Euneos

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Euneos (gr. Εὔνηος) – według mitologii greckiej król wyspy Lemnos, syn Jazona i Hypsipile, brat Toasa.

Wojna trojańska – według Homera i antycznych historyków trwające 10 lat oblężenie Troi przez greckich Achajów. Mitycznym powodem konfliktu było porwanie Heleny, żony króla Sparty – Menelaosa, przez Parysa, księcia trojańskiego, syna króla Priama. Menelaos wezwał na pomoc swojego jedynego brata Agamemnona, króla Argos i Myken oraz wszystkie księstwa achajskie. Na leżącą w północnej Anatolii i dotąd niezdobytą Troję, na 1185 okrętach ruszyli wojownicy achajscy.Srebro (Ag, łac. argentum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Jest srebrzystobiałym metalem, o największej przewodności elektrycznej i termicznej. W przyrodzie występuje w stanie wolnym, a także w minerałach, takich jak argentyt czy chlorargyryt. Większość wydobywanego srebra występuje jako domieszka rud miedzi, złota, ołowiu i cynku.

Wspólnie z bratem uwolnił matkę, przebywającą w niewoli u króla Nemei Likurga, i sprowadził ją na ojczystą Lemnos. Podczas wojny trojańskiej, chociaż nie brał bezpośredniego udziału w walkach, wspierał Greków, dostarczając do ich obozu wina. Za podarowany Patroklosowi drogocenny krater ze srebra odkupił od niego pojmanego Likaona, syna Priama.

Priam (gr. Πρίαμος Príamos, łac. Priamus) – w mitologii greckiej król Troi; jeden z bohaterów Iliady Homera. Krater (od starogreckiego czasownika κεράννυμι, oznaczający "Ja mieszam") – starożytne greckie naczynie ceramiczne lub metalowe, służące do mieszania wina z wodą.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jenny March: Dictionary of Classical Mythology. Oxford: Oxbow Books, 2014, s. 93. ISBN 978-1-78297-635-6.
  2. Pierre Grimal: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2008, s. 187. ISBN 978-83-04-04673-3.
Toas – według mitologii greckiej król Taurydy, syn Jazona i Hypsipyle, brat-bliźniak Euneosa. Szczególną czcią otaczał Artemidę.Nemea – starogrecki ośrodek kultowy położony w dolinie o tej samej nazwie (Dolina Nemejska) w starożytnej Argolidzie, obecnie stanowisko archeologiczne około 6 km na wschód od miasta Nea Nemea w Grecji.
Warto wiedzieć że... beta

Jazon (gr Ἰάσων Iásōn, łac. Iason) – w mitologii greckiej Argonauta, heros, syn Ajzona króla Jolkos w Tesalii.
Wino – napój alkoholowy uzyskiwany w wyniku fermentacji moszczu z winogron. Proces ten nosi nazwę winifikacji. Proces produkcji jest skomplikowany i ulega modyfikacjom w zależności od producenta i rodzaju wina.
Mitologia grecka – zbiór mitów przekazywanych przez starożytną grecką tradycję opowieści o bogach i herosach, wyjaśniających miejsce człowieka w świecie, oraz samo funkcjonowanie świata, jego stworzenie i historię. Z mitologii czerpano wiedzę na temat świata i rozwijano na tej podstawie normy etyczne wyznaczające miejsce człowieka w ustalonym porządku świata. Wiedza płynąca z mitów nie stanowiła jednak nigdy "prawdy objawionej" i otwarta była na dyskurs, polemikę i krytykę. Sama zaś starożytna religia grecka, chociaż nie sposób o niej mówić w oderwaniu od mitologii będącej jej elementarną częścią składową, opierała się w znacznym stopniu na ortopraksji (jedności praktyk religijnych), nie zaś ortodoksji (jedności poglądów).

Reklama