Encyclopedia of Aesthetics

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Encyclopedia of Aesthetics – czterotomowa anglojęzyczna encyklopedia estetyki wydana przez Oxford University Press w 1998, pod redakcją Michaela Kelly. Tematyka dzieła pokrywa szerokie spektrum zagadnień, od wąsko rozumianej estetyki jako wyspecjalizowanej dyscypliny filozoficznej po luźniej z nią związane szczegółowe zagadnienia socjologiczne, psychologiczne, kulturoznawcze i historyczne. W przygotowaniu encyklopedii wzięło udział bardzo wielu czołowych reprezentantów odpowiednich dziedzin wiedzy z całego świata.

Michael Kelly (ur. 13 lutego 1850 w Waterford, zm. 8 marca 1940 w Sydney) – irlandzki duchowny rzymskokatolicki, w latach 1911-1940 arcybiskup metropolita Sydney.Historia idei – pole badań w historii i dziedzinach jej bliskich, zajmujące się wyrażaniem, kontynuacją i zmianami w ludzkich ideach na przestrzeni czasu. Uważa się tę dyscyplinę za siostrzaną wobec historii intelektualnej i zbliżoną do historii filozofii oraz historii literatury.

Encyklopedia przyjmuje perspektywę komparatystyczną, charakterystyczne jest dla niej równorzędne traktowanie tradycji estetycznych wywodzących się spoza tradycji świata zachodniego oraz krytyczna analiza samej tradycji zachodniej. Charakterystyczna jest także duża ilość haseł wychodzących poza ramy tradycyjnej estetyki filozoficznej, w tym obszerne potraktowanie takich zagadnień, jak estetyka afrykańska, indyjska, chińska, lesbijska i gejowska; encyklopedyczne opracowanie pewnych specyficznych i płynnych zjawisk kulturowych, jak dowcip, obsceniczność czy sztuka ludów pierwotnych; wiele haseł interdyscyplinarnych, m.in. obszerne hasła o estetycznych aspektach polityki, prawa i nauk ścisłych.

Oxford University Press – wydawnictwo Oxford University, największe wydawnictwo uniwersyteckie na świecie. Publikuje m.in. Oxford English Dictionary i wiele monografii naukowych w wielu dyscyplinach.

Encyclopedia of Aesthetics stanowi bardzo rozległe i niecodzienne przedsięwzięcie wydawnicze o dużej skali interdyscyplinarności. Poza najobszerniejszymi encyklopediami ogólnofilozoifcznymi (jak Routledge Encyclopedia of Philosophy) porównywalnym dziełem jest The Dictionary of the History of Ideas, równie przekrojowo traktujące całą kulturę ludzką z punktu widzenia historii idei.

Bibliografia[ | edytuj kod]

Recenzje:

 • pochodzące z „The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, vol. 58, nr 3:
 • Silvers, Anita I. Achievement of Stated Goals; Cultural and Philosophical Missions ss. 291-293
 • Donougho, Martin II. Scope and Balance ss. 293-295
 • Davis, Whitney III. Historical and Art-Historical Coverage, ss. 295-298
 • Moore, Ronald IV. The Encyclopedia as a Learning Tool ss. 298-302
 • Inne:
 • Budd, Malcolm „The Journal of Philosophy”, vol. 97, nr 2, ss. 94-99
 • Patella, Giuseppe
 • Riedel, Tom
 • Rowe, M.W. „British Journal of Aesthetics”, vol. 42, nr 1, ss. 83-86
 • Woodfield, Richard Book Reviews „The Art Bulletin”, vol. 83, nr 3, ss. 559-563
 • Reklama