• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eukarionty  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Dikarya Hibbett et al. – klad grzybów (Fungi), jako takson mający rangę podkrólestwa. Obecnie w najnowszej taksonomii grzybów takiego taksonu nie wyróżnia się.Sinice, cyjanofity, cyjanobakterie, cyjanoprokariota (Cyanobacteria) – gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za rośliny, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota (prokarioty, królestwo bakterii).
  Podział systematyczny[ | edytuj kod]

  Podział naturalny jądrowców przysparza wiele problemów z powodu niejasności w pokrewieństwie wielu grup systematycznych. Dawniejsze wnioskowanie o relacjach między poszczególnymi grupami na podstawie podobieństwa (głównie morfologicznego i anatomicznego) skutkowało wieloma błędami w związku z trudnością identyfikowania wpływu konwergencji i wtórnego upraszczania budowy. Od lat 80. XX wieku zaznaczył się wyraźny postęp w systematyce jądrowców. Wynika on z uwzględnienia takich źródeł o pokrewieństwie jak podobieństwo rRNA, grzebieni mitochondrialnych i aktyny. Mimo że wciąż wiele grup jądrowców oczekuje na ustalenie powiązań filogenetycznych, znane obecnie relacje pokrewieństwa pozwalają na wyróżnienie pięciu „supergrup” i określenie należących do nich linii rozwojowych:

