Eza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Eza, wygląd

Eza, dawniej pętla bakteriologiczna – prosty przyrząd używany w laboratoriach mikrobiologicznych do przenoszenia materiału mikrobiologicznego (zawiesiny bakterii lub próbki pobranej z kolonii bakteryjnej) z jednego podłoża mikrobiologicznego na inne. Eza zbliżona jest do igły preparacyjnej, ale zakończona jest tzw. oczkiem – drucianą pętelką. Ezy wykonuje się z platyny, drutu kantalowego lub plastiku (jednorazowe). Metalowe ezy sterylizuje się przed użyciem przez wyżarzenie w płomieniu palnika.

Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.Zawiesina - układ niejednorodny, dwufazowy, w postaci cząstek jednego ciała rozproszonych (faza rozproszona) w drugim ciele (faza rozpraszająca), np. cząstek ciała stałego w gazie lub cząstek cieczy w cieczy. Jeżeli cząstki te są dostatecznie małe, mowa jest o układzie koloidalnym. Gęstość fazy rozproszonej w zawiesinach jest na ogół większa niż gęstość fazy rozpraszającej i z tego powodu rozproszone cząstki fazy stałej mają tendencję do sedymentacji (opadania).

Ezy o ściśle określonej średnicy oczka (tzw. ezy kalibrowane) są wykorzystywane do określania stężenia pojedynczych komórek bakteryjnych (cfu) w roztworze, gdyż pobrana objętość zawiesiny mikrobiologicznej jest stała i określona. Ezy kalibrowane używane są przy technice Hoepricha.

Igła preparacyjna – drucik, zwykle zaostrzony, wykonany ze stali nierdzewnej, osadzony w oprawce (często z możliwością jego wymiany). Może być zakrzywiony lub prosty, także spłaszczony lancetowato. Popularne narzędzie podręczne w laboratoriach biologicznych. Służy do manipulacji z materiałem biologicznym, podczas autopsji lub prepraracji. Także do posiewów mikrobiologicznych, szczególnie wgłębnych. Używana do manipulacji próbką w mikroskopii elektronowej i sporządzania innych preparatów mikroskopowych.Pożywka bakteryjna (zwana czasem podłożem bakteryjnym lub pożywką) – mieszanina związków chemicznych umożliwiających hodowlę bakterii lub grzybów. Po raz pierwszy bulionu odżywczego użył w 1877 roku Ludwik Pasteur. Oprócz tego Robert Koch używał pożywek zestalanych żelatyną, które udoskonalił za radą żony swego współpracownika, pani Hesse, używając agaru.

Poza pobieraniem materiału i przenoszeniem go na podłoże mikrobiologiczne, ezy mogą być wykorzystywane także do innych manipulacji materiałem mikrobiologicznym, np. wykonania rozmazu bakterii przy przygotowywaniu preparatu mikroskopowego.

Drut – wyrób hutniczy lub element konstrukcyjny, którego wymiary poprzeczne są niewielkim ułamkiem długości. Druty mają przekrój poprzeczny niemal wyłącznie okrągły. Średnice drutów leżą w granicach od części milimetra do 8 mm. Druty o średnicy większej niż 8 mm zaliczane są do prętów. Druty dostarczane są zazwyczaj w formie zwiniętej na szpulach lub w buchtach. Druty używane są jako materiał konstrukcyjny do mało odpowiedzialnych naciągów, wieszaków, do wiązania prętów zbrojeniowych w żelbecie, w elektrotechnice i elektronice jako przewody elektryczne lub do produkcji lin itp. Druty, z wyjątkiem bardzo sprężystych, mogą być kształtowane bez użycia specjalnych narzędzi lub nawet gołą ręką.Metoda Hoepricha, technika Hoepricha - technika posiewu umożliwiająca ilościową analizę bakteriologiczną materiału płynnego. Przy rozsiewaniu wykorzystuje się sterylne ezy kalibrowane, tak aby druciana pętelka była wypełniona badanym płynem.
Warto wiedzieć że... beta

Biologiczny preparat mikroskopowy jest to część tkanki organicznej przygotowana do obserwacji mikroskopowej. Sposób preparowania próbki zależy od rodzaju mikroskopu i celu badań.
CFU (z ang. colony forming unit, z niem. KBE= Koloniebildende Einheit (skrót KbE)– jednostka tworząca kolonię), jednostka określająca ilość mikroorganizmów w materiale badanym przy zastosowaniu metody posiewu na/w pożywce, polegającej na możliwie równomiernym rozprowadzeniu próbki materiału na powierzchni lub w żelu pożywkowym, tak aby w idealnym przypadku wszystkie mikroorganizmy leżały samotnie i w oddaleniu od siebie, tworząc poprzez rozmnażanie każdorazowo jedną kolonię. CFU oznacza ilość pojedynczych komórek, z których w wyniku podziałów powstaną kolonie komórek. Ilość kolonii jest w warunkach ideanych równa ilości mikroorganizmów w próbce, co przez interpolację pozwala na określenie ich ilości w materiale badanym (np w roztworze), co ilustruje poniższy przykład:

Reklama