Faza rozwoju drzewostanu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Faza rozwojowa drzewostanu – terminologia stosowana w gospodarce leśnej, na podstawie kryteriów ekologicznych i rozwoju drzewostanu wyróżnia się fazy:

Młodnik – faza rozwoju drzewostanu następująca po uprawie, obejmująca młode pokolenie drzew gatunków lasotwórczych pochodzące najczęściej z nasadzenia sztucznego (z sadzonek). Faza młodnika obejmuje okres od momentu osiągnięcia zwarcia (zetknięcia się koron) drzewek do czasu rozpoczęcia się wydzielania (obumierania sztuk najsłabszych) czyli wejścia drzew w fazę tyczkowiny. Umownie okres ten określa się na 20-25. rok życia drzewostanu.Nalot – jedna z pierwszych faz rozwoju drzewostanu obejmująca drzewka pochodzące z samosiewu i nie przekraczające zazwyczaj wysokości runa leśnego. Faza ta obejmuje okres życia drzewostanu od samozasiewu do 20 lat.
 • Uprawa leśna lub nalot – (uprawa – sztuczne nasadzenie drzewostanu – sadzonki, nalot – z samosiewu – samosiejki) – okres obejmuje pierwsze lata drzewostanu, w których konieczna jest ingerencja człowieka aby powstał dojrzały drzewostan. W uprawach konieczna jest pielęgnacja gleby polegającą na usuwaniu chwastów i niepożądanych gatunków drzew lekkonasiennych (osika, brzoza) w celu udostępnienia młodym drzewom przestrzeni życiowej, to znaczy odpowiedniej ilości światła, wody i składników pokarmowych w glebie.
 • Młodnik – drzewa od 20 do 25 lat.
 • Tyczkowina – drzewa od ok. 25 do 35 lat.
 • Drągowina – drzewa od 35 do 50 lat.
 • Drzewostan dojrzewający – drzewa od 50 do 80 lat.
 • Drzewostan dojrzały – drzewa od 80 do 100 lat.
 • Starodrzew – drzewa powyżej 100 lat.
 • oraz:

  Podrost – faza rozwoju drzewostanu następująca po nalocie obejmująca młode pokolenie drzew gatunków lasotwórczych pochodzących często z samosiewu. Do podrostu zaliczane są drzewa o wysokości powyżej 0,5 m, występujące pod okapem wyższych pięter drzewostanu, a w przyszłości mogą odgrywać rolę głównego drzewostanu. W zwartym podroście w wyniku zwierania koron i zmiany warunków świetlnych może następować obumieranie dolnych gałęzi, prowadząc do naturalnego oczyszczania się pni.Drągowina – faza rozwoju drzewostanu następująca po tyczkowinie obejmująca pokolenie drzew gatunków lasotwórczych, drzewostan II klasy wieku po kulminacji przyrostu. Faza drągowiny obejmuje lata życia drzewostanu od 35 do 50 lat. W tym okresie kończy się wzmożony przyrost drzew na długości a zaczyna się przyrost na grubości (przyrost wtórny pnia). Drzewostan fazy drągowiny nadaje się na kopalniaki i słupy teletechniczne.
 • Podrost – drzewa o wysokości co najmniej 0,5 m, które występują pod okapem wyższych pięter drzewostanu, ale w przyszłości mogą odgrywać rolę głównego drzewostanu.
 • Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.Drzewostan dojrzewający – faza rozwoju drzewostanu następująca po drągowinie obejmująca pokolenie drzew gatunków lasotwórczych. Faza drzewostanu dojrzewającego obejmuje lata życia drzewostanu od 50 do 80 lat. W tym okresie brak u drzew przyrostu na długości i znikomy przyrost na grubości a większość drzew regularnie rodzi nasiona.
  Warto wiedzieć że... beta

  Tyczkowina – faza rozwoju drzewostanu następująca po nalocie i młodniku obejmująca pokolenie drzew gatunków lasotwórczych. Faza tyczkowiny obejmuje lata życia drzewostanu od 25 do 35 lat. W tym okresie duże zagęszczenie młodych drzew doprowadza do powstania długiego, cienkiego pnia i krótkiej korony.
  Starodrzew – jedna z ostatnich faz rozwoju drzewostanu obejmująca drzewa powyżej 100 lat, o średniej pierśnicy powyżej 50 cm . Drzewostan w tej fazie stopniowo traci zdolność przyrostu wysokości i grubości oraz przejawia oznaki starzenia się. Faza ta charakteryzuje się obumieraniem pojedynczych drzew oraz tym, że w lukach drzewostanu pojawia się obfity nalot.

  Reklama