  Drzewo filogenetyczne lub drzewo rodowe – graf acykliczny przedstawiający ewolucyjne zależności pomiędzy sekwencjami lub gatunkami wszystkich organizmów żywych, podobnie jak pokrewieństwo w rodzie ludzkim obrazuje drzewo genealogiczne.Parabasalia - jednokomórkowe, cudzożywne protisty zwierzęce z supergrupy Excavata. Występują pod postacią wiciowców, a w ich komórkach nie ma mitochondriów. Jedna z wici może tworzyć błonkę falującą.
 • Amorphea
 • Amoebozoa Lühe, 1913, przywrócony przez Cavalier-Smith, 1998 (ameby i kilka gatunków bez mitochondriów)
 • Tubulinea Smirnov i inni, 2005
 • Discosea Cavalier-Smith i inni, 2004
 • Archamoebae Cavalier-Smith, 1983
 • Gracilipodida Lahr i inni, 2011
 • Multicilia Cienkowsky, 1881
 • Protosteliida Olive i Stoianovitch, 1966
 • Cavosteliida Shadwick i Spiegel w Adl i inni, 2012
 • Protosporangiida Shadwick i Spiegel w Adl i inni, 2012
 • Fractovitelliida Lahr i inni, 2011
 • Schizoplasmodiida L. Shadwick i Spiegel w Adl i inni, 2012
 • Myxogastria Macbride, 1899
 • Dictyostelia Lister, 1909
 • Obazoa
 • Breviatea Cavalier-Smith i inni, 2004
 • Apusomonadida Karpov i Mylnikov, 1989
 • Opisthokonta Cavalier-Smith, 1987 przywrócony przez Adl i inni, 2005
 • Holozoa Lang i inni, 2002
 • Filasterea Shalchian-Tabrizi i inni, 2008
 • Ichthyosporea Cavalier-Smith T.,2003, zwane też jako Mesomycetozoa Mendoza i in., 2002, przywrócone przez Adl. i in., 2005
 • Aphelidea Gromov, 2000
 • Corallochytrium Raghu-Kumar, 1987
 • Choanomonada Kent, 1880
 • Metazoa Haeckel, 1874 – zwierzęta (wielokomórkowce)
 • Porifera Grant, 1836 – gąbki
 • Trichoplax von Schultze, 1883 – płaskowce
 • Animalia Linnaeus, 1758 – zwierzęta
 • Nucletmycea Brown et al. 2009
 • Nuclearia Cienkowski, 1865
 • Fonticula Worley i inni, 1979
 • Rozella Cornu, 1872
 • Fungi Linnaeus, 1753 emend. Cavalier-Smith, 1981, 1987 – grzyby
 • Microsporidia Balbiani, 1882 – mikrosporydia
 • Neocallimastigaceae Heath 1983 przywrócony przez Barr, 1989
 • Chytridiomycota M. J. Powell w Hibbett i inni, 2007
 • Blastocladiales Petersen, 1909
 • Mucoromycotina Benny, 2007
 • Mortierellaceae A. Fischer, 1892
 • Entomophthorales G. Winter, 1880
 • Zoopagales Bessey ex R.K. Benjamin, 1979
 • Kickxellomycotina Benny, 2007
 • Dikarya Hibbett i inni, 2007
 • CRuMs
 • Collodyctionidae Brugerolle i inni, 2002
 • Rigifilida Cavalier-Smith w Yabuki i inni, 2012
 • Mantamonas Cavalier-Smith i Glücksman w Glücksman i inni, 2011
 • TSAR
 • Telonema Griessmann, 1913
 • Sar
 • Stramenopiles Patterson 1989, emend. Adl et al. 2005
 • Opalinata Wenyon, 1926 przywrócony przez Cavalier-Smith, 1997
 • Blastocystis Alexeev, 1911
 • Bicosoecida Grasse, 1926 przywrócony przez Karpov, 1998
 • Placidida Moriya i inni, 2002
 • Labyrinthulomycetes Dick, 2001
 • Hyphochytriales Sparrow, 1960
 • Peronosporomycetes Dick, 2001
 • Actinophryidae Claus, 1874 przywrócony przez Hartmann 1926
 • Bolidomonas Guillou i Chre´tiennot-Dinet, 1999
 • Chrysophyceae Pascher, 1914 – złotowiciowce
 • Dictyochophyceae Silva, 1980
 • Eustigmatales Hibberd, 1981
 • Pelagophyceae Andersen i Saunders, 1993
 • Phaeothamniophyceae Andersen i Bailey w Bailey i inni, 1998
 • Pinguiochrysidales Kawachi i inni, 2003
 • Raphidophyceae Chadefaud, 1950 przywrócony przez Silva. 1980
 • Synurales Andersen, 1987
 • Xanthophyceae Allorge, 1930 przywrócony przez Fritsch, 1935 – różnowiciowce
 • Phaeophyceae Hansgirg, 1886 – brunatnice
 • Schizocladia Henry i inni w Kawai i inni, 2003
 • Diatomea Dumortier, 1821
 • Alveolata Cavalier-Smith, 1991
 • Protalveolata Cavalier-Smith. 1991 przywrócony przez Adl i inni, 2012
 • Dinoflagellata Bütschli, 1885 przywrócony przez Fensome i inni, 1993 przywrócony przez Adl i inni, 2005
 • Apicomplexa Levine, 1980 przywrócone przez Adl i inni, 2005
 • Ciliophora Doflein, 1901 – orzęski
 • Rhizaria Cavalier-Smith, 2002
 • Cercozoa Cavalier-Smith, 1998 przywrócony przez Adl i inni, 2005
 • Retaria Cavalier-Smith, 2002
 • Haptista
 • Haptophyta Hibberd, 1976 przywrócony przez Edvardsen i Eikrem, 2000
 • Rappemonads Kim i inni, 2011
 • Centrohelida Kühn, 1926
 • Cryptista
 • Cryptophyceae Pascher, 1913 przywrócony przez Schoenichen, 1925 przywrócony przez Adl i inni, 2012
 • Katablepharida
 • Palpitomonas Yabuki i inni, 2010
 • Archaeplastida Adl i inni, 2005
 • Glaucophyta Skuja, 1954 – glaukofity
 • Rhodophyceae Thuret, 1855 przywrócony przez Rabenhorst, 1863 przywrócony przez Adl i inni, 2005 – krasnorosty
 • Rhodelphis
 • Chloroplastida Adl i in., 2005 – rośliny zielone
 • Chlorophyta Pascher, 1914, emend. Lewis i McCourt, 2004
 • Streptophytaramienice i rośliny telomowe
 • Hemimastigophora
 • Spironemidae Doflein, 1916
 • Eukarionty o niepewnej przynależności
 • Discoba Simpson w Hampl i inni, 2009
 • Jakobida Cavalier-Smith, 1993, emend. Adl i in., 2005
 • Discicristata Cavalier-Smith, 1998
 • Tsukubamonas Yabuki i inni, 2011
 • Metamonada Cavalier-Smith, 1987 przywrócony przez Cavalier-Smith, 2003
 • Fornicata Simpson, 2003
 • Parabasalia Honigberg, 1973
 • Preaxostyla Simpson, 2003
 • Malawimonas O’Kelly i Nerad, 1999
 • Ancyromonadida Cavalier-Smith, 1998
 • Picozoa
 • Ancoracysta
 • Dodatkowo Cavalier-Smith wyróżnia 2 taksony bez rangi:

