Faks przez internet

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Faks przez Internet – technologia umożliwiająca odbieranie i wysyłanie faksów za pośrednictwem internetu.

Skaner – urządzenie służące do przebiegowego odczytywania: obrazu, kodu paskowego lub magnetycznego, fal radiowych itp. do formy elektronicznej (najczęściej cyfrowej). Skaner przeszukuje kolejne pasma informacji odczytując je lub rejestrując. Nie jest to więc zwykły czytnik, a czytnik krokowy (np. skaner obrazu nie rejestruje całego obrazu w jednej chwili jak aparat fotograficzny, a zamiast tego rejestruje kolejne linie obrazu - dlatego głowica czytająca skanera przesuwa się lub skanowane medium pod nią). Nazwa skanera jako czytnika przebiegowego, często przenoszona jest na czytniki nieprzebiegowe (np. elektroniczne).PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.

Telekopiarka jest urządzeniem elektronicznym złożonym ze skanera, modemu i drukarki. Przekazuje dane w postaci impulsów elektronicznych poprzez linię telefoniczną do odbiorcy, którym jest inna telekopiarka, która przetwarza te impulsy w obrazy, a następnie drukuje je na papierze. Postęp w dziedzinie Internetu pozwolił na rozwój nowej usługi jaką jest skrzynka faks. Usługa ta, powszechnie zwana jest „faks przez Internet” lub „fax to mail”. Ta nowoczesna technologia coraz częściej zastępuje tradycyjne telekopiarki, ogromne pochłaniacze tuszu i papieru. Usługa „faksu przez Internet” pozwala na wysyłanie telekopii ze swojego komputera podłączonego do Internetu. W tym celu, należy posłużyć się interfejsem web, który jest dostępny na stronie dostawcy tejże usługi.

TIFF (ang. Tagged Image File Format) – komputerowy format plików graficznych. Służy do zapisywania grafiki rastrowej.Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

Działanie usługi[ | edytuj kod]

Jakiekolwiek korzystanie z płatnej usługi faksu przez Internet wymaga założenia konta użytkownika poprzez zdefiniowanie nazwy użytkownika i hasła. Aby móc korzystać z usługi wysyłania, użytkownik musi wykupić abonament i dysponować kredytem odpowiednim do wykonania wybranej przez siebie usługi. Dostawca przyznaje mu następnie numer geograficzny rozpoczynający się numerem kierunkowym wybranego miasta 022, 061, 058, 091 lub numer 0-800, w zależności od operatora. Z tego numeru możne zarówno wysyłać, jak i otrzymywać faksy, tak jak w przypadku tradycyjnego urządzenia faks.

Modem (od ang. MOdulator-DEModulator) – urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak, aby mogły być przesyłane i odbierane poprzez linię telefoniczną (a także łącze telewizji kablowej lub fale radiowe). Jest częścią DCE (Data Communications Equipment), które w całości wykonuje opisane wyżej czynności. Nieodzowne do współpracy jest DTE (Data Terminal Equipment) i to dopiero stanowi całość łącza przesyłania danych. Dzięki modemowi można łączyć ze sobą komputery i urządzenia, które dzieli znaczna odległość.Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.

Proces odbioru faksów[ | edytuj kod]

W przypadku, kiedy faks jest wysyłany z tradycyjnej maszyny faks do użytkownika faksu przez Internet, proces jest identyczny, jak w przypadku dwóch tradycyjnych urządzeń faks. Kiedy faks jest wysyłany przez wspólną sieć telefoniczną na serwer faks, ten odbiera go, tak jak tradycyjna maszyna, otrzymuje faks i konwertuje go do formatu PDF lub TIFF, w zależności od instrukcji użytkownika. Faks jest następnie przekazywany do serwera web i poprzez interfejs odbioru faksu – bezpośrednio na konto abonenta. Ten zaś jest następnie powiadamiany przez mail zawierający faks w postaci załączonego dokumentu, a czasem przez wiadomość wysłaną na swój telefon komórkowy.

Proces wysyłania[ | edytuj kod]

Użytkownik, bezpośrednio ze swojego komputera, łączy się ze swoim kontem na stronie dostawcy usługi. Następnie wybiera odbiorcę, wskazując jego numer faks, i dokument, który chce wysłać. Dokument ten jest zazwyczaj konwertowany do formatu PDF lub do formatu TIFF przez dostawcę usługi, według instrukcji użytkownika. Następnie jest on umieszczany na interfejsie wysłania w takiej formie, w jakiej zostanie on odebrany przez odbiorcę. Informacja jest wówczas wysyłana do serwera faks, który przekazuje ten dokument do telekopiarki odbiorcy za pomocą tradycyjnej sieci telefonicznej. Użytkownik otrzymuje następnie potwierdzenie wysłania na swoim interfejsie lub na swoją skrzynkę mail.

Korzyści[ | edytuj kod]

Przewaga usługi faksu przez Internet nad tradycyjnym faksem jest zarówno praktyczna, jak i ekonomiczna.

  • Nie ma potrzeby instalowania programu, ani żadnego sprzętu. Wszystkie czynności wykonywane są na interfejsie web dostawcy, bezpośrednio poprzez konto użytkownika.
  • Nie ma potrzeby posiadania maszyny faks. Nie potrzeba utrzymywać urządzenia, więc nie ma wydatków na papier, tonery, ewentualne naprawy itp.
  • Nie ma abonamentu telefonicznego za dodatkową linię telefoniczną przeznaczoną specjalnie dla faksu.
  • Faks może być odebrany w każdym momencie, nawet kiedy komputer jest wyłączony. W tym samym czasie można odebrać wiele faksów.
  • Mobilność. Wszystkie czynności wykonywane są na interfejsie web, usługa jest więc dostępna z każdego komputera podłączonego do Internetu, na całym świecie.
  • Poufność. Faksy otrzymywane są bezpośrednio na konto użytkownika, jest on jedyną osobą mającą do nich dostęp. Nie ma ryzyka usunięcia lub przeczytania faksów przez niepowołane osoby.
  • Reklama