• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Elias Fries

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Mykologia, mikologia – dział biologii zajmujący się badaniem grzybów (Fungi), ich systematyką, budową (morfologią, anatomią, cytologią), fizjologią, a także znaczeniem dla człowieka.
  Systema mycologicum (pełny tytuł: Systema mycologicum: sistens fungorum ordines, genera et species, huc usque cognitas, quas ad normam methodi naturalis determinavit) – trzytomowe dzieło, w którym Elias Fries sklasyfikował grzyby według ich cech morfologicznych; budowy zarodników, ich powierzchni i barwy, oraz szczegółów budowy owocnika (kolor i struktura powierzchni kapelusza, rodzaj hymenoforu, budowa blaszek, kolców, trzonu, pierścienia itp.). Była to pionierska praca, w której wzorując się na Karolu Linneuszu stworzył podwaliny sztucznej taksonomii grzybów. Powstało w latach 1831–32.

  Elias Magnus Fries (ur. 15 sierpnia 1794 we Fremsjö, zm. 8 lutego 1878 w Uppsali) – szwedzki botanik i mykolog.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się w południowej Szwecji, w rejonie bogatym w grzyby. Ten fakt, jak również edukacja przyrodnicza, jaką otrzymał od ojca – pastora w miejscowym kościele, wpłynęły na rozwój jego zainteresowań mykologią. W 1814 r. ukończył studia przyrodnicze na Uniwersytecie w Lund. Po ukończeniu studiów pozostał na uczelni uzyskując kolejne stopnie naukowe. W 1824 został profesorem nadzwyczajnym na tej uczelni, a w 1834 r. profesorem nadzwyczajnym ekonomii stosowanej na Uniwersytecie w Uppsali. Pracował naukowo aż do śmierci.

  Blaszka – typ hymenoforu, element budowy owocnika grzybów owocnikowych, na którym tworzy się warstwa hymenialna (obłocznia), wytwarzająca zarodniki.Porosty (łac. Lichenes z gr. λειχήνα, leichena) – tradycyjna nazwa organizmów składających się z grzybów (Fungi), tworzących obligatoryjne symbiozy – głównie z prokariotycznymi cyjanobakteriami (Cyanobacteria) lub eukariotycznymi zielenicami (Chlorophyta). Jako samodzielna jednostka taksonomiczna przestała istnieć w 1981 roku w wyniku zmian, wprowadzonych przez Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej. Pojęcie to ujmowane jest obecnie w kategoriach ekologicznych (podobnie jak grzyby mykoryzowe), a nie systematycznych. Systematyka i nomenklatura porostów dotyczy ich komponentu grzybowego.

  Pełnił wiele funkcji. Był dyrektorem Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu w Uppsali, członkiem Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, członkiem zagranicznym Royal Society of London i członkiem Linnean Society.

  Praca naukowa[ | edytuj kod]

  W latach 1831–32 napisał trzytomowe dzieło Systema mycologicum, w którym sklasyfikował grzyby według ich cech morfologicznych; budowy zarodników, ich powierzchni i barwy, oraz szczegółów budowy owocnika (kolor i struktura powierzchni kapelusza, rodzaj hymenoforu, budowa blaszek, kolców, trzonu, pierścienia itp.). Była to pionierska praca, w której stworzył stworzył podwaliny taksonomii grzybów. Oprócz tej pracy jest autorem także innych publikacji o grzybach, porostach i roślinach kwiatowych.

  Owocnik, twór grzybniowy – zbita część grzybni, wytwarzana przez nią w formie charakterystycznej dla każdego gatunku, tworząca na zewnątrz lub wewnątrz zarodniki. Owocniki występują u grzybów wyższych; workowców i podstawczaków, a ich zadaniem jest wytwarzanie zarodników. Zbudowane są z dwóch rodzajów grzybni: płonnej – plektenchymy, stanowiącej rusztowanie i zarodnionośnej – obłoczni, w której wytwarzane są zarodniki. Mogą mieć różną postać, np. kapelusza osadzonego na trzonie, kopyta, bulwy, miseczki, maczugi, krzaczka, różdżki, płaskiej skorupy i inne. Istnieje ogromna różnorodność kształtów i barw owocników. Niemal wszystkie wyrastają nad ziemią, ale istnieją też owocniki podziemne, np. u trufli.Rośliny kwiatowe (Anthophyta) - przestarzała nazwa roślin nasiennych (Spermatophyta). Wbrew pozorom, nazwa ta nie jest równoznaczna z angielskim określeniem "flowering plants", które odnosi się wyłącznie do roślin okrytonasiennych (Magnoliophyta). Słowo "flower" odnosi się bowiem tylko do kwiatów roślin okrytonasiennych, zaś u roślin nagonasiennych kwiatostany męskie i żeńskie określa się zwykle odpowiednio jako "male cones" oraz "female cones" (także we wczesnych stadiach rozwoju).

  Opracowana przez Friesa klasyfikacja grzybów była klasyfikacją sztuczną, opartą na podobieństwie budowy, nie uwzględniająca pokrewieństwa. Od jego czasów w klasyfikacji grzybów zmieniło się bardzo wiele, Fries jednak pozostaje znany jako pionier klasyfikacji.

  Opisał wiele nowych gatunków grzybów. W naukowych nazwach utworzonych przez niego taksonów dodawany jest skrót jego nazwiska Fr.

  Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.Taksonomia (gr. taksis – układ, porządek + nomos – prawo) – poddyscyplina systematyki organizmów, nauka o zasadach i metodach klasyfikowania, w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek systematycznych (taksonów) i włączaniu ich w układ kategorii taksonomicznych.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Elias Magnus Fries (1794 – 1878) – a brief biography [dostęp 2020-06-12] (ang.).
  2. Index Fungorum (gatunki) [dostęp 2020-06-12] (ang.).
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Uppsala – miasto we wschodniej części Szwecji położone ok. 70 km na północ od Sztokholmu. Jest czwartym co do wielkości miastem Szwecji i centrum administracyjnym regionu Uppsala (Uppsala län).
  Warto wiedzieć że... beta

  Trzon grzyba – część owocnika, występująca u wszystkich grzybów kapeluszowych oraz u niewielkiej ilości grzybów bezkapeluszowych (o owocnikach typu hubowatego).
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Alfabetyczna lista skrótów niektórych nazwisk botaników i mykologów umieszczanych w nazwach naukowych roślin. Najczęściej są to autorzy, którzy w publikacjach jako pierwsi ważnie opisali dany takson i nadali mu nazwę systematyczną. Wykaz standardowych skrótów autorów diagnoz taksonomicznych jest publikowany przez Królewskie Ogrody Botaniczne w Kew (Authors of Plant Names).
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.
  Pierścień – u grzybów kapeluszowych część osłony całkowitej znajdująca się na trzonie. Podczas wzrostu owocnika osłona ulega rozerwaniu, a jej resztki pozostają na różnych częściach owocnika (w zależności od gatunku), jako łatki, strzępki czy brodawki na kapeluszu, pierścień na trzonie lub pochwa w nasadzie trzonu. Pierścień może być zwisający, wzniesiony, podwójny lub krynolinowy, może być silnie związany z trzonem, może też mieć postać obrączki łatwo dającej się po trzonie przesuwać. U niektórych gatunków pierścień jest trwały, u niektórych jest nietrwały, tzn. wstępuje tylko na młodych owocnikach, później zanika, u niektórych brak go zupełnie.Występowanie pierścienia, jego morfologia i trwałość mają duże znaczenie przy oznaczaniu wielu gatunków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.66 sek.