• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Encyklopedia Katolicka

  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Encyklopedia katolickapolska encyklopedia specjalistyczna wydana w latach 1973–2014 w Lublinie przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

  Przygotowywano ją w Instytucie Leksykograficznym KUL współpracującym z Towarzystwem Naukowym KUL. Encyklopedia prezentuje zagadnienia doktrynalne i działalność Kościoła katolickiego oraz innych Kościołów chrześcijańskich: prawosławnych i protestanckich, wspólnot religijnych i religii niechrześcijańskich. Zawiera hasła z historii Kościoła w Polsce i na świecie, z teologii, kultury i sztuki chrześcijańskiej, a także z zakresu katolickiej nauki społecznej.

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (skrót: Towarzystwo Naukowe KUL lub TN KUL) - instytucja naukowo-wydawnicza, odrębna, ale komplementarna w stosunku do KUL, założona w 1934 przez księdza Antoniego Szymańskiego.Doktryna religijna – poglądy dotyczące natury i cech charakterystycznych sfery sacrum. Jeden z elementów systemu religijnego. Możne je podzielić na kilka aspektów:

  Encyklopedię tworzą następujące tomy:

  1. A i Ω – Baptyści (1973, ​ISBN 83-86668-01-6​)
  2. Bar – Centuriones (1976, ​ISBN 83-86668-02-4​)
  3. Cenzor – Dobszewicz (1979, ​ISBN 83-86668-03-2​)
  4. Docent – Ezzo (1983, ​ISBN 83-86668-04-0​)
  5. Fabbri – Górzyński (1989, ​ISBN 83-86668-05-9​)
  6. Graal – Ignorancja (1993, ​ISBN 83-86668-06-7​)
  7. Ignoratio elenchi – Jędrzejów (1997, ​ISBN 83-86668-71-7​)
  8. Język – Kino (2000, ​ISBN 83-87703-87-7​)
  9. Kinszasa – Krzymuska (2002, ​ISBN 83-7306-068-5​)
  10. Krzyszkowski – Lozay (2004, ​ISBN 83-7306-195-9​)
  11. Lu An – „Maryawita” (2006, ​ISBN 83-7306-300-5​)
  12. Maryja – Modlitwa (2008, ​ISBN 978-83-7306-390-7​)
  13. Modlitwa – Notyfikacja (2009, ​ISBN 978-83-7306-443-0​)
  14. Nouet – Pastoralis officii (2010, ​ISBN 978-83-7306-475-1​)
  15. Pastoralna psychologia – Porphyreon (2011, ​ISBN 978-83-7306-518-5​)
  16. Porpora – Reptowski (2012, ​ISBN 978-83-7306-551-2​)
  17. Republika – Serbia (2012, ​ISBN 978-83-7306-567-3​)
  18. Serbowie – Szczepański (2013, ​ISBN 978-83-7306-614-4​)
  19. Szczepkowski – Użhorodzka unia (2013, ​ISBN 978-83-7306-651-9​)
  20. VÁC – Żywy Różaniec (2014, ​ISBN 978-83-7306-654-0​).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Romuald Niparko
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Encyklopedia Katolicka. TN KUL
 • Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.Polskie encyklopedie – encyklopedie napisane lub przetłumaczone z języków obcych przez Polaków, wydane w Polsce lub za granicą w języku polskim (lub innych językach uniwersalnych, np. łacińskim, angielskim). Artykuł zawiera listę encyklopedii opublikowanych w Polsce lub za granicą w formie książkowej w języku polskim lub z użyciem tego języka oraz przetłumaczonych z języków obcych na ten język.
  Warto wiedzieć że... beta

  Romuald Niparko (ur. 5 października 1940 w Michnowiczach, zm. 8 maja 2018) – polski duchowny katolicki, protonotariusz apostolski, teolog, profesor nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista w zakresie pedagogiki religii.
  Prawosławie – doktryna ortodoksyjnego (gr. ὀρθόδοξος – prawdziwie, prawidłowo wierzący) Kościoła chrześcijańskiego – jednej z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła katolickiego, powstałych w wyniku rozłamu w chrześcijaństwie z 1054 roku (tzw. schizmy wielkiej – co uznaje się historycznie bardziej uzasadnione niż pojęcie tzw. schizmy wschodniej).
  Katolicka nauka społeczna (KNS) składa się z tych aspektów doktryny Kościoła katolickiego, które odnoszą się do kwestii zbiorowych problemów społeczności lub też całej ludzkości.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.741 sek.