• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ex

  Przeczytaj także...
  AWK – interpretowany język programowania, którego główną funkcją jest wyszukiwanie i przetwarzanie wzorców w plikach lub strumieniach danych. Jest także nazwą programu początkowo dostępnego dla systemów operacyjnych będących pochodnymi UNIX-a, obecnie także na inne platformy.ed to standardowy edytor wierszowy systemu UNIX. ed przyjmuje, że tekst podlegający obróbce podzielony jest na wiersze i pozwala jedynie na modyfikacje wskazanych wierszy tekstu za pomocą poleceń wydawanych programowi w trybie interaktywnym, w podobny sposób jak w wierszu poleceń systemu DOS czy UNIX. Zmusza to użytkownika do operowania numerami wierszy tekstu.
  Sed (stream editor) – edytor strumieniowy zawarty w systemach unixowych, służący do przetwarzania plików tekstowych. Łączy w sobie prostotę oraz szeroki wachlarz możliwości. Znajduje też zastosowanie przy pisaniu programów konwertujących. Jest on językiem programowania zupełnym w sensie Turinga.

  ex – edytor wierszowy w systemie UNIX. Zasadnicza różnica między tego typu edytorami a współczesnymi wizualnymi edytorami tekstu polega na skupieniu uwagi użytkownika na pracy z pojedynczymi wierszami tekstu, a nie całym tekstem. Innymi słowy – uwypuklony zostaje podział pliku tekstowego na poszczególne wiersze, które mogą być modyfikowane przez użytkownika pojedynczo za pomocą poleceń wydawanych programowi w trybie interaktywnym, w podobny sposób jak w wierszu poleceń systemów DOS lub UNIX.

  Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.Wiersz poleceń (ang. Command Line Interface, CLI), to jeden z najczęściej spotykanych sposobów interakcji człowieka z komputerem. Inne przykłady to interfejs tekstowy oraz interfejs graficzny.

  ex jest podstawą dla edytora vi – ten jest wizualną nadbudową nad ex. Aby wywołać ex z trybu poleceń vi należy wydać polecenie Q, natomiast przejście z ex do vi następuje poprzez polecenie vi.

  Przykładowa sesja z edytorem ex (każde polecenie kończy Enter):

  $ex plik E   (wczytuje plik)
  :        (znak zachęty ex)
  :3p E      (wyświetl 3 wiersz pliku)
  ala ma kota   {przykładowa zawartość 3 wiersza)
  :3 E      {przejdź do 3 wiersza w pliku)
  :s/kota/psa E  {zamień w bieżącym – trzecim – wierszu "kota" na "psa")
  :w E      {zapisz zmiany w pliku}
  :q E      {zakończ pracę ex}
  

  Wygoda pracy z ex pozostawia wiele do życzenia, jednak bez ex nie byłoby vi. Opis wszystkich poleceń ex można znaleźć w każdej dokumentacji systemu UNIX.

  DOS (ang. Disk Operating System) – pierwszy przenośny (Disk) system operacyjny OS komputerów PC i mikrokomputerów lat 80. rezydujący nad BIOS-em, zawierający m.in. rozszerzenia programowe procedur sprzętowych BIOSu i interpreter komend. DOS zawiera niektóre doświadczenia systemu klasy CP/M. vi – edytor modalny, popularny w systemach Unix. Jego autorem jest Bill Joy. Nazwa pochodzi od angielskiego wyrazu visual.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ed
 • sed
 • awk
 • Warto wiedzieć że... beta

  Edytor tekstu – program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności od zastosowań, edytory tekstu nie mają w ogóle możliwości zajmowania się wyglądem i formatowaniem tekstu, skupiając się tylko na wprowadzaniu samych znaków, lub też mają te możliwości bardzo ograniczone.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.724 sek.