Eparchia jekaterynburska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output .infobox.administratura-nieepiskopalny .naglowek{background:#EEE8AA;color:black}.mw-parser-output .infobox.administratura-patriarchat .naglowek{background:#E61C66;color:white}.mw-parser-output .infobox.administratura-arcybiskupstwo .naglowek{background:#FF2400;color:white}.mw-parser-output .infobox.administratura-metropolia .naglowek{background:#FF2400;color:white}.mw-parser-output .infobox.administratura-egzarchat .naglowek{background:#FF2400;color:white}.mw-parser-output .infobox.administratura-wikariat .naglowek{background:#E6E6FA;color:black}.mw-parser-output .infobox.administratura-opactwo .naglowek{background:#E6E6FA;color:black}.mw-parser-output .infobox.administratura-grupa .naglowek{background:#E6E6FA;color:black}.mw-parser-output .infobox.administratura-prowincja .naglowek{background:#E6E6FA;color:black}.mw-parser-output .infobox.administratura-archiprezbiterat .naglowek{background:#C185D5;color:black}.mw-parser-output .infobox.administratura-dekanat .naglowek{background:#C185D5;color:black}.mw-parser-output .infobox.administratura-diecezja .naglowek{background:#FF0080;color:white}.mw-parser-output .infobox.administratura-administratura.apostolska .naglowek{background:#FF0080;color:white}.mw-parser-output .infobox.administratura-wikariat.apostolski .naglowek{background:#FF0080;color:white}.mw-parser-output .infobox.administratura-prałatura.personalna .naglowek{background:#FF0080;color:white}.mw-parser-output .infobox.administratura-prefektura.apostolska .naglowek{background:#FF0080;color:white}.mw-parser-output .infobox.administratura-prefektura.terytorialna .naglowek{background:#FF0080;color:white}

Eparchia jekaterynburska – jedna z eparchii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego z siedzibą w Jekaterynburgu. Jej obecnym ordynariuszem jest metropolita jekaterynburski i wierchoturski Eugeniusz (Kulberg), zaś funkcję katedry pełni sobór Świętej Trójcy w Jekaterynburgu. Drugą katedrą eparchii jest sobór św. Jana Chrzciciela w Jekaterynburgu. W czasach Imperium Rosyjskiego głównymi katedrami eparchii były jekaterynburskie sobory: św. Katarzyny i Objawienia Pańskiego, które zostały wysadzone w 1930 przez władze sowieckie.

Wojna domowa w Rosji – wojna domowa rozpoczęta w wyniku rewolucji październikowej w 1917 roku i ustanowienia przez bolszewików nowej władzy państwowej w Rosji. Zwolenników nowej władzy określano jako "czerwonych", a przeciwników jako "białych". Niekiedy za datę rozpoczęcia wojny uważa się datę podpisania traktatu brzeskiego (3 marca 1918) – podpisanie tego aktu rzeczywiście spowodowało narastanie oporu oraz zagwarantowało zewnętrzną interwencję i wsparcie sił Ententy po stronie "białych". Za zakończenie wojny domowej jest uważane zajęcie przez Armię Czerwoną Krymu w 1920 roku. Na Dalekim Wschodzie walki trwały jednak do 25 października 1922 roku (zdobycie Władywostoku). W Jakucji starcia zbrojne miały miejsce jeszcze w 1923 roku, a na Półwyspie Czukockim – do połowy 1924 roku.Makary, imię świeckie Matfiej Dmitrijewicz Zwiozdow, rzadziej: Zwiozdow-Makarow (ur. 5 sierpnia 1874 w Garusowie, zm. 23 października 1937 w Swierdłowsku) – rosyjski biskup prawosławny.

Historia[ | edytuj kod]

Eparchia powstała w 1885, poprzez wydzielenie z eparchii permskiej. 29 stycznia 1885 imperator Aleksander III Romanow zaakceptował decyzję Świątobliwego Synodu Rządzącego o potrzebie stworzenia oddzielnej eparchii z centrum w Jekaterynburgu. W momencie powstania liczyła 408 parafii (z czego 34 jednowierców), 428 cerkwi i 446 kaplic, obsługiwanych przez 522 kapłanów. W 1899 ogólna liczba parafii spadła o dwie, jednak liczba cerkwi wzrosła do 497, zaś kaplic i domów modlitwy – do 563. W eparchii pracowało 570 kapłanów. W przededniu rewolucji październikowej administratura prowadziła 504 parafie i czternaście monasterów, w których zamieszkiwały 322 mniszki i 133 mnichów oraz 2532 posłusznice i 177 posłuszników. Podzielona była początkowo na 24 dekanaty, a do 1917 ich liczba wzrosła do 31. W 1893 rozpoczęto program misyjny, który miał na celu chrystianizację ludów zamieszkujących trudno dostępne północne rejony eparchii, głównie Mansów.

