• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Egzarchat  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (ukr. Українська Греко-Католицька Церква) – większy arcybiskupi Kościół wschodni działający obecnie na terenie Ukrainy oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Egzarchat – typ jednostki kościelnego podziału administracyjnego występujący w wielu Kościołach prawosławnych oraz katolickich Kościołach wschodnich.

  Termin ten wywodzi się z Cesarstwa Bizantyjskiego, gdzie egzarchami tytułowani byli namiestnicy cesarscy najważniejszych prowincji. Współcześnie mianem egzarchatu najczęściej określa się obszar położony poza głównym terenem działania danego Kościoła, poddany władzy kanonicznej przedstawiciela patriarchy, noszącego tytuł egzarchy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych tytuły egzarchów nosi znaczna część prawosławnych hierarchów.

  Egzarchat apostolski Istambułu – jednostka administracyjna kościoła greckokatolickiego w Turcji, powstała w 1911. Od 1957 pozostaje sede vacante. W 2009 liczyła 25 wiernych i ani jednego kapłana.Codex canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus (pol. kodeks kanonów Kościołów wschodnich, skrót: CCEOr lub KKKW) - jednolity zbiór prawa kanonicznego dla katolickich Kościołów wschodnich promulgowany 18 października 1990 r. przez papieża Jana Pawła II konstytucją Sacri canones. Wszedł w życie 1 października 1991 r.

  Katolickie Kościoły wschodnie[ | edytuj kod]

  W katolickich Kościołach wschodnich egzarchaty stanowią odpowiedniki rzymskokatolickich wikariatów apostolskich (z kolei odpowiednikami diecezjieparchie). Prawo ich ustanawiania oraz mianowania egzarchów mają patriarchowie poszczególnych obrządków:

  Egzarchat apostolski Harbinu (łac. Exarchatus Apostolicus Harbinensis, chin. 哈尔滨东方天主教会特别区, rus. Апостольский экзархат Харбина) – rosyjskokatolicki egzarchat apostolski ze stolicą w Harbinie, w prowincji Heilongjiang, w Chińskiej Republice Ludowej. Jest to jedyna jednostka administracyjna katolickich Kościół wschodnich w Chinach (wliczając również Tajwan). Egzarchat patriarszy Iraku - egzarchat Kościoła melchickiego w Iraku, podległy bezpośrednio melchickiemu patriarsze Antiochii. Został ustanowiony 17 września 1838 roku. Od 2004 pozostaje sede vacante.
  .mw-parser-output div.cytat{display:table;border:1px solid #aaa;padding:0;margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin-left:auto;margin-right:auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

  Terytorium Kościoła, którym rządzi Patriarcha, rozciąga się na te regiony, w których jest zachowywany ryt właściwy dla tego Kościoła, a Patriarcha ma zgodnie z prawem nabyte uprawnienie do erygowania prowincji, eparchii oraz egzarchatów.

  Egzarchia charkowska - egzarchat Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, powstała 2 kwietnia 2014 z podziału egzarchii doniecko-charkowskiej na egzarchię doniecką i egzarchię charkowską.Egzarchat apostolski Ameryki Łacińskiej i Meksyku – egzarchat Kościoła ormiańskiego obejmujący Meksyk, Brazylię i Urugwaj. Jest podległa bezpośrednio patriarsze ormiańskiemu Nersesowi Bedrosowi XIX.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Egzarchat patriarszy Jerozolimy i Ammanu – jednostka administracyjna Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego z siedzibą w Jerozolimie, obejmująca swoim zasięgiem terytorium Ziemi Świętej (Izrael, Autonomia Palestyńska, Jordania).
  Egzarchat Apostolski Argentyny – egzarchat Kościoła melchickiego w Argentynie. Jest podległy bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Został erygowany 20 kwietnia 2002 roku przez papieża Jana Pawła II na mocy konstytucji apostolskiej Quandoquidem saeculorum.
  Kościół katolicki obrządku ormiańskiego, Kościół ormiańskokatolicki, jeden z katolickich Kościołów wschodnich, patriarchalny, wchodzący w skład Kościoła katolickiego, uznający władzę i autorytet papieża.
  Egzarchat patriarszy Jerozolimy i Palestyny – egzarchat Kościoła maronickiego z siedzibą we Wschodniej Jerozolimie, obejmujący maronitów żyjących na obszarze Autonomii Palestyńskiej.
  Patriarcha – (gr. πατριάρχης „praojciec”) w Nowym Testamencie określenie protoplastów Izraelitów (Abraham, Izaak, Jakub oraz dwunastu synów Jakuba), ale także protoplastów ludzkości, oraz protoplastów rodów, np. Dawid.
  Egzarchia doniecka, egzarchat kościoła greckokatolickiego na Ukrainie, powstały 11 stycznia 2002 jako egzarchia doniecko-charkowska. Podzielony 2 kwietnia 2014 na egzarchię doniecką i egzarchię charkowską.
  Kościół melchicki (także "melkicki", oficjalnie "Grecki Melchicki Kościół Katolicki", łac. Ecclesia Graeca Melkita) - jeden z katolickich Kościołów wschodnich, działający pierwotnie na terenie starożytnych patriarchatów Antiochii, Jerozolimy i Aleksandrii, a obecnie również wśród diaspory wiernych w Europie i w obu Amerykach. Kościół melchicki wywodzi się z prawosławnej Cerkwi istniejącej na obszarze wymienionych patriarchatów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.037 sek.