Entomologia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Entomologia (z gr. entomon – insekt, owad i logos – wiedza, nauka) – dział zoologii zajmujący się owadami. Dawniej używano także terminu owadoznawstwo.

Zoologia (od gr. zoon = zwierzę, i logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka o zwierzętach, czyli wszystkich żywych organizmach zdolnych do przemieszczania i odżywiania się (z wyjątkiem mikroorganizmów), a także ich zachowaniach i budowie.Georges Cuvier (ur. 23 sierpnia 1769 w Montbéliard, zm. 13 maja 1832 w Paryżu) – francuski zoolog, twórca paleontologii.

Entomologię można podzielić na:

 • entomologię ogólną, zajmującą się m.in. systematyką, anatomią, morfologią, fizjologią, ekologią, ewolucją owadów,
 • entomologię stosowaną, zajmującą się badaniem owadów wpływających na działalność ludzką (np. rolnictwo, przemysł drzewny, przechowalnictwo, medycyna, kryminalistyka), w tym tzw. szkodników,
 • entomologia rolnicza
 • entomologia leśna
 • entomologia lekarska
 • entomologia weterynaryjna
 • entomologia sądowa
 • Działy entomologii:

  Jean Louis Rodolphe Agassiz (ur. 28 maja 1807 w Môtier, Szwajcaria, zm. 14 grudnia 1873 w Cambridge, Massachusetts, Stany Zjednoczone) – szwajcarski zoolog, paleontolog, geolog i glacjolog.Myrmekologia to gałąź entomologii zajmująca się badaniem mrówek w środowisku naturalnym oraz w środowisku sztucznym.
 • lepidopterologia – nauka o motylach
 • afidologia - nauka o mszycach
 • apidologia (apiologia, melitologia) – nauka o pszczołach
 • koleopterologia – nauka o chrząszczach
 • odonatologia – nauka o ważkach
 • trichopterologia – nauka o chruścikach
 • dipterologia – nauka o muchówkach
 • hymenopterologia – nauka o błonkówkach
 • myrmekologia – nauka o mrówkach
 • sfekologia – nauka o osach
 • heteropterologia – nauka o pluskwiakach różnoskrzydłych
 • Polskie czasopisma entomologiczne:

  Malakologia, malakozoologia (gr. malakós-miękki) – dział zoologii zajmujący się badaniem mięczaków. Obejmuje ich morfologię, embriologię, fizjologię, ekologię, biologię i systematykę. Ukształtowała się w XIX wieku. Podstawy dał Martin Lister, zaś Georges Cuvier zapoczątkował systematyczną klasyfikację.Mszyce (Aphidoidea) – nadrodzina owadów w rzędzie pluskwiaków, obejmująca ponad 3,5 tys. gatunków, z czego w Polsce występuje kilkaset. Występują masowo, żerują na roślinach. W większości są szkodnikami upraw.
 • Wiadomości Entomologiczne (kwartalnik)
 • Notatki Entomologiczne
 • Polskie Pismo Entomologiczne (kwartalnik)
 • Acta Entomologica Silesiana (periodyk naukowy Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, wychodzi regularnie od 1993 r.)
 • Dipteron (rocznik, newsletter)
 • Odonatrix (półrocznik, newsleter)
 • Trichopteron (newsletter elektroniczny)
 • APHIDS AND OTHER HEMIPTEROUS INSECTS (rocznik, http://www.kul.pl/aphids)
 • Klucze do oznaczania owadów Polski (seria wydawnicza)
 • Pstrąg & Lipień (entomologia wędkarska, newsletter)
 • Tropem bezkręgowców (w przygotowaniu)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • akcesoria entomologiczne
 • historia polskiej entomologii
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Polskie Towarzystwo Entomologiczne
 • Łódzki Oddział PTE
 • Chrząszcze i motyle Polski - entomo.pl
 • Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.Notatki Entomologiczne – kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Mantis w Olsztynie, ISSN 1509-9709, w latach 2000-2002. Ukazało się 10 zeszytów. Pismo czarno-białe z kolorowymi wkładkami. Zamieszczało artykuły popularne, informacje i notatki faunistyczne dotyczące owadów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ważki (Odonata) – rząd drapieżnych, starych ewolucyjnie owadów o przeobrażeniu niezupełnym, smukłym ciele, dużych oczach złożonych, krótkim tułowiu, silnie wydłużonym odwłoku i dwóch parach skrzydeł. W stanie spoczynku utrzymują skrzydła rozłożone na boki lub podniesione do góry. Tradycyjnie zaliczane są wraz z jętkami (Ephemeroptera) do grupy prymitywnych owadów pierwotnoskrzydłych (Paleoptera), których większość już wymarła. Są związane ze środowiskiem wodnym – larwy żyją w wodzie, a osobniki dorosłe (imagines) przebywają w pobliżu zbiorników z wodą stojącą lub płynącą. Ważki są bardzo dobrymi lotnikami. Latają szybko i bezgłośnie. U większości gatunków jest wyraźnie zaznaczony dymorfizm płciowy.
  Konchiologia (z gr. konche – muszla) – nauka zajmująca się badaniem skorup mięczaków – zwanych konchami lub muszlami.
  Historii polskiej entomologii (historia entomologii w Polsce) – historię entomologii w Polsce opisano w opracowaniach dotyczących historii nauk zoologicznych (Brzęk 1955, Fedorowicz 1963), w szczególności historię polskiej entomologii opisał T.B. Hadaś (1998). Nadal jednak historia badań nad owadami oraz zrzeszania się środowiska entomologów w Polsce czeka na pełniejsze opracowanie.
  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Fizjologia (gr. φυσιολογία, od φύσις - natura + λόγος - nauka) – nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem czynności życiowych organizmów.
  Odonatrix – polski biuletyn poświęcony ważkom (Odonata), ISSN 1733–8239. W latach 2005–2006 wydawany w Lublinie przez Polskie Towarzystwo Entomologiczne – Sekcję Odontologiczną, od roku 2007 w Olsztynie przez Wydawnictwo Mantis. Siedzibą redakcji jest Zakład Zoologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  Alfred Russel Wallace (ur. 8 stycznia 1823 w Usk (hrabstwo Monmouthshire, Walia), zm. 7 listopada 1913 w Broadstone (hrabstwo Dorset, Anglia) – brytyjski biolog i przyrodnik.

  Reklama