wiedzy historycznej o Sanoku w 1997.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Stary Sącz – miasto w woj. małopolskim, w powiecie nowosądeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Stary Sącz. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. nowosądeckiego. Jedno z najstarszych miast w Polsce, uzyskało prawa miejskie w XIII w. Leży na szlaku bursztynowym.
  Odznaka „Zasłużony dla Sanoka” – odznaka honorowa przyznawana osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla miasta Sanoka.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Brzesko – miasto w woj. małopolskim, w powiecie brzeskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Brzesko położone na Podgórzu Wiśnickim, nad rzeką Uszwicą. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. tarnowskiego. Według danych z 31 grudnia 2008 miasto miało 16 828 mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.049 sek.