• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Efekt brylancji

  Przeczytaj także...
  Diament – minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Nazwa pochodzi od stgr. ἀδάμας adamas (dopełniacz ἀδάμαντος adamantos, łac. diamentum) = "niepokonany, niezniszczalny" i nawiązuje do wyjątkowej twardości tego minerału. Jest najtwardszą znaną substancją z występujących w przyrodzie.W jubilerstwie przez szlif rozumie się wszystko, co jest związane z obróbką kamieni, a więc - nadanie określonej formy i pokrycia całej powierzchni symetrycznymi płaszczyznami, czyli fasetami. W produkcji szkła laboratoryjnego mianem szlifu określa się rodzaj połączeń rozmaitych elementów sprzętu laboratoryjnego. Tego rodzaju szlif nazywany jest szlifem laboratoryjnym.
  Dyspersja w optyce – zależność współczynnika załamania ośrodka od częstotliwości fali świetlnej. Jednym ze skutków dyspersji jest to, że wiązki światła o różnych barwach, padające na granicę ośrodków pod kątem różnym od zera, załamują się pod różnymi kątami. Efekt ten można zaobserwować, gdy światło białe pada na pryzmat i ulega rozszczepieniu na barwy tęczy.
  diament
  cyrkonia

  Efekt brylancji to zjawisko świetlne w postaci iskrzących się odbić.
  Polega ono na tym, że dolna część kamienia szlifowanego, zwana podstawą (pawilonem), działa jak zwierciadło. Promienie świetlne padające na taflę kamienia załamują się na jego powierzchni i wnikają w głąb. Padając na podstawę ulegają odbiciu i wracają do czoła kamienia, gdzie podlegają kolejnemu załamaniu. Przy obrocie oszlifowanego kamienia efekty świetlne ulegają stałym zmianom, co daje efekt wielobarwnych migotliwych refleksów, tym intensywniejszych, im szlif jest precyzyjniejszy.

  Połysk – wrażenie optyczne, które powstaje dzięki odbiciu i rozproszeniu światła na powierzchni ciał stałych i cieczy lub bezpośrednio nad ich powierzchnią. Zależy on od współczynnika załamania światła, absorpcji, przezroczystości i charakteru powierzchni. Również barwa i kształt powierzchni ma pewien wpływ na wizualne wrażenie połysku oraz to czy powierzchnia oświetlana jest silnym światłem ukierunkowanym czy też rozproszonym.Inkluzje = wrostki - w praktyce gemmologicznej za inkluzje uważa się każde obce ciało stałe, ciekłe lub gazowe zawarte w masie kryształu, niezależnie od jego pochodzenia. Inkluzją może też być szczelina łupliwości, pęknięcie lub inny naturalny defekt wewnętrzny, zakłócający bieg wiązki światła w kamieniu. Obecność inkluzji, w zależności od kamienia, może być uznawana za zjawisko ujemne (diament) lub dodatnie (kamienie barwne lub bursztyn).

  Optymalna brylancja przejawia się w doskonałej harmonii połysku, efektów załamania światła, całkowitego wewnętrznego odbicia, rozszczepienia światła i scyntacji.
  Uzyskuje się to dzięki uwzględnieniu praw optyki i fizyki kryształów, przez dobór optymalnej formy szlifu.
  Prawidłowo wykonany szlif powinien zapewnić maksymalny efekt optyczny i największą oszczędność surowca. Na efekt brylancji składają się głównie własności optyczne diamentu.

  Cyrkonia (djewalit, fianit) – bezbarwny syntetyczny kamień ozdobny nieposiadający swojego wzorca w przyrodzie. Jest to stabilizowana, regularna modyfikacja ZrO2.Szlif brylantowy - najbardziej znany rodzaj szlifu jubilerskiego stosowanego dla diamentu, wynaleziony w XVII wieku, który wyparł dotychczas stosowany do obróbki diamentów szlif rozetowy.

  Wyróżnia się następujące rodzaje brylancji[ | edytuj kod]

 • brylancję zewnętrzną czyli tzw. blask lub połysk; jest ona rezultatem współdziałania współczynnika załamania światła materiału i jakości uzyskanego poleru tafli obiektu, jest wywołana odbiciem światła od powierzchni korony,
 • brylancję wewnętrzną czyli tzw. życie lub jasność; jest ona spowodowana całkowitym wewnętrznym odbiciem światła od fasetek dolnej części obiektu,
 • brylancję rozproszoną czyli tzw. ogień lub gra barw; jest wywołana przez rozszczepienie światła (dyspersję) na elementach strukturalnych np. wrostkach i inkluzjach; zależy od wielkości powierzchni fasetek oraz kąta rozwarcia korony,
 • brylancję scyntylacyjną dającą efekt iskrzenia się kamienia przy jego obrocie.
 • W brylantach ważna jest też dyspersja czyli ogień w kamieniu, także fluorescencja (czy zjawisko zachodzi w kamieniu i w jakim stopniu).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

  szlif brylantowy, szlif (jubilerstwo), brylant, diament, cyrkonia, YAG.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.68 sek.