• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Exatel  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Przedsiębiorca telekomunikacyjny – według określenia zawartego w prawie telekomunikacyjnym, jest to podmiot gospodarczy (przedsiębiorca) uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny uprawniony do:Tomasz Zdzikot (ur. 2 listopada 1979 w Warszawie) – polski prawnik i samorządowiec, radca prawny, w latach 2015–2017 podsekretarz stanu, a w latach 2017–2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, następnie w latach 2018–2020 sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, od 2020 prezes Poczty Polskiej.
  Członkostwo w organizacjach[ | edytuj kod]

  Jako znaczący operator telekomunikacyjny na rynku polskim, EXATEL aktywnie uczestniczy w pracach organizacji środowiskowych, działając na rzecz dynamicznego rozwoju rynku teleinformatycznego. Współpracując z organizacjami pozarządowymi, wspiera ważne dla kraju inicjatywy.

  Spółka jest członkiem

  Rafał Magryś (ur. 11 lutego 1977 w Jarosławiu) - podsekretarz stanu w MSW, architekt systemów informatycznych, ekspert w dziedzinie zarządzania projektami IT, archiwista cyfrowy, historyk. Potomek Franciszka Magrysia, poety i działacza chłopskiego.Bezpieczeństwo teleinformatyczne – zbiór zagadnień z dziedziny telekomunikacji i informatyki związany z szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów, sieci komputerowych i przesyłania danych do zdalnych lokalizacji, rozpatrywany z perspektywy poufności, integralności i dostępności.
 • Związku Banków Polskich (podmiot stowarzyszony)
 • Stowarzyszenia „For Connecting Europe” („4CE”) (członek Stowarzyszenia)
 • Ogólnopolskiego Klubu Kawalerów Orderu Virtuti Militari (członek wspierający)
 • Nagrody i wyróżnienia[ | edytuj kod]

  2012
 • Perła Polskiej Gospodarki
 • W rankingu polskich przedsiębiorstw organizowanym przez miesięcznik gospodarczy „Polish Market” oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.
 • Najlepszy Partner w Biznesie
 • Za świadczenie usług telekomunikacyjnych na najwyższym, europejskim poziomie dla największych przedsiębiorstw oraz instytucji administracji państwowej, nagroda Home & Market.
 • Diament Forbsa
 • Wyróżnienie w rankingu firm osiągających przychody powyżej 250 mln PLN, nagroda miesięcznika Forbes. 2011
 • Najlepszy Produkt dla Biznesu 2011
 • W kategorii „telekomunikacja”, za przygotowanie zaawansowanej i bezpiecznej usługi transmisji danych dla klientów korporacyjnych VPN MPLS, nagroda Gazety Finansowej.
 • Perła Polskiej Gospodarki
 • W rankingu polskich przedsiębiorstw, organizowanym przez miesięcznik gospodarczy „Polish Market” oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.
 • Najlepszy Partner w Biznesie
 • W kategorii „Usługi telekomunikacyjne”, nagroda Home & Market.
 • Progress 2011
 • Za najlepszy projekt innowacyjny w kategorii „telekomunikacja” za wdrożenie w sieci szkieletowej połączeń pomiędzy routerami MPLS W relacjach międzymiastowych w technologii IPoDWDM 40 Gbit/s, nagroda „Polish Market” i Uczelni Vistula. 2010
 • Najlepszy Partner w Biznesie
 • W IX edycji rankingu „Najlepszego Partnera w Biznesie” Redakcja ekonomicznego magazynu „Home & Market” przyznała firmie EXATEL SA statuetkę „Najlepszego Partnera w Biznesie” w kategorii „Usługi telekomunikacyjne”.
 • Złota Antena Świata Telekomunikacji
 • W kategorii Produkt Roku 2010 – rozwiązanie dla biznesu, za rozległą sieć transmisji danych VPN MPLS, 2010.
 • Mazowiecka Firma Roku 2010
 • EXATEL otrzymał statuetkę „Srebrnego Mazowieckiego Orła Biznesu” w kategorii "Telekomunikacja i Informatyka" w konkursie na Mazowiecką Firmę Roku 2010.
 • Laur INFOTELA
 • W kategorii „Wdrożenie” za zrealizowanie największej w Polsce sieci transmisji danych dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w oparciu o nowoczesną technologię VNP MPLS, 2010. 2009
 • Perły Polskiej Gospodarki
 • W VII edycji rankingu polskich przedsiębiorstw, organizowanym przez: anglojęzyczny miesięcznik gospodarczy „Polish Market”oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk PAN. Tytuł został przyznany za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. 2008
 • Nagroda Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
 • Za szczególne współdziałanie w tworzeniu warunków rozwoju sektora elektronicznego i telekomunikacyjnego w Polsce oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych w tym zakresie.
  Światłowód – przezroczysta struktura (włóknista, warstwowa lub paskowa), w której odbywa się propagacja światła.VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) – tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem publicznej sieci (takiej jak Internet) w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów. Można opcjonalnie kompresować lub szyfrować przesyłane dane w celu zapewnienia lepszej jakości lub większego poziomu bezpieczeństwa.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Hoteling, kolokacja – usługa (zwykle informatyczna) polegająca na ulokowaniu sprzętu klienta w siedzibie (serwerowni) dostawcy, który zobowiązuje się do utrzymania tego sprzętu.
  Order Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi: Honor i Ojczyzna
  Piotr Andrzej Guział (ur. 1975 w Warszawie) – polski polityk lewicowy, współzałożyciel Inicjatywy Mieszkańców Nasz Ursynów, lider Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, burmistrz dzielnicy Ursynów w Warszawie.
  B2B (ang. Business to Business) – nazwa relacji występujących pomiędzy firmami, określana często mianem „klasycznego” e-biznesu. Na światowym rynku business-to-business największą gałąź stanowią informacje biznesowe (raporty branżowe, badania konsumenckie, informacje dotyczące sieci społecznościowych) i stanowią ok. 42% wszystkich wydatków na działania b2b.
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Grupa Kapitałowa jest największym pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce. Grupa w obecnym kształcie powstała w 2007 roku.
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
  Związek Banków Polskich – samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce. Został powołany do życia w styczniu 1991 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Misją Związku Banków Polskich jest „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, utworzone i funkcjonujące zgodnie z normami polskiego prawa. Do Związku Banków Polskich należy łącznie 107 banków komercyjnych, oddziałów instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych, których aktywa obejmują ponad 95% sektora bankowego w Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.864 sek.