  Dictyostelia – podgrupa śluzowców, powszechnie występujących ameb kolonialnych, której przedstawiciele żyją przede wszystkim w leśnej ściółce i glebie. Opisano około 150 gatunków należących do tej grupy. Teoria endosymbiozy – teoria stanowiąca, że mitochondria, plastydy (jak chloroplasty) i być może inne organella komórki eukariotycznej powstały na skutek endosymbiozy pomiędzy różnymi mikroorganizmami. Zgodnie z nią niektóre organella pochodzą od wolno żyjących bakterii, które dostały się do innych komórek jako endosymbionty. Mitochondria rozwinęły się więc z proteobakterii (w szczególności zaś z Rickettsiales, kladu SAR11 lub ich bliskich krewnych), chloroplasty zaś od sinic.
 • Unikonta
 • Bikonta
 • które są taksonomicznie ponad supergrupami.

  Podobne podejście przyjęto w pracy Adla i in. z 2019, gdzie eukarionty dzieli się na dwie główne grupy: Amorphea i Diaphoretickes oraz kilka mniejszych grup, których nie da się jednoznacznie przyporządkować do którejś z nich. Część z tych grup jest łączona w Excavata, przy czym w tym ujęciu jest to takson sztuczny, a jego status jako supergrupy jest podawany w wątpliwość.

  Retikulum endoplazmatyczne, siateczka śródplazmatyczna, siateczka wewnątrzplazmatyczna, ER (łac. reticulum endoplasmaticum, complexus reticuli cytoplasmatici, ang. ER – endoplasmic reticulum) – wewnątrzkomórkowy i międzykomórkowy system kanałów odizolowanych od cytoplazmy podstawowej błonami (membranami) biologicznymi. Tworzy nieregularną sieć cystern, kanalików i pęcherzyków.Sprzężniaki, sprzężniowe, sprzężniowce (Zygomycota Moreau) – gromada jądrowców należąca do królestwa grzybów (Fungi).

  Historyczne podziały[ | edytuj kod]

  System Adla i innych 2005 rok[ | edytuj kod]

  System ten został w 2012 roku zastąpiony nową poprawioną wersją, która uwzględniła zmiany, które zaszły w tym czasie. System Adla z 2005 roku w następujący sposób systematyzował organizmy:

