• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Farmakopea Europejska

  Przeczytaj także...
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Farmakopea Polska – farmakopea określająca podstawowe wymagania jakościowe oraz metody badania produktów leczniczych i ich opakowań oraz surowców farmaceutycznych w Polsce. Jest opracowywana i wydawana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Obecnie obowiązuje Farmakopea Polska IX, która stanowi pełny, całkowicie zgodny z oryginałem, polskojęzyczny tekst aktualnej wersji Farmakopei Europejskiej (European Pharmacopoeia 7). Jednakże niektóre surowce i preparaty posiadają swoją monografię w poprzednich wydaniach Farmakopei Polskiej (w obecnym ich nie ma) i wtedy monografie z poprzednich farmakopei obowiązują dla produkowanych preparatów bądź surowców farmaceutycznych przeznaczonych do receptury aptecznej pod warunkiem, że posiadają Świadectwo Dopuszczenia do Obrotu Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W związku z ciągłą aktualizacją wymagań, przygotowywane będą suplementy do kolejnego wydania Farmakopei Polskiej.
  BIBSYS – katalog centralny dwóch norweskich bibliotek uniwersyteckich, przekształcony w organizację non-profit, która skupia norweskie biblioteki uniwersyteckie i naukowe wraz z Biblioteką Narodową.
  Nowa siedziba Europejskiej Dyrekcji Jakości Leków i Opieki Zdrowotnej (EDQM)

  Farmakopea Europejska (Ph. Eur.) – farmakopea zawierająca spis substancji czynnych i podłoży używanych przy sporządzaniu produktów farmaceutycznych w Europie.

  Wydanie z 2005 obejmuje 1800 monografii szczegółowych i ogólnych, wliczając w to różne substancje chemiczne, antybiotyki, substancje biologicznie czynne, szczepionki dla ludzi i zwierząt, substancje immunomodulujące, radiofarmaceutyki, preparaty ziołowe i homeopatyczne. Zawiera również sposoby dawkowania i badań jakościowych i ilościowych leków. Monografie wyznaczają wymagania dla najważniejszych leków używanych w krajach europejskich. Wszystkie leki sprzedawane w 36 państwach członkowskich muszą stosować się do tych standardów. Farmakopea Europejska jest wydawana przez Europejską Dyrekcję Jakości Leków i Opieki Zdrowotnej (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare). W 2017 ukazała się Farmakopea Europejska 9, której polskojęzyczne tłumaczenie zostało wydane pod nazwą Farmakopea Polska XI.

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Farmacja stosowana – dział farmacji zajmujący się jej aspektami praktycznymi, czyli m.in. technikami produkcji leków recepturowych i środków leczniczych oraz metodami kontroli leków.

  Dotychczasowe wydania Farmakopei Europejskiej[ | edytuj kod]

 • Farmakopea Europejska 1 wydana w 1967
 • Farmakopea Europejska 2 wydana w 1980
 • Farmakopea Europejska 3 wydana w 1997
 • Farmakopea Europejska 4 wydana w 2001, ważna od 1 stycznia 2002
 • Farmakopea Europejska 5 wydana 15 czerwca 2004, ważna od 1 stycznia 2005
 • Farmakopea Europejska 6 wydana 16 lipca 2007, ważna od 1 stycznia 2008
 • Farmakopea Europejska 7 wydana 15 lipca 2010, ważna od 1 stycznia 2011
 • Farmakopea Europejska 8 wydana 15 lipca 2013, ważna od 1 stycznia 2014
 • Farmakopea Europejska 9 wydana 15 lipca 2016, ważna od 1 stycznia 2017
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Farmakopea Polska
 • dyspensatorium
 • farmacja stosowana
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. W latach 1996–2007 był to European Department for the Quality of Medicines – zachowano skrótowiec od tej nazwy: EDQM.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Farmakopea Polska. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. [dostęp 2018-05-07].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (ang. • fr.)
 • European Pharmacopoeia – Reference Standards Catalogue (ang.)
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.Farmakopea (kodeks apteczny) – urzędowy spis leków dopuszczonych w danym kraju lub na danym terenie do obrotu, oraz obwarowany tymi samymi zastrzeżeniami spis surowców służących do ręcznego sporządzania niektórych z tych leków w aptece (leków recepturowych). Zawiera opis wszystkich tych substancji, sposoby ich przechowywania oraz dostępu do nich osób powołanych, rodzaje opakowań, dozwolone metody dystrybucji, dawkowanie, sposoby kontroli jakości, a w przypadku leków robionych w aptece, także metody ich przygotowywania. Opisuje też metody identyfikacji leków, ich standaryzację, sposoby nazewnictwa i możliwe zamienniki.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.683 sek.