Exatel

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Siedziba główna EXATEL
Siedziba spółki przy ul. Perkuna 47 w Warszawie

EXATEL SA – polski operator telekomunikacyjny i dostawca usług cyberbezpieczeństwa. Zarządza światłowodową siecią transmisji danych o długości ok. 20 tys. km. Oferuje usługi transmisji danych, dzierżawy łączy, głosowe, internetowe, a także hosting i kolokację.

Rafał Magryś (ur. 11 lutego 1977 w Jarosławiu) - podsekretarz stanu w MSW, architekt systemów informatycznych, ekspert w dziedzinie zarządzania projektami IT, archiwista cyfrowy, historyk. Potomek Franciszka Magrysia, poety i działacza chłopskiego.Bezpieczeństwo teleinformatyczne – zbiór zagadnień z dziedziny telekomunikacji i informatyki związany z szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów, sieci komputerowych i przesyłania danych do zdalnych lokalizacji, rozpatrywany z perspektywy poufności, integralności i dostępności.

Opis[ | edytuj kod]

Spółka powstała w 2004 w wyniku połączenia Tel-Energo i Telbanku (fuzja w 2004), operatorów B2B specjalizujących się w obsłudze rynków: małych i średnich przedsiębiorstw, korporacyjnego (w szczególności finansowego i energetycznego), sektora publicznego, obronnego oraz operatorskiego w kraju, jak i za granicą.

Światłowód – przezroczysta struktura (włóknista, warstwowa lub paskowa), w której odbywa się propagacja światła.VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) – tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem publicznej sieci (takiej jak Internet) w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów. Można opcjonalnie kompresować lub szyfrować przesyłane dane w celu zapewnienia lepszej jakości lub większego poziomu bezpieczeństwa.

W październiku 2004 roku spółka zmieniła nazwę na Exatel.

Podstawowym obszarem działalności spółki jest zapewnienie transmisji danych, w tym szczególnie usług VPN (ang. Virtual Private Network) w oparciu o nowoczesną technologię MPLS (ang. MultiProtocol Label Switching).

EXATEL zarządza siecią transmisyjną o łącznej długości ponad 20,5 tys. km i przepustowości w szkielecie DWDM do 9 Tb/s, a w szkielecie IP/MPLS – 40 Gb/s. Spółka posiada bezpośrednie połączenia z 96 największymi operatorami krajowymi i ok. 145 operatorami zagranicznymi umożliwiającymi transfer danych, tranzyt i terminowanie ruchu głosowego przechodzącego przez Europę Centralną. Spółka posiada ponad 3100 węzłów telekomunikacyjnych w Polski położonych m.in. w 680 największych miast w kraju, co odpowiada kluczowym obszarom z punktu widzenia potrzeb biznesu. EXATEL jest 100% akcjonariuszem spółki Energo-Tel SA.

Hoteling, kolokacja – usługa (zwykle informatyczna) polegająca na ulokowaniu sprzętu klienta w siedzibie (serwerowni) dostawcy, który zobowiązuje się do utrzymania tego sprzętu.Order Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi: Honor i Ojczyzna

Do 2017 właścicielem 100% akcji spółki był Polska Grupa Energetyczna S.A.. W marcu 2017 PGE sprzedała Exatel Skarbowi Państwa za kwotę 368 mln (wartość księgowa spółki wynosiła wtedy 428 mln zł).

Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Piotr Andrzej Guział (ur. 1975 w Warszawie) – polski polityk lewicowy, współzałożyciel Inicjatywy Mieszkańców Nasz Ursynów, lider Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, burmistrz dzielnicy Ursynów w Warszawie.
B2B (ang. Business to Business) – nazwa relacji występujących pomiędzy firmami, określana często mianem „klasycznego” e-biznesu. Na światowym rynku business-to-business największą gałąź stanowią informacje biznesowe (raporty branżowe, badania konsumenckie, informacje dotyczące sieci społecznościowych) i stanowią ok. 42% wszystkich wydatków na działania b2b.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Grupa Kapitałowa jest największym pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce. Grupa w obecnym kształcie powstała w 2007 roku.
Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
Związek Banków Polskich – samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce. Został powołany do życia w styczniu 1991 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Misją Związku Banków Polskich jest „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, utworzone i funkcjonujące zgodnie z normami polskiego prawa. Do Związku Banków Polskich należy łącznie 107 banków komercyjnych, oddziałów instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych, których aktywa obejmują ponad 95% sektora bankowego w Polsce.
MPLS (ang. Multiprotocol Label Switching) – technika stosowana przez routery, w której trasowanie pakietów zostało zastąpione przez tzw. przełączanie etykiet.
Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

Reklama