Eleonora Salwa-Syzdek

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Eleonora Syzdek z domu Salwa (ur. w 1933) – doktor historii, historyczka dziejów najnowszych i publicystka.

Zakład Historii Partii - instytucja istniejąca w latach 1957-1971 przy KC PZPR. Zajmowała się badaniem dziejów ruchu robotniczego. Po likwidacji Wydziału historii Partii powołano na jego miejsce Zakład Historii Partii przy KC PZPR. Podobnie jak w poprzedniej instytucji, kierownikiem ZHP został Tadeusz Daniszewski, jego zastępcą nadal był Józef Kowalski. Nowym zastępcą szefa ZHP w 1957 został Janusz Durko, a w 1966 kierownictwo poszerzyło Norberta Kołomejczyka. W marcu 1968 roku klimat antysemickiej nagonki doprowadził do ataków personalnych wymierzonych przede w kierownictwo zakładu. Tadeusz Daniszewski i Józef Kowalski odeszli na rentę. Z Zakładem rozstali się też: Seweryn Ajzner, Stanisława Leblang, Aleksander Litwin, Edwarda Mark, Franciszka Świetlikowa, Romana Toruńczyk i Maria Watle. W latach 1968-1971 była to instytucja w praktyce niefunkcjonująca. Ostatecznie zakład rozwiązano. Pozostawiono jedynie dział archiwalny, który od 1971 r. istniał jako osobna jednostka – Centralne Archiwum KC PZPR. Większa część pracowników naukowych ZHP znalazła zatrudnienie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR (od 1984 Akademia Nauk Społecznych). Zakład Historii Partii wydawał kwartalnik "Z Pola Walki". Z Zakładem Historii Partii byli związani okresowo następujący historycy:Władysław Gomułka, ps. Wiesław, Feliks Duniak, (ur. 6 lutego 1905 w Białobrzegach Franciszkańskich, zm. 1 września 1982 w Konstancinie) – polski polityk, działacz komunistyczny, I sekretarz KC PPR (1943-1948), I sekretarz KC PZPR (1956-1970), poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL II, III, IV i V kadencji.

Życiorys[ | edytuj kod]

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim i doktoryzowała się w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Pracowała w Zakładzie Historii Partii przy KC PZPR oraz w Instytucie Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego. Opublikowała wiele książek i artykułów publicystycznych. Pisze do „Dziś”, „Forum Klubowego”, „Res Humany”, „Trybuny” i innych periodyków o lewicowej orientacji.

Tadeusz Paweł Rutkowski (ur. 1965) – polski historyk, pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

Jej mężem był lewicowy historyk Bronisław Syzdek.

Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Państwo ludowe i Kościół katolicki, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich 1965.
 • Socjalistyczna perspektywa laicyzacji, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1967.
 • Laicyzacja i świeckie wychowanie w Polsce : główne kierunki przemian w latach 1918-1968, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1971.
 • Obywatelskie exposé młodych, wybór Zdzisław Słowik, Eleonora Syzdek, Danuta Zabłocka, wstęp Bronisław Gołębiowski, Warszawa: „Iskry” 1971.
 • Wanda Wasilewska (1905-1964), Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1979.
 • W jednym życiu tak wiele ... : opowieść o Wandzie Wasilewskiej, Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1980.
 • Działalność Wandy Wasilewskiej w latach drugiej wojny światowej, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1981.
 • Wanda Wasilewska we wspomnieniach, wybór, wstęp i oprac. Eleonora Syzdek, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1982.
 • Deklaracja ideowa Związku Patriotów Polskich, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1983.
 • Dyskusje ideologiczno-polityczne wśród lewicy polskiej w ZSRR na przełomie 1943/44 : (wybór dokumentów), wstęp, wybór i oprac. Eleonora Syzdek, Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. Wydział Nauk Politycznych 1985.
 • Wanda Wasilewska, O wolną i demokratyczną : wybór artykułów, przemówień i listów, wybór i oprac. Zbigniew Kumoś, Tadeusz Siergiejczyk, Eleonora Syzdek, przedmowa Kazimierz Sobczak, Warszawa: Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej 1985.
 • (współautor: Bronisław Syzdek), Polityczne dylematy Władysława Gomułki, Warszawa: „Czytelnik” 1985.
 • Platerówki : wojenne i powojenne losy kobiet-żołnierzy 1 Samodzielnego Batalionu im. Emilii Plater, wstęp i red. Eleonora Syzdek, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1988.
 • (współautor: Bronisław Syzdek), Zanim zostanie zapomniany, Warszawa: „Projekt” 1996 (o Józefie Cyrankiewiczu).
 • (współautor: Bronisław Syzdek), Cena władzy zależnej : (szkice do portretów znanych i mniej znanych polityków Polski Ludowej), Warszawa: „Comandor” 2001.
 • Ryszard Strzelecki-Gomułka, Eleonora Salwa-Syzdek, Między realizmem a utopią : Władysław Gomułka we wspomnieniach syna, Warszawa: Studio Emka 2003.
 • Władysław Gomułka i jego epoka, praca zbiorowa pod red. Eleonory Salwa-Syzdek i Tadeusza Kaczmarka, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka 2005.
 • Była taka Polska, Warszawa: Wydawnictwo Comandor 2008.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Tadeusz Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007.
 • Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich – istniejąca w okresie Polski Ludowej instytucja z siedzibą w Warszawie zajmująca się kształceniem działaczy państwowych, w tym nauczycieli, na potrzeby popieranego przez państwo procesu ateizacji życia publicznego w Polsce, w tym ograniczania wpływu Kościoła katolickiego na społeczeństwo polskie. Ośrodek był instrumentem realizacji założeń polityki wyznaniowej władz PRL. Ściśle współpracował z Towarzystwem Krzewienia Kultury Świeckiej. Obok działalności dydaktycznej instytucja prowadziła też aktywność wydawniczą.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.
  Kazimierz Sobczak (ur. 1923, zm. 2004) - polski historyk wojskowości i dziejów najnowszych, oficer Ludowego Wojska Polskiego. Od 1945 w Ludowym Wojsku Polskim, ukończył Wojskową Szkołę Polityczno-wychowawczą w 1949. Następnie wykładowca w Oficerskiej Szkole Broni Pancernej (do 1951). Absolwent Wojskowej Akademii Politycznej, mgr w 1958. Wyładowca Wojskowej Akademii Politycznej od 1954, zastępcą szefa Katedry Historii wojskowości (1960-1968). Doktorat w 1961 pod kierunkiem Stanisława Herbsta, habilitacja w 1967, profesor nadzwyczajny w 1972, profesor zwyczajny w 1982. W latach 1968-1970 prodziekan a następnie dziekan/komendant Wydziału Historyczno-Politycznego Wojskowej Akademii Politycznej. W latach 1981-1990 komendant Wojskowego Instytutu Historycznego.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Wanda Wasilewska (ur. 21 stycznia 1905 w Krakowie, zm. 29 lipca 1964 w Kijowie) – polska i radziecka działaczka komunistyczna, pisarka i polityk, od lipca do września 1944 wiceprzewodnicząca PKWN, pułkownik Głównego Zarządu Politycznego Armii Czerwonej w 1943 roku.

  Reklama