Farmakoekonomika

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Farmakoekonomika – interdyscyplinarna nauka z pogranicza nauk ekonomicznych i farmakologii, zajmująca się ekonomiczną oceną farmakoterapii. Podstawą tej oceny jest badanie relacji między kosztem farmakoterapii a uzyskanymi dzięki niej efektami zdrowotnymi (mogą one być mierzone skutecznością, ale też wartością pieniężną lub wpływem na długość / jakość życia). Podstawowe rodzaje analiz farmakoekonomicznych to analiza efektywności kosztów (cost effectiveness) oraz analiza użyteczności kosztów (cost utility). Do narzędzi oceny farmakoekonomicznej należą także analityczne modele decyzyjne. Analizy farmakoekonomiczne stanowią część oceny lekowych technologii medycznych.

Sprzedaż – umowa cywilna, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce lub równowartości gotówki.System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) – system definiowany jako spójna całość, której liczne, powiązane między sobą części wspólnie oddziaływając wpływają pozytywnie na stan zdrowia populacji. Jest on wyodrębnioną całością złożoną z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami (czyli między którymi zachodzą różnorodne relacje) i który realizuje cele związane ze zdrowiem.

Farmakoekonomika jako część ekonomiki zdrowia pozostaje w obszarze zainteresowania wszystkich interesariuszy systemu zdrowotnego. Rozwojem farmakoekonomiki jest zainteresowany także przemysł farmaceutyczny, opracowujący nowe leki - zastosowanie farmakoekonomiki umożliwia opracowanie strategii badawczo-rozwojowych, pomagających określić priorytety prac badawczych i ocenę, czy koszty poniesione podczas badań klinicznych nad określonym lekiem mogą zwrócić się po wprowadzeniu leku do sprzedaży. Przeprowadza się także analizy ekonomiczne, które pomagają określić odpowiednią cenę leku. Po wprowadzeniu preparatu do sprzedaży, oceny farmakoekonomiczne mogą zostać poszerzone o najświeższe informacje dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności terapii, co umożliwia pełną ocenę opłacalności i uzasadnienie polityki cenowej w myśl zasady value for money, a więc dodatkowej wartości zdrowotnej uzyskanej dzięki wyższym nakładom finansowym.

Technologia medyczna - w ujęciu szerokim to dowolny rodzaj wiedzy zaangażowanej w realizację zadań i osiąganie określonych rezultatów systemu opieki zdrowotnej. W ujęciu wąskim technologie medyczne to środki niematerialne (wiedza, umiejętności, procedury, rozwiązania organizacyjne) i materialne (leki, urządzenia) związane bezpośrednio lub pośrednio z udzielanymi świadczeniami opieki zdrowotnej i konkretnymi interwencjami (leczniczymi, diagnostycznymi, rehabilitacyjnymi bądź prewencyjnymi).Farmakologia (gr. φάρμακον (phármakon) - lekarstwo, lógos - słowo, nauka) – dziedzina medycyny i farmacji; nauka o działaniu leków, czyli mechanizmach ich działania na organizm oraz skutkach tego działania. Jako nauka zajmującą się najważniejszym aspektem leków, bywa czasami mylona z samą farmacją – czyli dziedziną wiedzy nadrzędną w stosunku do wszystkich zagadnień dotyczących leków.

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  • http://www.farmakoekonomika.pl Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne
  • Reklama