W 1169 Andrzej I Bogolubski opanował Kijów uzyskując tym samym tytuł wielkiego księcia. Odmiennie od swoich poprzedników, również ojca, nie przeniósł do tego miasta swej stolicy lecz po złupieniu Kijowa osadzał tam swoich krewnych jako podległych książąt. Centrum swego księstwa pozostawił Włodzimierz, który odtąd stał się stolicą wielkiego księstwa.Sergiusz, imię świeckie: Iwan Nikołajewicz Stragorodski, Иван Николаевич Страгородский (ur. 11 stycznia 1867 w Arzamasie, zm. 15 maja 1944 w Moskwie) – dwunasty (de facto trzynasty) patriarcha moskiewski i całej Rusi, sprawujący urząd w latach 1943–1944.

W latach 1918–1919 na tym terenie prowadzone były walki w ramach rosyjskiej wojny domowej, w wyniku prześladowań bolszewickich śmierć poniosło wówczas co najmniej 45 członków duchowieństwa diecezjalnego, 25 aresztowano, a około 50 musiało się ukrywać. W 1919 r. likwidacji poddano wszystkie placówki oświatowe kierowane przez eparchię. W 1922 w ramach akcji konfiskaty majątku cerkiewnego władze przejęły w samym Jekaterynburgu 1191 kilogramów srebra. W maju 1922 aresztowany został patriarcha Tichon, a 20 sierpnia tego samego roku w soborze św. Katarzyny odbyło się spotkanie części duchowieństwa eparchii, które to przeszło na stronę Żywej Cerkwi. Cerkwie i parafie eparchii podzieliły się na zwolenników patriarchy Tichona, renowacjonistów i grigoriewców. W 1935 na terenie diecezji działa 118 parafii podległych metropolicie Sergiuszowi, 18 wiernych Żywej Cerkwi i 13 parafii grigoriewców. W 1937 ogólna liczba parafii spada do 93, z czego 51 podlega Sergiuszowi, 31 odnowicielstwu, a 11 grigoriewcom.

Rewolucja październikowa w Rosji (według terminologii sowieckiej Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa) – określenie, stosowane na:Locum tenens (łac. dosł. trzymający miejsce) – w niektórych Kościołach chrześcijańskich (w szczególności w Kościołach prawosławnych) tymczasowy administrator Kościoła.

W 1930 władze sowieckie zamykają, a następnie wysadzają w powietrze dwa główne sobory: św. Katarzyny i Objawienia Pańskiego. W czasie terroru z końca lat trzydziestych duchowieństwo różnych odłamów zostaje poddane masowym represjom. Rozstrzelano 7 biskupów, represjonowano 150 duchownych (z czego 93 rozstrzelano). Ogólnie w latach 1918–1944 aresztowano 340 duchownych, z czego 148 zostało rozstrzelanych. Po 1938 na terenie Uralu nie było żadnego biskupa, a wielu duchownych musiało rozpocząć zwykłą pracę zawodową. W latach 1937–1938 zamknięto co najmniej 53 obiekty sakralne, w 1939 – co najmniej 15, w 1940 – co najmniej 13, a w pierwszej połowie 1941 – co najmniej 15. Na przestrzeni kolejnych lat zamknięta została większość cerkwi na terenie eparchii, w samym tylko 1930 ponad 100 cerkwi. Ta fala prześladowań sprawiła, że w mieście Swierdłowsku czynny pozostał jedynie cerkiew św. Jana Chrzciciela i cerkiew Wszystkich Świętych. Ta ostatnia zamknięta została w 1941 r., co pozostawiło miasto tylko z jedną świątynią, w której odbywały się – i do tego nieregularnie – nabożeństwa. W 1941 cerkiew Wszystkich Świętych została zamknięta, co sprawiło że czynna pozostała jedynie cerkiew św. Jana Chrzciciela. Wskutek wszystkich tych represji wymierzonych w prawosławne duchowieństwo i wiernych w ZSRR, w II połowie lat 30. XX wieku eparchia praktycznie przestała działać. Ostatnie czynne parafie podlegały bezpośrednio locum tenens Patriarchatu Moskiewskiego metropolicie Sergiuszowi.