 • Opisthokonta
 • Fungi Linnaeus, 1753 emend. Cavalier-Smith, 1981, 1987 – grzyby
 • Basidiomycota de Barry, 1866, emend. Schaffer, 1975 – podstawczaki
 • Uredinomycetes Swann i Taylor, 1995 – rdzaki
 • Ustilaginomycetes Bower, Oberw i Vanky, 1997 – głownie
 • Ascomycota Barkeley, 1857 – workowce
 • Microsporidia Balbiani, 1882 – mikrosporydia
 • Glomeromycota Schussler i in., 2001 – grzyby mikoryzowe
 • Zygomycota Fischer, 1892, emend. Benjamin, 1979, emend. Benny i in., 2001 – sprzężniowce
 • Chytridiomycetes de Barry, 1863, emend. Sparrow, 1958, emend. Cavalier-Smith, 1981 – skoczkowce
 • Ichthyosporea Cavalier-Smith T.,2003, zwane też jako Mesomycetozoa Mendoza i in., 2002, emend Adl. i in., 2005
 • Filasterea Shalchian-Tabrizi, K., M. A. Minge, M. Espelund, R. Orr, T. Ruden, K. S. Jakobsen, and T. Cavalier-Smith. 2008.
 • Choanoflagellata Kent, 1880 – wiciowce kołnierzykowe
 • Metazoa Haeckel, 1874 – zwierzęta (wielokomórkowce)
 • Porifera Grant, 1836 – gąbki
 • Trichoplax von Schultze, 1883 – płaskowce
 • Mesozoa van Beneden, 1877 – wielokomórkowce pośrednie (planulopodobne)
 • Animalia Linnaeus, 1758 – zwierzęta
 • Amoebozoa Lühe, 1913, emend. Cavalier-Smith, 1998 (ameby i kilka gatunków bez mitochondriów)
 • Tubulinea Smirnov i in., 2005
 • Flabellinea Smirnov i in., 2005
 • Stereomyxida Grell, 1966
 • Acanthamoebidae Sawyer i Griffin, 1975
 • Entamoebidae Cavalier-Smith, 1993
 • Mastigamoebidae Goldschmidt, 1907
 • Pelomyxa Greef, 1874
 • Eumycetozoa Zopf, 1884, emend. Olive, 1975
 • Excavata
 • Fornicata Simpson, 2003
 • Malawimonas O’Kelly i Nerad, 1999
 • Parabasalia Honigberg, 1973
 • Preaxostyla Simpson, 2003
 • Jakobida Cavalier-Smith, 1993, emend. Adl i in., 2005
 • Heterolobosea Page i Blanton, 1985
 • Euglenozoa Cavalier-Smith, 1981, emend. Simpson, 1997
 • Rhizaria
 • Cercozoa Cavalier-Smith, 1998, emend. Adl i in., 2005
 • Haplosporidia Caullery i Mesnil, 1899
 • Foraminifera d’Orbigny, 1826 – otwornice
 • Gromia Dujardin, 1835
 • Radiolaria Müller, 1858, emend. Adl i in., 2005 – promienice
 • Archaeplastidarośliny
 • Glaucophyta Skuja, 1954 – glaukocystofity
 • Rhodophyceae Thuret, 1855, emend. Rabenhorst, 1863, emend. Adl i in., 2005 – krasnorosty
 • Chloroplastida Adl i in., 2005 – rośliny zielone
 • Chlorophyta Pascher, 1914, emend. Lewis i McCourt, 2004
 • Chlorodendrales Fritsch, 1917
 • Prasinophytae Cavalier-Smith, 1998, emend. Lewis i McCourt, 2004 – prazynofity
 • Mesostigma Lauterborn, 1894, emend. McCourt w Adl i in., 2005
 • Charophyta Karol i in., 2001, emend. Lewis i McCourt, 2004 – ramienice (wraz z roślinami telomowymi)
 • Chromalveolata
 • Cryptophyceae Pascher, 1913, emend. Schoenichen, 1925 – kryptomonady
 • Haptophyta Hibberd, 1976, emend. Edvardsen i Eikrem, 2000 – haptofity
 • Stramenopiles Patterson, 1989, emend. Adl i in., 2005 – m.in. złotowiciowce, rafidofity, różnowiciowce, brunatnice, okrzemki,
 • Alveolata Cavalier-Smith, 1991 – m.in. dinofity, apikompleksy, orzęski.
 • Podział Whittakera i Margulis z 1978 roku[ | edytuj kod]

  Najbardziej popularny w XX w. podział jądrowców Roberta Whittakera i Lynn Margulis z 1978 r. wyróżniał 4 niższe taksony w randze królestw:

  Kategoria systematyczna, kategoria taksonomiczna, ranga taksonomiczna – w systematyce organizmów, pozycja (ranga) taksonu w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej (układzie systematycznym) obejmująca dany takson oraz wszystkie zaliczane do niego taksony niższego poziomu.Grzyby głowniowe (Ustilaginomycotina R. Bauer, Begerow, J.P. Samp., M. Weiss & Oberw.) – wyróżniany w niektórych systemach klasyfikacyjnych podtyp podstawczaków (Basidiomycota). Są pasożytami głównie roślin okrytozalążkowych, zwłaszcza jednoliściennych.
 • protisty (Protista)
 • grzyby (Fungi)
 • rośliny (Plantae)
 • zwierzęta (Animalia)
 • Niedoskonałość tego podziału związana jest z parafiletycznym charakterem grupy protistów.

