• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Egipskie hieroglify jednoliterowe  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Egipskie hieroglify trzyliterowe (zw. trzyspółgłoskowe lub trzyliterowe) – pojedyncze hieroglify reprezentujące swoją wartością fonetyczną trzy kolejno następujące po sobie spółgłoski. Ta grupa fonemów – łącznie – nie przekracza 50 hieroglifów. Pismo starożytnego Egiptu opiera się na 3 rodzajach hieroglifów: znakach fonetycznych, ideograficznych oraz determinatywach. Odpowiedni ich układ pozwala tworzyć domyślny lub precyzyjny układ zdania mówionego. W razie potrzeby (zwłaszcza przy zapisywaniu obcojęzycznych nazw) starożytni Egipcjanie używali alfabetu - grupy znaków jednospółgłoskowych reprezentujących 24 dźwięki. Samogłoski nie były zapisywane.
  Inne hieroglify czytane jak „jednoliterowce”[ | edytuj kod] – Irt – Iret (lub Iaret – region w starożytnej Syrii (?))

  2. więcej o tym hieroglifie:
     hieroglify – określniki i ideogramypiaszczysta połać ziemi (iw)

  3. więcej o tym hieroglifie:
     hieroglify dwuliterowechyba dwa żebra oryksa (m)
  (Stare Państwo) – Itm – Atum

  2. więcej o tym hieroglifie:
     hieroglify dwuliteroweprzedramię trzymające okrągły bochenek (mi)

  Nowe Państwo - okres w dziejach starożytnego Egiptu, trwający od XVI do XI wieku p.n.e. Był to okres panowania XVIII, XIX i XX dynastii (lata 1570-1070 p.n.e.). Nowe Państwo poprzedzał Drugi Okres Przejściowy, po 1070 p.n.e. nastąpił Trzeci Okres Przejściowy. Nowe Państwo było okresem największego rozkwitu potęgi starożytnego Egiptu.Kift – miasto w Egipcie, w muhafazie Kina. W 2006 roku liczyło 22 063 mieszkańców. Znajduje się w nim stanowisko archeologiczne Koptos (egip. Gebtu, gr. Coptos, łac. Coptus). Było to starożytne miasto egipskie, znajdujące się w środkowym biegu Nilu, poniżej Luksoru.
  ) jeden z hieroglifów – – fon.: m

  2. więcej o tym hieroglifie:
     hieroglify dwuliterowesierp (m3)
  3. zobacz też: sowa (m)
  4. zobacz teæ: palec (m) – Ynm – Yenoam (region w starożytnej Palestynie)

  2. więcej o tych hieroglifach:
     hieroglify dwuliterowetrzy fale (mw)
  (sowa + przedramię trzymające stożkowaty bochenek)
  (sowa + przedramię) – Krr – Kerer (lub Gerãr – miejscowość w starożytnej Syrii (?))

  2. więcej o tym hieroglifie:
     hieroglify dwuliteroweleżący lew (rw)

  Pierwszy Okres Przejściowy (ok. 2250 – ok. 2050 p.n.e.) – okres w historii starożytnego Egiptu między istnieniem Starego i Średniego Państwa charakteryzujący się upadkiem silnej, scentralizowanej władzy, wewnętrznymi walkami o panowanie nad całym krajem i niepokojami społecznymi wywołanymi pogorszeniem się sytuacji uboższych warstw społeczeństwa.Hieroglificzna czcionka blokowa w standardzie Unikod (nazywana także Unikod blok lub Unikod blokowy) – to hieroglify egipskie przekonwertowane na systemową czcionkę blokową. W standardzie ustalonym przez konsocjum Unikod, czcionka hieroglificzna obejmuje znaki w zakresie od U+13000 do U+1342F w zapisie systemu szesnastkowego (lub od 77 824 do 81 919 w zapisie systemu dziesiętnego). Dyskusje i prace nad ustaleniem standardu dla czcionki hieroglificznej prowadzone były od 1997 r. Po raz pierwszy hieroglificzna czcionka blokowa została „wprowadzona” do standardu UTS dopiero w 2009 r. w wersji UTS 5.2. Czcionka wzorowana jest na liście Gardinera i poszerzona o hieroglify z listy Möllera.
  – Klw3p3tr3.t Kleopatra I

  2. więcej o tym hieroglifie:
     hieroglify dwuliteroweleżący lew (rw) (war. ) – ḥtt – kamieniołom

  2. więcej o tym hieroglifie:
     hieroglify dwuliteroweprostokątne ogrodzenie widziane na planie (rzut z góry) (ḥ)
  (prostokątne ogrodzenie widziane na planie + chleb) – fon.: s

  2. więcej o tym hieroglifie:
     hieroglify dwuliteroweroślina ceniona w Górnym Egipcie (sw)

  Atum (egip.Itm) – jeden z głównych i najstarszych bogów starożytnego Egiptu. Razem z Ra, Horachte i Chepri był bogiem słońca i stworzenia. Imię jego można przetłumaczyć jako formę znaczenia pozytywnego, “Znakomity Jeden”, lub znaczenia negatywnego, “Ten jeden, który jeszcze nie istnieje”. Atum jest dobrze udokumentowany w różnych tekstach ikonograficznych i religijnych. Przedstawiany był jako człowiek, który miał na głowie Etfu, albo jako człowiek z głową barana, tak jak Chnum. Jest jednym z ośmiu lub dziewięciu bogów najczęściej wymienianych w Tekstach Piramid. Atum był głównym bóstwem Heliopolis, jego kult zyskał duże znaczenie już w Starym Państwie. Jego najbardziej istotną naturą było samo tworzenie i stworzenie pierwszych bogów. Imię Atuma może być przetłumaczone jako “Całość”. Był uosobieniem początku i doskonałości. W Tekstach Trumiennych i innych religijnych tekstach jest nazywany “Władcą Całości”, więc jest bogiem uniwersalnym.Kleopatra I (ur. 204 p.n.e. - zm. 176 p.n.e.) – królowa Egiptu, współpanowała ze swoim mężem Ptolemeuszem V Epifanesem od 194 p.n.e., a od 180 p.n.e.-176 p.n.e. panowała jako regentka w imieniu syna Ptolemeusza VI. Córka Antiocha III Wielkiego i Laodike, matka Ptolemeusza VI, Ptolemeusza VIII i Kleopatry II.
  – fon.: s

