• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eupolemos

  Przeczytaj także...
  Klemens Aleksandryjski, właśc. Titus Flavius Clemens (ur. prawdopodobnie 150 w Aleksandrii, zm. ok. 212 w Azji Mniejszej) – piszący po grecku teolog wczesnochrześcijański, Ojciec Kościoła opiewany przez Leona VI, poeta; zaliczany w poczet świętych katolickich oraz prawosławnych.Księgi deuterokanoniczne (wtórnokanoniczne) – termin używany w katolicyzmie i prawosławiu na określenie tych spośród ksiąg Pisma Świętego Starego Testamentu funkcjonujących w kanonie tych wyznań, których nie zawiera Biblia hebrajska. Samo określenie deuterokanoniczne nawiązuje do kwestionowania kanoniczności tychże ksiąg w odróżnieniu od ksiąg protokanonicznych, które uznaje za natchnione zarówno judaizm, jak i całe chrześcijaństwo.
  Mojżesz, łac. Moyses, hebr. מֹשֶׁה Mosze, arab. موسى, Musa, cs. Prorok Bogowidiec Moisiej – postać biblijna, przywódca Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do Ziemi Obiecanej, święty prorok. Żył prawdopodobnie w XIII wieku p.n.e. (według Biblii 120 lat). Syn Amrama i Jokebed, brat Aarona i Miriam.

  Eupolemos (II wiek p.n.e.) – grecki historyk żydowski, autor zaginionego dzieła „O królach Judei”. Według niego kultura egipska wywodzi się od patriarchów żydowskich.

  Eupolemos jest wymieniony przez Józefa Flawiusza Contra Apionem (I,23). Choć jego dzieło zaginęło cytuje go Euzebiusz z Cezarei (Praep. Evang. 9,25-39) oraz Klemens Aleksandryjski, który przytacza niewielkie fragmenty (Stromata I,141.1-4). Dokumenty te zawierają dwa tytuły dzieł Eupolemosa: „O królach Judei” oraz „Proroctwo Eliasza” przy czym ten drugi uważany jest za część pierwszego dzieła.

  Euzebiusz z Cezarei (ur. ok. 264, zm. ok. 340) – pisarz, teolog i historyk chrześcijański, biskup Cezarei w Palestynie od 313. Uczeń Pamfila z Cezarei, obrońcy twórczości Orygenesa – jako wyraz oddania dla swego mistrza, przyjął przydomek syn Pamfila.Alfabet (nazwa pochodzi od starogreckich nazw pierwszych liter alfabetu: alfa i beta) – najpopularniejszy system zapisywania mowy. Terminu używany w trzech głównych, powiązanych ze sobą i niekiedy mylonych znaczeniach, co jest źródłem licznych nieporozumień w dziedzinie historii i teorii pisma, oraz w jednym znaczeniu pochodnym. Piąty sens obejmuje użycie niepoprawne, czyli nazywanie "alfabetami" systemów nie będących nimi (pseudoalfabetów).

  Eupolemos jest dwukrotnie wspomniany w deuterokanonicznych Księgach Machabejskich (1Mch 8,17 oraz 2Mch 4,11). Według tych zapisów był synem Jana i wnukiem Akkosa. Wraz z Jazonem synem Eleazara został posłany przez Judę Machabeusza do Rzymu z poselstwem zawarcia paktu przyjaźni między Machabeuszami a Rzymem. Poselstwo dotarło do Rzymu w roku 161 p.n.e. i zakończyło się sukcesem.

  Grecy – naród pochodzenia indoeuropejskiego. Tworzące go plemiona dotarły na tereny Grecji w II tysiącleciu p.n.e. Juda Machabeusz (hebr. יהודה המכבי Yehudah HaMakabi Juda Młot) - jeden z przywódców żydowskiego powstania Machabeuszy przeciwko Seleucydom 167 p.n.e. – 160 p.n.e.

  We fragmentach tych Eupolemos uważał m.in. że Mojżesz był pierwszym mędrcem i to on jako pierwszy dał Żydom alfabet. Natomiast Fenicjanie otrzymali go od Żydów i przekazali Grekom (Klemens Aleksandryjski, Stromata I, 23.153.4).

  Dzieło Eupolemosa „O królach Judei” ma charakter apologiczny. Jednak miało ono raczej charakter umiarkowany gdyż było cytowane również przez pogańskiego pisarza Aleksandra Polihistora.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Krzysztof Siwek. Żydowskie modele historiograficzno-egzegetyczne. „Warszawskie Studia Teologiczne”. XXXI/3/2018, s. 21-27, 2018. DOI: 10.30439/WST.2018.3.1 DOI: 10.30439/WST.2018.3.1. 

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Mała Encyklopedia Kultury Antycznej, wyd. PWN, Warszawa 1968.
 • WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Flawiusz (hebr. Josef ben Matatia, stgr. ᾿Ιώσηπος Φλαύιος, łac. Iosephus Flavius, ur. 37, zm. po 94) – żydowski historyk pochodzący z rodu kapłańskiego. Józef pochodził z klasy Joariba, pierwszej klasy kapłańskiej w Izraelu. Jego pradziadek, Mattias Garbaty (ur. 135 p.n.e.), był po kądzieli wnukiem Jonatana Machabeusza. Był synem Mattiasa syna Józefa, jerozolimskiego kapłana.
  Lucius Cornelius Alexander Polyhistor, gr. Ἀλέξανδρος ὁ Πολυΐστωρ (I wiek p.n.e.) – starogrecki pisarz i erudyta.
  Apologia (gr. απολογία, – apologia – obrona, mowa obrończa) – gatunek literacki wywodzący się ze sztuki oratorskiej. Tekst mówiony lub pisany, poświęcony obronie jakiejś osoby, idei, sprawy lub dzieła, zawierający jawną lub ukrytą ich pochwałę oraz odparcie zarzutów przeciwników. Apologia była gatunkiem częstym zwłaszcza w antycznej literaturze chrześcijańskiej. Znane są jednak również apologie żydowskie (np. Józef Flawiusz - Przeciw Apionowi).
  Machabeusze, znani również jako: Hasmoneusze (hebr.: מכבים lub מקבים, Makabim) – judejski ród kapłański, a po powstaniu Machabeuszy – dynastia panująca w Judei (147 p.n.e.-37 p.n.e.).
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.691 sek.