  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Materiał genetyczny - substancja chemiczna będąca nośnikiem informacji genetycznej. Inaczej mówiąc, materiał genetyczny jest fizycznym nośnikiem dziedziczności. U wszystkich znanych organizmów żywych materiałem genetycznym jest DNA. U niektórych wirusów, np. u wirusa grypy lub wirusa HIV, funkcję tę pełni RNA.
  Lynn Margulis (ur. 5 marca 1938 w Chicago, zm. 22 listopada 2011 w Amherst) - biolog amerykańska. Opracowała teorię mówiącą, że mitochondria i chloroplasty w komórkach to pozostałości po żyjących niegdyś w symbiozie bakteriach.
  Supergrupa – umowna kategoria systematyczna, wydzielona w pierwszych latach XXI wieku dla określenia najważniejszych linii rozwojowych eukariontów (Eukaryota). Tradycyjnie wśród eukariontów wydzielano 4 królestwa: protisty (Protista), rośliny (Plantae), grzyby (Fungi) i zwierzęta (Zoa). Protisty były traktowane różnorako – część z nich zaliczano czasem do pozostałych trzech królestw. Czasem protisty dzielono na trzy oddzielne grupy: pierwotniaki (Protozoa), protisty roślinopodobne i protisty grzybopodobne. Wszystkie te klasyfikacje nie uwzględniały jednak w sposób trafny (w świetle obecnej wiedzy) powiązań filogenetycznych w obrębie organizmów. Od kilku lat funkcjonuje podział organizmów na sześć supergrup:
  Zielenice (Chlorophyta) – parafiletyczna grupa jednokomórkowych (o strukturze wiciowcowej, kapsalnej i kokoidalnej) lub wielokomórkowych, samożywnych roślin występujących w wodach słodkich i słonych, rzadko w środowisku lądowym – wówczas są to higrofity lub symbionty. Należy tu ok. 9000 gatunków. Swą polską nazwę wzięły od dominującej barwy chlorofilu a i b, występują jednak w nich również karoteny (α-, β- i γ-) i ksantofile (luteina, zeaksantyna, wiolaksantyna, neoksantyna, astaksantyna). Jako substancja zapasowa wykorzystywana jest głównie skrobia, a u niektórych również inulina lub podobne do niej związki, sacharoza, maltoza lub erytrytol. W ścianie komórkowej znajduje się celuloza, a czasem również mannany i ksylany. Zielenice stanowią jedną z trzech linii rozwojowych roślin (obok glaukofitów i krasnorostów). Współcześnie dzielone są na dwie lub cztery równorzędne grupy (gromady). W rygorystycznych ujęciach taksonomicznych do zielenic zaliczane są także rośliny lądowe, przy czym dla takiego ujęcia stosuje się odrębną nazwę rośliny zielone. Termin zielenice oznacza w aktualnym ujęciu wszystkie linie rozwojowe roślin zielonych po wyłączeniu z nich roślin lądowych.
  Glaukocystofity, glaukofity (Glaucophyta) – typ (gromada) jednokomórkowych (rzadziej tworzących cenobia) glonów, należących do królestwa roślin. Rozmnażają się bezpłciowo przez podział (formy bez ściany komórkowej) lub za pomocą pływek (formy kapsalne i kokoidalne). Do typu tego zalicza się kilkanaście gatunków. Zgodnie z dominującym obecnie poglądem w systematyce grupa ta stanowi najstarszą linię rozwojową roślin.
  Gąbki (Porifera) – typ prymitywnych, beztkankowych zwierząt wyłącznie wodnych (najczęściej morskich), osiadłych, zwykle kolonijnych, o nieregularnym i najczęściej zmiennym kształcie, charakteryzującym się brakiem symetrii. Gąbki należą do najstarszych organizmów wielokomórkowych – zbliżone do nich formy występowały już 1,8 mld lat temu. W zapisie kopalnym znane są ze skamieniałości prekambryjskich, datowanych na około 600 mln lat (gąbki krzemionkowe) oraz kambryjskich (gąbki pospolite i wapienne). Typ obejmuje około 8 tysięcy poznanych dotąd gatunków, z czego tylko 150 żyje w wodach słodkich. Są szeroko rozpowszechnione na kuli ziemskiej, głównie w strefie przybrzeżnej oraz na dnie płytkich mórz.
  Wiciowce kołnierzykowe (Choanoflagellata) – jednokomórkowe, jednojądrowe, wodne, wolno żyjące organizmy eukariotyczne wyposażone w pojedynczą, długą wić otoczoną podobnym do choanocytu gąbek wysokim kołnierzykiem z wypustek cytoplazmatycznych (microvilli), tworzącym rodzaj aparatu filtrującego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.962 sek.