Fasty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Fastywieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże. Leży na północny zachód od Białegostoku, nad rzeką Białą i Supraślą.

Białystok – meteoryt kamienny, który spadł w postaci deszczu meteorytowego o godzinie 9.30, 5 października 1827 roku w okolicach wsi Fasty, 7,5 km od Białegostoku. Meteoryt Białystok jest achondrytem, należącym do eukrytów. Jego gęstość wynosi 3,17 g/cm. W składzie mineralogicznym wyodrębnić można następujące minerały: augit, anortyt, bronzyt, oliwin, pigeonit i trydymit. Ocenia się, że meteoryt pochodzi z planetoidy Westa. Jedyny polski okaz znajduje się w Muzeum Ziemi w Warszawie i waży 4 g. Został on nabyty przez muzeum w 1939 roku drogą wymiany z Muzeum Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie.Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa białostockiego.

Historia[ | edytuj kod]

Pierwsza wzmianka o grodzie Chwosty (założonym przez rodzinę Chwastów) pojawiła się w XVI wieku.

5 października 1827 miał miejsce deszcz meteorytów. Meteoryt nazwano Białystok. Z tego wydarzenia zachowało się zaledwie kilka okruchów o łącznej masie około 4 g znajdujących się obecnie w Muzeum Ziemi w Warszawie. Białystok jest meteorytem kamiennym należącym do typu achondrytów howardytów.

Gmina Białostoczek (od 1945 gmina Bacieczki) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. białostockim. Nazwa gminy pochodzi od Białostoczka, jednak siedzibą gminy były Bacieczki .Dekanat Białystok – jeden z 5 dekanatów diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Według Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z 1921 roku, wieś Fasty liczyła 61 domostw i 327 mieszkańców. Większość mieszkańców w liczbie 211 zadeklarowało wyznanie prawosławne, zaś pozostałe 116 zgłosiło wyznanie rzymskokatolickie. Ponadto większość mieszkańców w liczbie 279 podało polską przynależność narodową, natomiast pozostałych 48 zadeklarowało białoruską przynależność narodową. W owym czasie miejscowość znajdowała się w gminie Białostoczek w powiecie białostockim.

Białystok – główna stacja kolejowa posiadająca dworzec kolejowy w Białymstoku. Według kategoryzacji PKP dworzec ma kategorię B.Parafia Świętego Franciszka z Asyżu w Fastach – rzymskokatolicka parafia położona w dekanacie Białystok–Bacieczki, należącym do archidiecezji białostockiej.

W latach 50. XX w. w Fastach powstały Białostockie Zakłady Przemysłu Bawełnianego Fasty, które w szczytowym okresie swego rozwoju zatrudniały do 7 tysięcy pracowników. Był to największy zakład pracy w regionie.

Komunikacja[ | edytuj kod]

W miejscowości znajduje się przystanek kolejowy na linii nr 38 (BiałystokBartoszyce). Wieś jest też obsługiwana przez komunikację autobusową – PKS oraz komunikację miejską MPK (Wydziału Transportu Miejskiego Urzędu Miejskiego w Białymstoku).

Województwo białostockie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998, położone w północno-wschodniej Polsce.Archidiecezja białostocka – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim wydzielona z części archidiecezji wileńskiej, pozostałej w granicach Polski, ustanowiona diecezją 5 czerwca 1991 podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Białymstoku, ustanowiona archidiecezją 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus. Obecnie archidiecezja liczy 13 dekanatów, 112 parafii i 1 rektorat. Na jej terenie mieszka ponad 510 000 mieszkańców, w tym około 451 000 katolików, resztę stanowią przedstawiciele innych wyznań.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Cerkiew cmentarna pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Fastach – prawosławna cerkiew cmentarna. Należy do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach, w dekanacie Białystok diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Cerkiew (z gr. kyriaké – należąca do Pana, w uzupełnieniu do eklezja – zgromadzenie, później świątynia, kościół) – budynek przeznaczony do sprawowania nabożeństw w cerkwi prawosławnej lub unickiej (greckokatolickiej). Jest przestrzenią sakralną dla celebracji Boskiej Liturgii. Prawosławni oraz grekokatolicy wierzą, iż jest ona miejscem szczególnego przebywania samego Boga.
Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.
Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.
Białorusini (biał. беларусы, biełarusy, ros. белорусы, biełorusy) – naród wschodniosłowiański zamieszkujący głównie tereny dzisiejszej Białorusi oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim Rosję, Ukrainę, Kazachstan, Łotwę i Litwę. Znaczne diaspory znajdują się również w USA, Izraelu, Kanadzie, Brazylii i Polsce.
Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
Cmentarz – instytucjonalnie ukształtowany wycinek przestrzeni o programowo założonym grzebalnym przeznaczeniu, zorganizowanym zaś wedle pewnych dyrektyw - reguł kulturowych, związanych tak ze zrytualizowaniem form grzebania zmarłych, jak i z istnieniem pewnej tradycji sposobu utrwalania pamięci o nich.

Reklama