Sobór św. Jana Chrzciciela w Jekaterynburgu (ros. Иоанно-Предтеченский собор) – jeden z prawosławnych soborów w Jekaterynburgu. Wzniesiony w latach 1846–1860. Konkatedra eparchii jekaterynburskiej. W czasach sowieckich jedyna czynna prawosławna świątynia w mieście.Klemens, imię świeckie: Andriej Adamowicz Pieriestiuk (ur. 15 października 1904 w Astrachance - zm. 14 maja 1986 w Jekaterynburgu) - rosyjski biskup prawosławny.

Sytuacja poprawiła się nieznacznie po ataku Niemiec na ZSRR w 1941. W 1943 władze kościelne uzgodniły z władzami państwowymi możliwość otwarcia świątyń na terenie obwodu swierdłowskiego. Na 93 podania o wznowienie nabożeństw tylko 4 zostały rozpatrzone pozytywnie. W 1945 na terenie eparchii odbyło się 11 216 chrztów i 476 ślubów kościelnych, w 1946 – 15 047 chrztów i 1101 ślubów. W 1947 posługę pełniło 47 duchownych i 7 diakonów, w 1949 – 58 duchownych i 12 diakonów, a w 1958 liczba ta wynosiła 58 duchownych i 15 diakonów. Kolejne represje zaczęły się za rządów Nikity Chruszczowa. 16 cerkwi zostało zamkniętych w latach 1960–1962. Na terenie miasta Swierdłowska czynna była wówczas znów tylko jedna świątynia i stan ten miał się utrzymać aż do rozpadu Związku Radzieckiego. Pieriestrojka i przemiany jakie nastąpiły na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku doprowadziły do poprawy sytuacji duchowieństwa i wiernych. W 1988 otwarto 6 nowych parafii i zwrócono 4 świątynie, a w 1989 – 16 parafii i 9 świątyń. W latach 1991–1992 zwrócono kolejnych 38 świątyń. W 1988 ilość chrztów w porównaniu z rokiem 1987 potroiła się, osiągając liczbę 170 121. W 1989 ochrzczono już 370 572 osób. Po utworzeniu Federacji Rosyjskiej eparchia odzyskała dużą część dawnych cerkwi i soborów, w których wznowiony został kult religijny.

Posłusznik (nowicjusz) – osoba przygotowująca się do życia monastycznego. Przebywa ona w monasterze razem z innymi braćmi, ale nie jest jeszcze mnichem.Warłaam, imię świeckie: Konstantin Wasiliewicz Pikałow (ur. 15 grudnia 1885 w Liwnach – zm. 2 sierpnia 1946 w Niżnym Tagilu) – rosyjski biskup prawosławny.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Nikanor, imię świeckie: Nikifor Tymofiejewicz Kamienski, Никифор Тимофеевич Каменский (ur. 25 maja 1847 w okolicach Astrachania – zm. 27 listopada 1910 w Kazaniu) – biskup, a następnie arcybiskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.
Monaster Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Jekaterynburgu (ros. Крестовоздвиженский монастырь, Крестовоздвиженский мужской монастырь города Екатеринбурга) – prawosławny monaster znajdująca się w Jekaterynburgu, w obwodzie swierdłowskim. Założony w 1995 roku przy cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego.
Wincenty, imię świeckie: Wiktor Aleksandrowicz Morar (ur. 4 października 1953 w Skulianach) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.
Krzysztof, imię świeckie Fiodor Aleksiejewicz Smirnow (ur. 8 lutego 1842, zm. 1921) – rosyjski biskup i teolog prawosławny.
Włodzimierz, imię świeckie: Wasilij Grigorjewicz Sokołowski-Awtonomow, (ur. 31 grudnia 1852 w Senkowce – zm. 27 listopada 1931 w Moskwie ) - rosyjski biskup prawosławny.
Monaster Świętych Cierpiętników Carskich (ros. Монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев) – męski klasztor prawosławny w uroczysku Ganina Jama w okolicach Jekaterynburga, w eparchii jekaterynburskiej i wierchoturskiej, założony na miejscu, gdzie 17 lipca 1918 czekiści jekaterynburscy ukryli szczątki zamordowanego cara Mikołaja II Romanowa, jego rodziny i służących.
Grzegorz, imię świeckie Gawriił Julianowicz (Uljanowicz) Jackowski (ur. 13 lipca 1866 w Polnym Mukarowie, zm. 26 kwietnia 1932 w Swierdłowsku) - biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Lider grupy konserwatywnych duchownych - grigoriewców w latach 1924-1927.

Reklama