  2. więcej o tym hieroglifie:
     hieroglify dwuliterowekombinacja hieroglifów: rygiel + kroczące nogi (sb) - fon.: š

  2. więcej o tym hieroglifie:
     hieroglify dwuliterowesadzawka z kwiatami lotosu (š3)
  (forma alternatywna – Stare Państwo – hieratyka) ) ) jest wersją odwróconą hieroglifu – – był akceptowany tylko w piśmie heratycznym w okresie Starego Państwa

  3. zobacz też: wiklinowy kosz z rączką (k)

  Egipskie hieroglify dwuliterowe – pojedyncze hieroglify reprezentujące swoją wartością fonetyczną pary spółgłosek (dwie spółgłoski). Jest to największa grupa fonemów wśród najczęściej używanych hieroglifów. Ich łączna suma nie przekracza 100 hieroglifów. Amenhotep IV - Echnaton − władca starożytnego Egiptu (faraon) z XVIII dynastii, syn Amenhotepa III i królowej Teje. Źródła podają rozbieżne daty jego urodzenia, objęcia rządów i śmierci, m.in: 1375-1358 p.n.e. lub 1379-1367-1350 p.n.e., lub 1351-1334 p.n.e. Jego główną żoną była Nefertiti, najprawdopodobniej hurycka księżniczka, a inną Taduhepa. Do czasów śmierci Amenhotepa III ukazało się niewiele wzmianek na temat Amenhotepa IV, co stanowi jedną z zagadek tej postaci.

  (Stare Państwo) ) był wcześniejszą wersją hieroglifu -

  3. więcej o tym hieroglifie:
     hieroglify – określniki i ideogramy(1) podstawka pod słoje na wino lub piwo (det.) – Gbtyw – Koptus (lub Koptos, łac. Coptus – miasto znajdujące się w środkowym biegu Nilu, poniżej Luksoru)

  2. więcej o tym hieroglifie:
     hieroglify trzyliterowetorba z płótna (lnu) (sšr)
  (Stare Państwo) ) był używany zamiennie z hieroglifem –

  3. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramychleb (det.)

  Oryx – rodzaj antylop z podrodziny antylop końskich (Hippotraginae) w rodzinie krętorogich (Bovidae). Oryksy znane były już starożytnym Egipcjanom, którzy często przedstawiali ich wizerunki na reliefach. Najbardziej znanym gatunkiem jest żyjący w Afryce Północnej, na skraju Sahary (Czad), oryks szablorogi (Oryx dammah) o zagiętych do tyłu długich, prawie metrowych rogach, pokrytych pierścieniowatymi zgrubieniami. Są zwierzętami bardzo płochliwymi i nadzwyczaj szybkimi. Sierść oryksa jest barwy żółtawobiałej, a jedynie szyję ma rdzawoczerwoną. Długość ciała ok. 2,3 m, wysokość w kłębie do 140 cm. Znakomicie przystosowany do życia w warunkach półpustynnych. Gatunek zagrożony wyginięciem.Hieratyka (gr. hiereus "kapłan") - jedna z form starożytnego pisma egipskiego, służąca przeważnie do zapisywania świętych tekstów na papirusie. Znaki tego pisma nie miały już obrazkowego charakteru hieroglifów i były często łączone. Pismo to pojawiło się już w czasach I dynastii. Około 660 r. p.n.e. hieratyka zaczęła ustępować demotyce, ale jeszcze przez kilka stuleci była używana przez kapłanów.
  ) był używany zamiennie z hieroglifem –
     wyjątek stanowi kilka słów, gdzie ten hieroglif występuje podwójnie ( )

  3. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramychleb (det.) – Irt – Iret (lub Iaret – region w starożytnej Syrii (?))

  2. więcej o tym hieroglifie:
     hieroglify dwuliterowetłuczek (ti) – Ṯṯi – Czeczi (lub Tczetczi – imię męskie)
  2. ten hieroglif ( ) był używany zamiennie z hieroglifem –

  3. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramychleb (det.) – Ddw – Buzyrys (lub łac. Busiris, obecnie: Abu Sir Bana)

  2. więcej o tym hieroglifie:
     hieroglify dwuliteroweprzedramię trzymające stożkowaty bochenek (di) – dḳ(r) – owoce (l. mn.)

  2. więcej o tym hieroglifie:
     hieroglify dwuliterowestożkowaty bochenek (di) ) był używany jako zamiennik hieroglifu -

  3. więcej o tym hieroglifie:
     hieroglify – określniki i ideogramydłoń (d)

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • pismo hieroglificzne
 • egipskie hieroglify dwuliterowe
 • egipskie hieroglify trzyliterowe
 • egipskie hieroglify – określniki i ideogramy
 • lista znaków hieroglificznych Alana Gardinera
 • lista wszystkich hieroglifów dostępnych w czcionkach Unikodu wraz z listą Gardinera
 • hieroglificzna czcionka blokowa w standardzie Unikod


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.391 sek.